www.nfa.pl/

:: List otwarty NFA w sprawie niemerytorycznych ocen pracowników nauki
Artykuł dodany przez: nfa (2009-02-03 14:33:44)

List otwarty Niezależnego Forum Akademickiego

w sprawie niemerytorycznych ocen pracowników nauki

Niezależne Forum Akademickie w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślało konieczność reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Obecny system, nie przystaje do realiów XXI wieku. Jest on reliktem minionej epoki i prowadzi do licznych patologii.

Ostatnio media pokazały funkcjonowanie systemu karier akademickich w Polsce na przykładzie dwóch jaskrawych przypadków, kiedy to pracownicy nauki byli oceniani na podstawie kryteriów pozamerytorycznych.

Z tzw. „sprawy Drewsa” (prof. Krzysztof Drews z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniuwynika, że na każdą pracę można napisać dwie różne, przeciwstawne recenzje, albo dowolną ich ilość o różnych odcieniach, aby dostosować je do potrzeb chwili. Z kolei odmienna sprawa dr Marka Migalskiego pokazuje, że można w ramach głosowania „utrącić” każdą pracę, bez podawania merytorycznego uzasadnienia.

Te sprawy to tylko wierzchołek góry lodowej, gdyż sygnałów o takich patologiach - jakie chociażby napływają do NFA - jest wiele więcej.

W Polsce niemal nikt nie wierzy, że o karierach akademickich decydują kryteria merytoryczne.

Świadczy o tym chociażby fakt, że liczne petycje NFA w sprawach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego podpisują na ogół przedstawiciele Polonii akademickiej, lub byli już pracownicy naukowi. Większość pracujących w Polsce pracowników naukowych, którzy popierają te postulaty, nie ujawnia swojego poparcia z uzasadnionej obawy o konsekwencje takiego ujawnienia (zasadna obawa o utrącenie habilitacji, doktoratu, grantów, mobbing i ostracyzm środowiskowy).

Najwyższy czas, aby w ramach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzono realne zmiany w zakresie zatrudniania i oceny pracowników nauki, na podstawie jawnych i przejrzystych  kryteriów merytorycznych, zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Prezes Niezależnego Forum Akademickiego

Józef Wieczorek

Przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego

Cezary Wójcik


Krzysztof Schmidt-Szałowski, Warszawa

Elizabeth Sztul, University of Alabama at Birmingham School of Medicine, Birmingham, AL, USA

Zbigniew Mitura, Forum Integracyjne Academicus Poloniae, Krakow

Tomasz Barbaszewski, niezależny konsultant, Kraków

Tomasz Durakiewicz, Ph.D.Los Alamos National Laboratory,Los Alamos, NM,  USA

Maciej Horowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Zdzislaw Szulc, Forum Integracyjne Academicus Poloniae, Charleston, USA

Ewa Kostarczyk, Interdyscyplinarni Humaniści, Warszawa

Stanislaw Dubiski, emerytowany profesor Department of Immunology,  University of Toronto, Canada.

Paweł Mecner, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Barbara Mecner, dr,Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Pawel Mroz,  PhD, Harvard Medical School. Harvard, USA

Marek Kozlowski, Harvard Medical School i Children`s Hospital Boston, Boston, USA

Józef Oleksyszyn, dr hab. Politechnika Wrocławska, Wrocław

Waldemar Korczyński, Kielce

Janusz Denis, Częstochowa

Marcin Ożóg, dr, The European Centre for Comparative Commercial and Company Law, Kraków 

Artur Śliwiński, Prof. Warszawa

Paweł Rodziewicz, Dr.Interdisziplinaeres Zentrum fuer Molekulare Materialien

 (ICMM) und Computer-Chemie-Centrum (CCC),Department Chemie und Pharmazie Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg, Erlangen, Germany

Piotr Jaroszynski, dr hab.prof. KUL, Lublin

Magda Mariankowska, Oxford, UK

Przemyslaw Juszczynski,  PhD, Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA 02115, USA

Robert Pralay, University of Leeds,Leeds, Wielka Brytania

Karol Miller, Dr habil.Professor of Applied Mechanics, Director, Intelligent Systems for Medicine Lab.Deputy Chair of Mechatronics School of Mechanical Engineering.The University of Western Australia. Crawley WA, AUSTRALIA

Jan Napoleon Saykiewicz, Ph.D.; D.Sc. Professor of Marketing and International Marketing, A.J. Palumbo School of Business ,John F. Donahue Graduate School of Business,Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA

Karolina Maciag, Harvard Medical School, Boston, MA, USA

Józef Magoński, Dr. Central Washington University, USA

Maciej Henneberg, University of Adelaide, Adelaide, Australia

Waldemar W. Koczkodaj,  Laurentian University, Sudbury, Ontario, Kanada

Katarzyna Motylewska-Walter, Uniwersytet Regensburg, Niemcy

Bartosz Walter, Uniwersytet Regensburg, Niemcy

Piotr Zarzycki ,Ph.D, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA, USA

Kraków, 3 lutego 2009
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=572