www.nfa.pl/

:: Zgłoszenie bez odpowiedzi
Artykuł dodany przez: nfa (2007-03-17 20:56:26)

Józef Wieczorek

Zgłoszenie bez odpowiedzi


MOTTO:


Stał się cud pewnego razu,oj
Przemówił dziad do obrazu, oj,
A obraz doń ani słowa, oj
Taka była ich rozmowa, oj


pieśń dziadowska podobno z XVII wieku, dziwnie nawiązująca do dialogu w środowisku akademickim w wieku XXINiniejszym jako prezes fundacji Niezależne Forum Akademickie załączam list do prezesa Fundacji Rektorów
Polskich wraz ze zgłoszeniem na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich. Niestety list pozostał bez odpowiedzi i tym samym mój udział w Konferencji nie dochodzi do skutku. Na NFA nie zamieszczę zatem merytorycznego sprawozdania z konferencji, której program (poniżej) dotyczy problemów jak najbardziej interesujących NFA.
Nie wiem czym organizatorzy konferencji kierowali się w nałożonym -jak odbieram - ostracyzmie na NFA
Fakt, ze zgodnie z informacjami http://www.frp.org.pl/konfzim07.htm konferencja miała być dla rektorów, towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców, a ja żadnych z tych kryteriów nie spełniam i nie rokuję nawet nadziei abym kiedykolwiek spełnił. Tym niemniej w ramach środowiskowego dialogu, o czym NFA zostało informowane zarówno przez Kancelarię Prezydenta RP http://www.nfa.pl/articles.php?id=337, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nfa.pl/articles.php?id=339 (informacja także dla KRASP http://www.nfa.pl/articles.php?id=346 ) winny zostać wypracowane reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Skoro strony tego dialogu zostaną ograniczone do rektorów,. towarzyszy (-ek) ich życia i kierowców a pozostała część środowiska akademickiego zostanie zignorowana niezgodnie z ustawą zasadniczą, ustawą o szkolnictwie wyższym i statutami uczelnianymi, to możemy mieć sytuację konfliktową, prowadzącą do destabilizacji życia akademickiego w Polsce.

Proszę zwrócić uwagę na wysokie koszty udziału w konferencji organizowanej przez rektorów biednych uczelni. Ja za znacznie mniejsze kwoty spędzam w tych regionach znacznie dłuższe okresy, i to z pożytkiem. Dlatego tez zgłaszałem pobyt niezależny ograniczony tylko do części merytorycznej bo takie koszty mógłbym pokryć. Gdybym natomiast opłacił to co wymagają organizatorzy - NFA przestało by istnieć, bo by zbankrutowało. Proszę przy tym zauważyć, że -w przeciwieństwie do 'platform' KRASP czy FRP - NFA stanowi platformę dyskusji nie tylko dla władz NFA , ew. ich towarzyszy (-ek) życia i kierowców, lecz dla szerokiego środowiska akademickiego, zarówno z Polski, jak i spoza kraju. Na platformę otwartego dialogu akademickiego jaką jest NFA bezpłatnie zapraszani byli także rektorzy uczelni polskich http://www.nfa.pl/articles.php?id=346.
Niestety dialog w środowisku akademickim przypomina rozmowy dziada z obrazem !

Nie wiem czy brak reakcji na moje zgłoszenie nie wynika z życzliwości do mojej osoby i obawy, że mógłbym się źle czuć w tym środowisku. Być może nie potrafiłbym się dobrze bawić przy ognisku, ani dobrze strzelać (ostatnio strzelałem na poligonie w Wicku na zakończenie wojskowego szkolenia studentów i to tylko z broni większego kalibru - artyleria przeciwlotnicza) ale mógłbym to zrekompensować np. ładunkiem nauki geologicznej, która doprowadziła rejon Krynicy do rozkwitu po odkryciu źródeł mineralnych przez geologa Rudolfa Zubera. Teren znam i mógłbym być przewodnikiem i tym samym mógłbym niejako zarobić na opłaty konferencyjne a nawet więcej, gdybym był należycie potraktowany i wynagrodzony z zasadami gospodarki rynkowej.
Region ten mógłby być wzorcem dla lepszej współpracy między nauką i gospodarką bo przełożenie np. wiedzy geologicznej na rozwój rejonu jest tu oczywiste, jakkolwiek
jakby ostatnio zaniechane. Nie widać z programu konferencji aby coś się miało zmienić, mimo różnych projektów na wysokich szczeblach.


======================================
----- Original Message -----
From: J.Wieczorek
To: Fundacja Rektorów Polskich
Sent: Tuesday, February 20, 2007 7:20 PM
Subject: zgłoszenie


Fundacja Rektorów Polskich

Przewodniczący

I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH

Prof. Jerzy Woźnicki

W załączniku przesyłam wypełniony formularz zgłoszenia na I Konferencję Zimową Fundacji Rektorów Polskich w charakterze niezależnego uczestnika.Pobyt zamierzam zorganizować sobie samodzielnie. Jestem zainteresowany programem konferencji z której chciałbym przedstawić sprawozdanie na stronach Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl budzącego spore zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Z poważaniem

Józef Wieczorek
==================================

Proszę o zapoznanie się z wypełnionym formularzem :
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UDZIAŁU W I KONFERENCJI ZIMOWEJ FUNDACJI REKTORÓW POLSKICH DLA REKTORÓW/PROREKTORÓW I KADENCJI
KRYNICA Zdrój , 21-25 MARCA 2007 r.

=============================
Program Konferencji:

http://www.frp.org.pl/pliki/programKZ07.pdf

Program
Przewodniczący Konferencji: Jerzy Woźnicki
Przyjazd i rejestracja uczestników, obiad - 21 marca 2007 r. (środa) - godz. 1400 - 1600

Inauguracja Konferencji Zimowej –
21 marca 2007 r. (godz. 16.30-18.00)
1630 – 1800 Powitanie uczestników, otwarcie Konferencji
Sesja otwierająca:, „Ustawodawstwo polskie dotyczące szkolnictwa wyższego: okres 1920-2005 – przesłanie dla przyszłości” (J. Woźnicki)
19.00 uroczysta kolacja

Dzień I Konferencji Zimowej Rektorów – 22 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00)
900 – 1030 sesja I – Kultura instytucjonalna uczelni w świetle Kodeksu: „Dobre praktyki w szkołach wyższych”, debata rektorów (wprowadzenie: A. Szostek i J. Woźnicki)
1030 -1100 przerwa na kawę - Centrum Konferencyjne
1100 -1300 sesja II - wykład pt: „Europejskie perspektywy rozwoju nauki- wnioski i szanse dla Polski” (A. Siemaszko)
1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym
1400 -1500 sesja III – Dyskusja, pytania i odpowiedzi
Popołudnie - zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej LZD AR Kraków , pokaz strzelania , kolacja i zabawa przy ognisku

Dzień II Konferencji Zimowej Rektorów – 23 marca 2007 r. (godz. 9.00-15.00)
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Elitarność w szkolnictwie wyższym” (J. Axer, K Chałasińska-Macukow, R. Górecki, T. Luty, M. Zdanowski )
1030 -1130 przerwa na kawę - Centrum Konferencyjne
1130 -1230 sesja II - Prezentacja założeń projektu FRP – ISW pn. „Benchmarking instytucjonalny w szkolnictwie wyższym- założenia systemu”: (wprowadzenie: J. Woźnicki, komentarz: J. Bieliński, S. Chwirot, T. Skarbek,)
1230 -1330 obiad w Centrum Konferencyjnym

1330 -1500 sesja III – Debata panelowa „Akredytacja europejska – uwarunkowania i perspektywy” (J. Błażejowski, S. Chwirot, A. Kraśniewski, Z. Marciniak)

Popołudnie - wyjazd autokarem „Szlakiem cerkwi” – Powroźnik , Tylicz, kolacja

Dzień III Konferencji Zimowej Rektorów – 24 marca 2007 r. (godz. 9.00-14.00)
900 – 1030 sesja I – Debata panelowa „Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy -akademickość, zawodowość, zatrudnialność” - (A. Hamrol, E. Kryńska, K. Pawłowski )
1030 -1100 przerwa na kawę - Centrum Konferencyjne
1100 -1300 sesja zamykająca: Debata panelowa rektorów: doświadczenia I kadencji rektorskiej (A. Budnikowski, T. Krzyżyński, W. Kurnik, K. Musioł, L. Pączek, J.
Żmija)

1300 -1400 obiad w Centrum Konferencyjnym
Popołudnie - wyjazd kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką, kolacja

25 marca 2007 (niedziela)
godz. 9.30 śniadanie
godz. 10.00-12.00 wyjazd uczestników
Ze względu na wyjazdy terenowe wskazane jest zabranie ze sobą odpowiedniego obuwia i ciepłej odzieży .


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=358