www.nfa.pl/

:: Propozycja zasad etycznych dla komisji etycznych
Artykuł dodany przez: nfa (2008-01-07 10:59:11)

Józef Wieczorek

Propozycja zasad etycznych dla komisji etycznych

Warto zaproponować kilka zasad etycznych dla stosowania przez komisje etycznych w nauce aby dobre obyczaje w nauce funkcjonowały nie tylko w teorii, ale i w praktyce:

 

1. Członek komisji etycznej przestrzega zasad etycznych, których respektowania wymaga od innych, zwłaszcza wówczas, gdy jest współautorem tych zasad.

2. Członek komisji etycznej zawsze reaguje, stosując określone przez Komisję środki, kiedy otrzyma informacje o nieprzestrzeganiu norm etycznych.

3. Członek komisji etycznej ma obowiązek dbać, aby w jego otoczeniu przypadki nieprzestrzegania norm etyki w nauce zostały ujawnione i rozpatrzone zgodnie z zasadami Komisji.

4. Członek komisji ma szczególny obowiązek wspierania osób, które zwracają uwagę na nieprzestrzeganie norm etycznych w nauce i upominają tych, którzy norm etyki w nauce nie przestrzegają (szczególnie wtedy, gdy za te poczynania godne najwyższego uznania są dyskryminowani czy wręcz prześladowani).

5. Tuszowanie spraw nieetycznych, szczególnie tych, które dotyczą najwyższych hierarchów naukowych, jest niegodne członka komisji etycznej.

6. Członek komisji nie może tłumaczyć się nieświadomością, kiedy wspiera w awansach, nagrodach i nominacjach tych, którzy nie przestrzegają dobrych obyczajów.

7. Zasada poświęcania dobra jednostki dla dobra ogółu nie jest godna członka komisji etyki.

8. Członek komisji ma na względzie fakt, że nie ma takiej zasady, której by na złe nie można było użyć
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=459