www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: Czy wśród Polaków nie ma wiarygodnych naukowców ?
Wiadomość dodana przez: nfa2010 (2012-04-14 13:07:21)Czy wśród Polaków nie ma wiarygodnych naukowców ?

Celem nauki jest poszukiwanie prawdy . Ale celu tego nie są w stanie realizować osoby niekompetentne, stronnicze, stosujące niewłaściwe metody, naciągające wyniki ....

Prezes Polskiej Akademii Nauk na okoliczność badań naukowych nad katastrofą smoleńską ostatnio dezawuuje polskich naukowców, opowiadając się za powierzeniem badań naukowcom z zagranicy, niemającym związków z naszym krajem.

No cóż, widocznie Prezes PAN wie co mówi, bo kieruje nauką polską. Widocznie długotrwały system negatywnej selekcji kadr naukowych spowodował, że Prezes PAN nie ma zaufania do naukowców w taki sposob wyselekcjonowanych.

Czy jest to opinia zasadna ? Czy bez otwarcia nauki polskiej na środowisko naukowców zagranicznych można zreformować naukę w Polsce ? Do tej pory mamy do czynienia ze zjawiskiem chowu wsobnego ( tak w skali uczelni, jak i calego kraju) i beneficjenci negatywnej selekcji reprodukują sobie podobnych - a więc koło się zamyka i do tej pory nie ma woli aby je przerwać.

Czy polskie środowisko naukowe jest zdolne aby wyjść z tego zaklętego koła ? Czy Polonia akademicka jest w stanie/ jest zainteresowana aby nauka polska osiągnęła status nauki sensu stricto ?

Lektura pomocnicza:

Prof. Kleiber: Niech katastrofę zbadają fachowcy z zagranicy

Mikołaj Chrzan -Gazeta Wyborcza, 14.04.2012

Prof. Kleiber usłyszał nazwisko prof. Biniendy dopiero po opublikowaniu wyników jego badań dotyczących katastrofy smoleńskiej
adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=7526