www.nfa.pl/

:: Mediator akademicki, jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim”
Artykuł dodany przez: nfa (2009-10-13 10:11:00)

Serwis Mediator Akademicki kontra Mobbing http://nfamob.wordpress.com/ W polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego nie jest znana instancja mediatora akademickiego, mimo że mediator miałby wiele pracy, bo nasz system jest przyjazny patologiom. Pracownicy uczelni i instytucji naukowych nie bardzo wiedzą gdzie się zwracać w celu rozwiązywania konfliktów, sporów, w przypadku szykanowania psychicznego, czy wielu innych sprawach wynikajacych z relacji interpresonalnych czy złej organizacji pracy. Od lat w przypadku przejawów mobbingu zwracają się zwykle do autora tej witryny prowadzącego społecznie konsultacje w ramach sekcji ’Mobbing w środowisku akademickim’ Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Antymobbingowego. Postulat wprowadzenia mediatora wysuwany od kilku lat przez Niezależne Forum Akademickie, a jeszcze wcześniej przez autora tej witryny, znalazł się w końcu w ministerialnych założeniach reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Ta witryna może być takim serwisem, który winien pomóc w działaniach na rzecz powołania instancji mediatora akademickiego. Winna też funkcjonować jako poradnik dla mobbingowanych w środowisku akademickim i miejsce gdzie można zamieścić opisy własnych przypadków mobbingu. Witryna jest stopniowo budowana w ramach Umowy nr 522/DWB/P/2009 r. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykonanie zadania „Mediator akademicki, jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim” (broszura oraz serwis internetowy). Wszelkie uwagi i przekazywanie informacji oraz tekstów do opublikowania należy przesyłać na adres: jozef.wieczorek@interia.pl Józef Wieczorek ul.Smoluchowskiego 4/1 30-069 Kraków tel. 609 659 124


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=607