www.nfa.pl/

:: Informacja ze spotkania z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
Artykuł dodany przez: nfa (2007-04-13 22:23:18)

Informacja ze spotkania z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim

W dniu 12 kwietnia 2007 r. odbyło się w Pałacu Prezydenckim spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami środowiska naukowego popierającymi lustrację.

Na spotkanie 12 kwietnia 2007 r. z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyńskim został zaproszony Prezes NFA Józef Wieczorek i nowy członek Rady NFA Grzegorz Gładyszewski

W spotkaniu ponadto uczestniczyli: prof. Wiesław Z. Antkowiak, prof. Urszula Augustyniak, prof. Jacek Banaszkiewicz, Ryszard J. Burek, dr hab. Jolanta Choińska - Mika, prof. Andrzej Chwalba, dr Marek A. Cichocki, prof. Janusz Cisek, prof. Maria Dzielska, prof. Jan Dzięgielewski, prof. Wojciech Fałkowski, dr Barbara Fedyszak – Radziejowska, prof. Tomasz Gąsowski, dr hab. Barbara Grochulska, dr hab. Józefa Hrynkiewicz, prof. Wojciech Kunicki, prof. Ryszard Legutko, dr hab. Mieczysław Mejor, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Jan Prokop, dr hab. Jolanta Sikorska – Kulesza, prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Lucjan Suchanek, prof. Bogdan Szlachta, dr hab. Maciej Urbanowski, dr hab. Andrzej Waśko, dr Anna Waśko, prof. Paweł Wieczorkiewicz, dr Jerzy Wocial, prof. Stefan Zawadzki.

Prezydent mówił:
„Szanowni Państwo, Panie i Panowie Profesorowie, Doktorzy,

"Chciałem przede wszystkim wyrazić swoją wdzięczność za przyjęcie zaproszenia – to po pierwsze, ale za coś jeszcze znacznie więcej: za śmiałość, którą Państwo wykazali w ostatnim okresie. Ja i nie tylko ja w tym Pałacu to ludzie, którzy wiele lat życia spędzili w środowisku akademickim, stąd też dobrze wiemy, jak trudno czasem przeciwstawić się temu, co w danym momencie i w danych okolicznościach, chociażby i w sposób najbardziej zaskakujący, staje się poprawnością...Dziś okazuje się, że ta ustawa jest ustawą grożącą najwyższym wartościom i to właśnie rodzi zdumienie. Zdumienie rodzi szczególnie ten typ argumentacji, który łączy opór przeciwko lustracji z dwoma niezwykle istotnymi wartościami w całej naszej historii, a w każdym razie w historii ostatnich wieków – mianowicie wartością, jaką jest ludzka godność i z drugiej strony z wartością leżącą oczywiście w innej płaszczyźnie, chociaż z poczuciem godności również związaną, a mianowicie z etosem inteligenckim w naszym kraju. ...Nie, zagrożona jest godność, tylko agenci są zagrożeni i w tym tkwi esencja tej sprawy....Etos inteligencji to na pewno wartość niezmiernie cenna i sądzę, że właśnie Panie i Panowie ten etos reprezentujecie..."

Pełny tekst wystąpienia Prezydenta


Prezydent w czasie spotkania zadeklarował, że jest zdecydowanym zwolennikiem realizowania ustawy lustracyjnej. Zamierza spotkać się z przedstawicielami rektorów, ale nie zamierza wycofać się z lustracji środowisk akademickich, bo to jest sprawa przyzwoitości.
Podobne opinie wyrażali naukowcy zaproszeni na spotkanie.

Grzegorz Gładyszewski z Politechniki Lubelskiej, i zarazem członek Rady NFA podkreślił, ze oprócz koniecznej ustawy lustracyjnej, potrzebna jest ustawa dekomunizacyjna, jak i zmiany w ustawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego. Podkreślił konieczność oparcia się na Europejskiej Karcie Naukowca, którą podpisała Fundacja NFA i KRASP, z tym że ta druga organizacja – jak stwierdził z przekąsem - chyba przez pomyłkę.
Te wypowiedzi zostały spopularyzowane następnie przed mikrofonami radia i kamerami telewizji.
To ważne, że inicjatywa NFA z roku 2005 - akceptacji w Polsce Europejskiej Karty Naukowca, znalazła kolejnego zwolennika. Jednocześnie wypowiedź Grzegorza Gładyszewskiego udokumentowała, że NFA to nie tylko JW i jego 'klony', jak się czasem rozpowszechnia próbując dyskredytować nasz oddolny ruch na rzecz zmian w nauce i edukacji w Polsce.

Zgodnie z postulatami członków władz NFA informacje o naszej działalności zostały przekazane do Kancelarii Prezydenta.

Podczas skromnego lunchu przedstawiciele NFA nawiązali osobiste kontakty i przekonali się, że NFA jest znanym portalem. Gorzej jest z jego znajomością wśród historyków, rzadko korzystających z internetu.
Prezydent okazał się bardzo bezpośrednim człowiekiem, stąd swobodna atmosfera spotkania. Zdjęć nie robiono, stąd galeria NFA nie zostanie wzbogacona o uściski rąk Prezydenta i członków NFA.


PS. W świetle przebiegu spotkania tekst w Gazecie Wyborczej "Prof. Jedlicki o wystąpieniu prezydenta: Ludzie czują, że dosyć" http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,4055843.html jest zupełnie nie na miejscu. Prof. Jedlicki nie był na spotkaniu, nie przedstawił wyników badań odczuć ludzi po spotkaniu, które by upoważniły go do takich stwierdzeń. Widać, że choruje na 'antykaczyzm' jak wielu członków środowiska akademickiego.adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=380