www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: Rzetelność w badaniach naukowych
Wiadomość dodana przez: nfa2010 (2012-08-08 14:50:05)

GORĄCY TEMAT: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnejopracowanie przygotowane przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który doradza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Link do publikacji:
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20120806_rzetelnosc_broszura_fin.pdf
"Promowanie najwyższych standardów w działalności naukowej i zapobieganie wszelkim przejawom nierzetelności są przedmiotem szczególnej troski naszego resortu"
=========
W sprawie błędów metodologicznych i etycznych – jednej z największych przeszkód w rozwoju nauki
==========
Jakiekolwiek represje w stosunku do osób, które kwestionują z punktu widzenia prawno-proceduralnego bądź etycznego zachowania współpracowników, a zwłaszcza przełożonych, stanowią poważne naruszenie etyki akademickiej.Proszę o merytoryczną dyskusję nad tezami zawartymi w opracowaniu 


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=7685