www.nfa.pl/

:: Do Senatu UW
Artykuł dodany przez: nfa (2007-03-22 06:50:15)

Józef Wieczorek

Do Senatu UW


----- Original Message -----
From: J.Wieczorek
To: rektor@adm.uw.edu.pl
Cc: glab@adm.uw.edu.pl ; gersdorf@adm.uw.edu.pl ; wtygiel@adm.uw.edu.pl ; wojtaszczyk@adm.uw.edu.pl
Sent: Thursday, March 22, 2007 6:46 AM
Subject: UCHWAŁA NR 182 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO


Do Senatu UW,
W związku z UCHWAŁĄ NR 182 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej http://www.uw.edu.pl/strony/aktual/uchwala_182.pdf w której Senat wyraża taką troskę o konstytucyjnie gwarantowaną wolność nauczania i badań naukowych, o naruszenie prawa do pracy, o dostęp do dokumentów dotyczących obywateli i do rzetelnego procesu bardzo proszę SENAT UW i zwolenników jego stanowiska o zapoznanie się z poniższymi tekstami i sformułowanie stosownej uchwały. Istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że działania operacyjne senatu UJ i poprzednich władz UW, podjęte w celu skompromitowania twórcy NFA, naruszały to, w imieniu czego SENAT UW występuje przeciwko ustawie lustracyjnej. Uchwałę wraz z komentarzami będzie można umieścić na portalu NFA www.nfa.pl, który mimo wszystko przetrwał te działania operacyjne, tak jak mam nadzieję lustracja przetrwa uchwałę Senatu UW.

Józef Wieczorek, absolwent UW,( nie został na uczelni, bo "nie zhańbił się przynależnością do ZMS")Jasełka akademickie z rektorem UW w roli Heroda


GORĄCY TEMAT Jasełka akademickie z Rektorem UW w roli Heroda ··


Pasja akademicka z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w roli Piłata


Czarna księga komunizmu (uniwersyteckiego)


Lustracja środowiska akademickiego ?


Heroiczna walka władz UJ o (nie)poznanie prawdy


Tajne teczki UJ, czyli o wyższości 'prawa' stanu wojennego nad Konstytucją III RP


W sprawie Stanowiska Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i jasełek akademickich


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=361