www.nfa.pl/

:: CO FUNDUJE NAM OŚWIATA - EDUKACJĘ CZY NIEDOUCZENIE?
Artykuł dodany przez: nfa2010 (2010-11-09 20:53:59)

 

Barbara Walczak

CO FUNDUJE NAM OŚWIATA - EDUKACJĘ CZY NIEDOUCZENIE?


Ile %wiedzy przekazywanej w podręcznikach szkolnych i akademickich to spam i nieaktualne informacje.


Czy w dobie tak szalonego tempa rozwoju badań, osiągnięć technicznych, elektronicznych i technologicznych możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu by dotrzeć do potrzebnych nam informacji z powodu złego systemu przekazywania wiedzy?PRZESTARZAŁE PODRĘCZNIKI - JAK TEMU ZARADZIĆ?


Środowiska naukowe protestują przeciwko skróceniu edukacji na wydziałach medycyny, jednak nie przeszkadza im fakt, że studenci tego kierunku nauki czerpią wiedzę z kilku czy kilkunastoletnich podręczników, w których wiedza przy obecnym tempie rozwoju nauki to średniowiecze.


Jak studenci medycyny, farmacji, genetyki, weterynarii, biotechnologii, informatyki, itd., którzy korzystają, z pięcio czy dziesięcioletnich podręczników po ukończeniu studiów mają być wybitnymi specjalistami w swoim zawodzie, wdrążać w życie i korzystać z innowacyjnych metod badawczych i diagnostycznych, nowej generacji leków i metod leczenia, technologii, materiałów, urządzeń, komputerów, programów, etc., które współczesna nauka ma im do zaoferowania?


Era technologii komputerowej, łączności i nawigacji satelitarnej, klonowania, fizyki jądrowej, biotechnologii, osiągnięć medycznych i farmaceutycznych, najnowszych myśli technologicznych, elektronicznych, rozwiązań inżynieryjnych i budowlanych oraz zmiany w kodeksie prawa wymusza na instytucjach oświatowych nową formę przekazu wiedzy, gdzie na bieżąco można nowelizować i korygować aktualne dane, odkrycia, czy modernizacje i wskazywać na nowsze bardziej ekonomiczne i pozytywne dla środowiska zastosowania odkrycia czy wdrażania nowych technologii we wszystkich gałęziach gospodarki, dziedzinach nauki i życia społeczno kulturowego.


Mechanizmy obecnego systemu przekazywania wiedzy w podręcznikach szkolnych i akademickich, sprawdzały się ćwierć wieku temu, ale nie w dobie klonowania, Internetu, komputerów i kosmicznych technologii.


Jak można dopuszczać do edukacji podręczniki, które z założenia mają być użytkowane przez kilka czy kilkanaście lat, jeżeli wiedza w nich zawarta przestaje być aktualna po kilku czy kilkunastu tygodniach?


Efekt kształcenia studentów, którzy korzystają z nieaktualnych podręczników jest taki, że przyszły lekarz, farmaceuta, genetyk, informatyk, biotechnolog, inżynier itd. po ukończeniu studiów zamiast zdobywać nowe kwalifikacje, umiejętności i wdrażać innowacyjne metody leczenia, badania, materiały, specyfiki, maszyny, urządzenia, programy i korzystać z kosmicznych technologii, musi nadrabiać zaległości i uczyć się technik i metod, funkcjonujących w ich zawodzie od kilku lat,( które powinien poznać na studiach).


Podręczniki szkolne i akademickie nie nadążają za tempem rozwoju nauki i technologii.


Władze oświatowe doprowadziły do tego, że w zakresie przekazu aktualnych informacji na temat: - nowinek technicznych, technologicznych, elektronicznych, inżynieryjnych, - badań, innowacji i odkryć z genetyki, medycyny, informatyki, archeologii, itd., rolę edukacyjną spełnia Internet, czasopisma popularno-naukowe i ulotki reklamowe.


- Kodeks prawa budowlanego w ostatnich dziesięciu latach zmienił się aż dwieście razy.

Prawo karne, cywilne, drogowe, pracy, wodne niemal każdego dnia podlega zmianą i nowelizacją.

Ile razy student prawa w trakcie studiów musiałby kupić kodeks prawa by uwzględniał on wszystkie zmiany, nowe ustawy czy nowelizacje.

- Kodeks prawa, przepisy BHP, nowelizacje ustaw w sejmie, senacie, urzędach, powodują że dla korekty, zmiany ustawy, artykułu lub przepisu, który zajmuje kilka czy kilkanaście stron, marnujemy tysiące dopiero co wydanych książek, kodeksów podręczników i tomów akt liczących po kilkaset stron.


- Genetyka to nowa dziedzina biologii, która powstała dzięki rozwojowi chemii i fizyki jednak jest to kierunek ściśle związany z biotechnologią, medycyną, farmacją, weterynarią, ewolucją, rolnictwem, kryminalistyką, medycyną sadową, archeologią, antropologią, historią, technologią żywienia, kosmetologią i wieloma innymi dziedzinami. Przyszłoś tej nauki to rozkwit medycyny, transplantologii, farmacji, stomatologii, dermatologii, weterynarii, ochrony środowiska, przemysłu spożywczego, hodowli zwierząt i roślin, sądownictwa itd. Kilkanaście dziedzin nauki, na których są katedry genetyki prowadzi badania i innego zakresu, wyniki badań prowadzone na wszystkich wydziałach są wykorzystane w genetyce człowieka, medycynie, weterynarii etc. Jednak transformacja wiedzy pomiędzy wszystkimi kierunkami, jest znikoma i tak odległa, że dzielą ją niemal lata świetlne.


- Podręczniki do archeologii nie uwzględniają, całokształtu odkryć i badań, genetycznych i geologicznych z ostatnich dziesięciu lat. Genetyka i geologia to nauka, która zmieniła oblicze archeologii i historii jednak studenci tych kierunków nauki nie mają dostępu do podręczników i aktualnej wiedzy, które mogą wnieść nowe aspekty, odkrycia i dowody do ich dziedziny wiedzy. W wyniku tych opóźnień i zaległości, fakty i dowody, jakich dostarczyła współczesna nauka, które podważają lub obalają dotychczasowe teorie przegrywają z teoriami opartymi na koncepcjach i domysłach.


By system przekazu wiedzy w podręcznikach i książkach sprostał potrzebą i nadążył za tempem rozwoju badań, innowacji, wdrożeń i zastosowań muszą powstać podręczniki akademickie z możliwością aktualizacji do dziedzin nauki:

-w, których wiedza bardzo szybko przestaje być aktualna.

-które wykorzystują wiedzę, badania, maszyny, urządzenia, materiały, specyfiki i technologie z wielu innych lub pokrewnych sobie dziedzinach nauki.


TECHNICZNY OPIS PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK Z AKTUALIZATOREM

W ślad za postępem nauki nie idzie jej pisemny przekaz w podręcznikach szkolnych i akademickich, dlatego opracowałam podręczniki i książki z możliwością aktualizacji, które przeznaczone są do dziedzin nauki, w których wiedza bardzo szybko przestaje być aktualna lub kierunków, które korzystają z osiągnięć i technologii z wielu innych dziedzin nauki.


Podręczniki i książki wydawane w formie drukowanej i elektronicznej z aktualizatorem, składające się z dwóch części:

 1. Pierwsza część książki zawiera: główne założenia, niezmienne reguły, prototypy, pierwotne znaczenie, przeznaczenie i zastosowanie danej technologii, wynalazku, badania czy urządzenia oraz potwierdzone przez naukę fakty i dowody do czasu, kiedy książka czy podręcznik został wydany. Ta część książki jest niezmienna, dlatego zawsze aktualna.

 2. Druga część książki ma formę segregatora (lub skoroszytu), do którego raz, np. w miesiącu, można dołączyć kolejne strony czy rozdziały książki, z datą, która informuje i wskazuje na to, że podręcznik został aktualizowany i uzupełniony o bieżące: dane, badania, odkrycia, wdrożenia, innowacje, funkcje i zastosowania maszyn, procesów, technologii, materiałów, specyfików etc. Elektroniczna forma wydawnicza podręczników z aktualizatorem jest identyczna jak forma drukowana z tą tylko różnicą, że w elektronicznej wersji niemal każdego dnia można uzupełniać, aktualizować lub korygować najnowsze dane, odkrycia i technologie.

Podręczniki z aktualizatorem wydawane w formie elektronicznej i drukowanej muszą zawierać aneks z informacją o tym, iż dana książka powstała w oparciu o wiedzę, odkrycia, modernizacje, technologie, fakty i dowody, jakimi nauka w owej dziedzinie dysponowała w momencie wydania książki (np. listopad 2010 r).

Jaką wiedzę powinny zawierać podręczniki, z aktualizatorem?


Podręcznik z aktualizatorem musi zawierać: tytuł, temat przewodni, tematy rozdziałów, diagramy, przekroje, infografikę i film. Zarówno tytuł, temat przewodni, film i obrazy muszą komunikować czytelnika, jakie informację może, znaleźć, w tej książce.


Jak długo będzie aktualna książką pod tytułem „Komputer przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”. Komputer, który w dniu dzisiejszym zasługuje na miano hitu technologii przyszłości, za pół roku staje się komputerem teraźniejszości, jednak za rok będzie on komputerem przeszłości. Jak podręczniki wydawane w obecnej formie mogą uwzględnić aktualną wiedzę, która udzieli odpowiedzi na temat zawarty w tytule „ Genetyka wczoraj, dziś i jutro”. Informatyka i genetyka zmieniły oblicze nauki obecnego stulecia i stały się nieodłącznym elementem niemal wszystkich dziedzin wiedzy i gałęzi gospodarki. Jednak te dwie dziedziny nauki ( tak jak kilkanaście innych kierunków) nie doczekały się aktualnego przekazu wiedzy w podręcznikach, który nadarzyłby za błyskawicznym tempem rozwoju zmian i innowacji na tych wydziałach.


Trzy wzory podręczników z możliwością aktualizacji.

Przykład tytułu, tematu przewodniego i tematów rozdziałów, na które odpowiedzi powinny znaleźć się w aktualizowanym podręczniku do genetyki.Podręcznik z aktualizatorem do genetyki.


TYTUŁ - GENETYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO


PIERWSZA CZEŚĆ KSIĄŻKI

28.09.2010 r.

TEMAT PRZEWODNI – Od rozważań, prekursorskich badań, modyfikacji roślin i zwierząt po klonowanie i zastosowanie w wielu dziedzinach współczesnej nauki i gałęziach gospodarki oraz kierunek badań genetycznych planowany w przyszłości.


TEMATY ROZDZIAŁÓW:

 1. Genetyka od powstania po technologie, badania i zastosowania we współczesnej nauce i gałęziach gospodarki.

 2. Przełomowe odkrycia w genetyce

 3. Genetyka w medycynie( dermatologii, onkologii, transplantologii i chorobach genetycznych).

 4. Genetyka w farmaceutyce.

 5. Biologia i genetyka.

 6. Biotechnologie i genetyka.

 7. Genetyka i ewolucja.

 8. Genetyka w rolnictwie.

 9. Genetyka w hodowli zwierząt i roślin.

 10. Genetyka w kryminalistyce, medycynie sadowej i sądownictwie.

 11. Genetyka w archeologii i historii.

 12. Genetyka w kosmetologii.

 13. Genetyka w przemyśle spożywczym.

 14. Jakie zdobycze ze wszystkich kierunków nauki opartych na genetyce zostały wykorzystane w badaniach związanych z genetyka człowieka?

 15. Najnowsze odkrycia i badania w inżynierii genetycznej i genetyce molekularnej.

 16. Czy genetyka może potwierdzić bądź obalić teorie z takich dziedzin nauki, jak ewolucja, archeologia, antropologia czy historia?Pierwsza cześć aktualizowanego podręcznika do genetyki zawiera niezmienne reguły i zasady, historie, prototypy, badania i odkrycia opatrzone data ich powstania czy realizacji oraz informacje, jakimi nauka w tej dziedzinie dysponowała do powstania tej nauki do chwili wydania tego podręcznika.


Autor projektu innowacyjnej formy podręczników - Barbara Walczak
Podręcznik z aktualizatorem do genetyki.


GENETYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRODRUGA CZEŚĆ KSIĄŻKI28.09.2010 - 01.01. 2011 r.


Druga cześć podręcznika to segregator, do którego raz na kwartał będą dołączane (w formie gazety) aktualne informacje, wdrożenia, innowacje i badania ze wszystkich wydziałów związanych z genetyką, jakie nastąpiły od 28.09.2010 do 01.01.2011.


Wzór, tytułu, tematu przewodniego i tematów rozdziałów, na które odpowiedzi powinny znaleźć się w aktualizowanym podręczniku do informatyki.


Podręcznik z aktualizatorem do informatyki


TYTUŁ - Komputer przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.


PIERWSZA CZEŚĆ KSIĄŻKI

28.09.2010 r.

TEMAT PRZEWODNI - Od pomysłu, prototypu po najnowsze funkcje, zasady działania, innowacje, programy i zastosowania komputera w poszczególnych dziedzinach nauki i gałęziach gospodarki oraz projekty komputerów i programów przyszłości.TEMATY ROZDZIAŁÓW:


 1. Od pomysłu, prototypu po kolejne funkcje programy i modele komputera w chronologicznym porządku.

 2. Zasady działania, programy i urządzenia współgrające z najnowszymi modelami komputera.

 3. Komputery przyszłości zintegrowane z umysłem człowieka oraz projekty przyszłych programów, maszyn i urządzeń jutra współgrających z komputerem.

 4. Zastosowania komputera w poszczególnych dziedzinach nauki i gałęziach gospodarki.

 5. Innowacje zastosowania, zmiany modernizacje i wdrożenia w przemyśle komputerowym ostatnich pięciu lat.

VI……………


Pierwsza cześć aktualizowanego podręcznika do informatyki zawiera niezmienne reguły i zasady, historie powstania tej nauki, prototypy komputerów przeszłości i przeszłości oraz maszyn i urządzenia współpracujące z komputerem, programy, modernizacje i najnowsze zastosowania komputera opatrzone datą ich powstania czy realizacji oraz informacje, jakimi nauka w tej dziedzinie dysponowała do powstania do 28. 09.2010 r.Autor projektu innowacyjnej formy podręczników - Barbara Walczak

Podręcznik z aktualizatorem do informatyki


TYTUŁ - Komputer przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.DRUGA CZEŚĆ KSIĄŻKI

.


28.09.2010 - 01.01. 2011 r.


Druga cześć podręcznika to segregator, do którego raz na kwartał w formie gazety, będą dołączane aktualne informacje, wdrożenia, innowacje, programy i zastosowania komputera oraz maszyn i urządzeń z nim współpracujących a także prototyp nowinki techniczne i technologiczne w informatyce, które nastąpiły od 28.09.2010 do 01.01.2011.

Kolejna aktualizacja

Podręcznik z aktualizatorem do medycyny
MEDYCYNA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO


PIERWSZA CZEŚĆ KSIĄŻKI

10.10.2010 r.

TEMAT PRZEWODNI – metody leczenia oparte na wiedzy, technologiach, badaniach, lekach, materiałach, maszynach i urządzeniach 21 wieku oraz metody, które przynoszą pozytywne efekty leczenia od dziesiątek lat .


TEMATY ROZDZIAŁÓW:


 1. Odkrycia, które zmieniły oblicze współczesnej medycyny.

 2. Medycyna w świetle badań i odkryć genetycznych.

 3. Medykamenty, które zrewolucjonizowały leczenie chorób cywilizacyjnych obecnej dekady.

 4. Transplantologia i genetyka.

 5. Farmacja i genetyka.

 6. Dermatologia i genetyka.

 7. Metody leczenia raka, chorób kardiologicznych, cukrzycy w świetle najnowszych badań, odkryć i technologii

 8. Skuteczna forma leczenia uzyskana dzięki efektowi placebo.
Medycyna to dziedzina nauki, która korzysta z osiągnięć i technologii kilku innych kierunków wiedzy, dlatego tak ważny jest aktualny i czytelny przekaz tej nauki.


Pierwsza cześć aktualizowanego podręcznika do medycyny zawiera niezmienne reguły i zasady, historia, prototypy maszyn i urządzeń, badania i odkrycia opatrzone datą ich powstania czy realizacji oraz informacje, jakimi nauka w tej dziedzinie dysponowała do chwili powstania tej nauki do wydania podręcznika.Autor projektu innowacyjnej formy podręczników - Barbara WalczakMEDYCYNA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRODRUGA CZEŚĆ KSIĄŻKI28.09.2010 - 01.01. 2011 r.


Druga cześć podręcznika to segregator, do którego raz na kwartał będą dołączane (w formie gazety) aktualne informacje, wdrożenia, innowacje i badania ze wszystkich wydziałów związanych z genetyką, jakie nastąpiły od 28.09.2010 do 01.01.2011.
Medycyna to jeden z najbardziej dynamiczny kierunek nauki, który nieustanne ewoluuje i wykorzystuje wiedzę, badania i technologie z wielu innych lub pokrewnych sobie kierunków nauki. By w ślad za rozwojem badań i technologii w medycynie nadążył jej pisemny przekaz musi powstać podręcznik, który zawiera najważniejsze informacje ze wszystkich kierunków nauki związanych z medycyny. Każdy temat rozdziału z podręcznika „Medycyna wczoraj dziś i jutro” musi stać się tytułem odrębnej aktualizowanej książki.Taka sama forma przekazu wiedzy jak na trzech powyższych przykładach będzie obowiązywała we wszystkich dziedzinach nauki, w których wiedza ewoluuje. Nowy wymiar przekazywania aktualnej wiedzy to podręczniki i książki, w których po tytule, temacie przewodni, tytułach rozdziałów oraz dacie każdy biolog, genetyk, lekarz, farmaceuta, informatyk, biotechnolog, chemik, fizyk, inzynier etc. mógł dotrzeć do potrzebnych mu informacji.
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=637