www.nfa.pl/

:: List do marszałka Senatu RP (petycja, postulaty NFA)
Artykuł dodany przez: nfa (2008-02-16 11:34:12)

----- Original Message ----- From: J. Wieczorek To: borusewicz@nw.senat.gov.pl

Sent: Friday, February 15, 2008 11:24 AM Subject: Fw: Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych


Szanowny Pan Marszałek Senatu RP

Bogdan Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z informacjami medialnymi, że " Senatorowie nie mają nad czym pracować' przekazuję jeszcze raz Petycję Niezależnego Forum Akademickiego w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych, która winna zainteresować i senatorów. Załączam także ubiegłoroczne Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce, które nadal są aktualne i winny być przedmiotem burzliwych dyskusji i merytorycznych opracowań parlamentu.

Z poważaniem

Józef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie, www.nfa.pl

============================== ----- Original Message ----- From: J. Wieczorek To: knes@nw.senat.gov.pl Cc: SENAT Sent: Friday, January 18, 2008 10:41 AM Subject: Petycja Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych

Kraków. 18 stycznia 2008 r.

SENAT

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

PETYCJA

Niniejszym załączam petycję przygotowaną przez Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców polskich pracujących w Polsce i za granicą, i działających na rzecz gruntownych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Petycję podpisało 72 naukowców polskich pracujących w różnych krajach: USA. Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, w tym profesorów, m.in. z takich uczelni jak: Cambridge University, Oxford University, Harvard University.

Petycja nawiązuje do skutków przepisów prawnych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, ale także w innych ustawach akademickich, które zakładają nierówność w zatrudnianiu obywateli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytucjach naukowych.

Przy zatrudnianiu polskich wybitnych naukowców na stanowiskach profesorskich w Polsce dochodzi wręcz do wymuszania zrzeczenia się obywatelstwa polskiego. Najwyższy czas aby polskie prawo 'akademickie' zostało zmienione w ramach reformy systemu nauki, gdyż obecna sytuacja jest sprzeczna zarówno z Konstytucją RP, jak i Europejską Kartą Naukowca.

Środowisko postuluje wręcz aby sprawą dyskryminacji zajął się Trybunał Konstytucyjny lub Europejski.

Petycja skierowana jest głównie do Sejmu RP - Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ale dotyczy także problemów, które winny zainteresować także Komisję Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP.

Z wyrazami Szacunku

Józef Wieczorek Prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie, www.nfa.pl

30-069 Kraków, ul. Smoluchowskiego 4/1

e-mail: jozef.wieczorek@interia.pl

tel. 609 659 124

Do wiadomości:

Przemysław Alexandrowicz Adam Biela - zastępca przewodniczącego

Janina Fetlińska

Jarosław Gowin

Ryszard Górecki

Waldemar Kraska

Roman Ludwiczuk - zastępca przewodniczącego

Adam Massalski - zastępca przewodniczącego

Marian Miłek

Zbigniew Rau

Marek Rocki

Czesław Rybka

Zbigniew Szaleniec

Mieczysław Szyszka

Zbigniew Trybuła

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr - przewodniczący Komisji

Otrzymują także:

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka

SEJM RP

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Komisja Łączności z Polakami za Granicą
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=471