www.nfa.pl/

:: List do NFA (o tym kto i jak zadecydował , że habilitacji w tym przypadku nie będzie)
Artykuł dodany przez: nfa (2007-03-01 18:50:18)

Mariusz Grabiec

List do NFA (o tym kto i jak zadecydował , że habilitacji w tym przypadku nie będzie)


Nazywam się Mariusz Grabiec. Jestem doktorem nauk matematycznych i członkiem PTM; przez dwadzieścia pięć lat byłem nauczycielem akademickim i pracownikiem nauki. Pracowałem w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, tych mianowicie, którzy potrafią wykazać i udowodnić, że książka, która została wydana drukiem, którą można kupić, ba nawet przy odrobinie wysiłku przeczytać, nie istnieje !

Szanowni Państwo i nie jest to żaden lichy z mojej strony żart, ani wytwór niepewnej wyobraźni niżej podpisanego.

W 2006 roku, w grudniu, w Nova Science Publishers, Inc. ukazała się monografia „On Non-symmetric Topological and Probabilistic Structures” autorstwa mojego oraz profesorów Yeola Je Cho z Gyeongsang National University (Korea Płd.) i Viorela Radu z West University od Timişoara (Rumunia).

Jak widać monografia ta jest wynikiem międzynarodowej współpracy naukowej i edytorskiej, opublikowana przez uznaną w świecie nauki firmę wydawniczą.
Jednocześnie informuję, że nie jestem jedynym Polakiem, który tam publikował swoje prace. Jest nas kilku, może kilkunastu, tym bardziej czuję się zaszczycony.
Szanowni Państwo, są jednak ludzie, dla których ta monografia w sposób istotny i niepodważalny nie istnieje, tego bytu nie ma, bo być nie może, a jak nie może, to zatem nie istnieje, a zatem również jej niebyt nie ma miejsca i czasu, a przede wszystkim książka ta nie ma „swego”. Bowiem Ziemia jest płaska i koniec (19 lutego urodził się Mikołaj Kopernik).
Ludzie ci, warci są, aby świat ich poznał i zadziwił się, jeśli do tej pory ich nie rozpoznał, i zachował dla przytomnej potomności, owych koryfeuszy nauki polskiej, intelektu, swoiście pojmowanego i stosowanego prawa przez Panów Profesorów, a zarazem pełniących wybieralne funkcje Rektorów Wyższej Uczelni.

Oto oni, nie znajdziecie ich pośród autorów tak nikczemnego wydawnictwa jak Nova Science. Inne wydawnictwa międzynarodowe też nie spełniają wymaganych przez Panów Profesorów kryteriów naukowości, tylko wydawnictwo swoje, swojskie- uczelniane. Na miarę takich tuzów nauki jeszcze nie narodziło się wydawnictwo, które zniosłoby wagę takiego geniuszu Oni nie muszą czekać na swój czas. Teraz i zawsze jest ich czas. Nie myślcie Szanowni Państwo, że śni mi się być maleńkim Herostratesem, który ogniem wypalał swą wieczną, acz bolesną sławę i nieśmiertelną pamięć.

Oto oni:
Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prof. zw. dr hab. Witold Jurek oraz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia

Informuję, że monografia ta nie została zauważona, a wręcz z całą ostentacją przemilczana, w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w której powstawała i uzyskała ostateczny kształt..
Co więcej, Władze Uczelni były uprzejme nie przedłużyć kontraktu ze mną, czyli współautorem tejże pracy- za brak osiągnięć naukowych - i obciążyć mnie natychmiastową spłatą przyznanego wcześniej stypendium habilitacyjnego.
Kategoryczność egzekucji tego zobowiązania finansowego, przy jednoczesnym represyjnym zwolnieniu mnie z pracy miała mi jednoznacznie pokazać, co jest nauką prawdziwą i gdzie jest miejsce takich jak ja, którzy na własną rękę - Bóg jeden raczy wiedzieć - co robią.
Przez cały czas prowadzona w tej sprawie przeze mnie korespondencja z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu otrzymywałem zadziwiające, nie tylko niżej podpisanego, odpowiedzi i wyjaśnienia interpretujące paragrafy odpowiednich ustaw, a chodziło o to, aby nie przedłużyć mi okresu przystąpienia do kolokwium habilitacyjnego; podkreślam, że kolokwium habilitacyjne nie może odbyć się w A.E., ponieważ materią tego wystąpienia jest „czysta matematyka” a nie zastosowania w tejże ekonomii Wbrew temu, że ustawodawca takie możliwości przewiduje i wiele uczelni z tych rozstrzygnięć prawnych korzysta również, co nie jest jak sądzę, żadną tajemnicą Rady Wydziału AE, ale nie w moim przypadku.
W mojej sprawie wystąpił między innymi prof. J. Ye Cho z Korei Południowej, specjalista z zakresu Probabilistycznych Przestrzeni Metrycznych. Jego niezwykle bogaty dorobek naukowy liczy kilkadziesiąt książek i ponad trzysta pięćdziesiąt artykułów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i organizatorem międzynarodowych cyklicznych konferencji. Profesor Cho przedstawił w swym liście skierowanym do Rektora AE naszą wieloletnią współpracę, nasze osiągnięcia i zamierzenia. (Napisaliśmy nawet razem artykuł i przesłałem go do Zeszytów Naukowych A.E. w Poznaniu . Prof. Cho odniósł się sceptycznie do tego pomysłu. Niestety miał rację. Ja chciałem podkreślić tym zdarzeniem współpracę naszych uczelni. Natomiast Akademia Ekonomiczna ,co podkreślam z cała mocą, nie była w stanie , przekraczało to jej możliwości urzędnicze, przesłać prof. Cho przyznane przez wydawnictwo A .E. honorarium!)- Nie odpowiedziano profesorowi na jego list, bowiem- Akademia ma swoje autorytety - a list i dołączone CV wraz z w wykazem publikacji, niestety napisany był po angielsku, a nie w ojczystym języku profesora (w języku koreańskim, jeszcze lepiej południowo - koreańskim!), co musiało podważyć, i oczywiście podważyło tego listu wiarygodność .

REKAPITULACJA:

1. Decyzją władz AE zostałem pozbawiony środków do życia; od czerwca 2005 roku pozostaję bez pracy.

2. Decyzją władz AE odebrano mi praktycznie prawo przystąpienia do kolokwium habilitacyjnego. Jako człowiek „z ulicy” musiałbym ponieść koszty procedury habilitacyjnej dla mnie nieosiągalne.

3. Decyzją władz AE zostałem postawiony w stan natychmiastowej ściągalności zadłużenia stypendialnego pod groźbą windykacji sądowej długu.

4. Władze AE (czytaj Panowie Rektorzy), nie posiadając w tym zakresie najmniejszych kompetencji, zakwestionowały mój dorobek naukowy, moją pozycję w dziedzinie, którą uprawiam, wykazując tym samym kompletne dyletanctwo naukowe i ignorancję. A Panowie Rektorzy AE, nie przyjmując do wiadomości opinii fachowców w tej kwestii (odrzucić czyjeś zdanie oznacza- najpierw zapoznać się, ale nie w tym przypadku; tutaj sprawa była przesądzona przed podjęciem jakichkolwiek działań ) – określili się jednoznacznie - mam nadzieję, że nie tylko w moim mniemaniu - w sposób budzący grozę- jako ludzie jedynie słusznej nauki. Władze AE naruszyły przez to moje dobra osobiste.

Poprzez kancelarię adwokacką, wystąpiłem do władz AE z prośbą o zwrot poniesionych przeze mnie kosztów związanych z napisaniem i wydaniem tej monografii. Przedstawiłem Rektorom AE szczegółowy kosztorys (w oparciu o wytyczne AE w tej materii –Zarządzenie Rektora nr12/2001 z dnia 3 grudnia 2001 podpisane przez prof. dr hab. E. Panka, ówczesnego Rektora AE). Nie otrzymałem w tej sprawie, jak zwykle zresztą, żadnej wiążącej odpowiedzi, chociaż minęły już wszelkie urzędowe i wynikające choćby z szacunku dla siebie samych (nie dla mnie) i bodaj jakiejś przyzwoitości terminy. Być może, zbyt wiele sobie obiecywałem od ludzi nauki AE. Rektorzy postanowili przeczekać, przemilczeć; może ten Grabiec znudzi się wreszcie i da im święty spokój.
Moim skromnym zdaniem, aby sprawę tę sprawę zakończyć, nie naruszając ambicji żadnej ze stron wystarczyłoby przyznać nagrodę za książkę, z niej Grabiec spłaciłby zobowiązanie lub jego część, ustaloną przez władze AE. I to wszystko. Ale Akademia Ekonomiczna musiałaby uznać tę monografię za swoje osiągnięcie naukowe i….. wlazł pies do kuchni….

Chciałem podarować Akademii Ekonomicznej egzemplarz tej książki. Niestety, nie wiem, nie mam pomysłu, jak to zrobić, aby przekazanie to było oficjalne, aby musiało być adnotowane przez Władze AE; w innym przypadku bowiem spodziewam się, że książka ta, w niemałym trudzie pisana, znajdzie się w najbliższym koszu.

Szanowni Państwo, jeśli choć po części podzielacie moje poczucie krzywdy proszę uprzejmie o wyrażenie swojej opinii w tej kwestii. Będę zaszczycony.

Przedstawiam w tym miejscu dane, dotyczące mojej monografii:

On Nonsymmetric Topological and Probabilistic Structures: Mariusz Grabiec, Yeol Je Cho, Viorel Radu.

Book details:
ISBN 1594549176 Library of Congress QA611.28G73
ISBN13 9781594549175 DEWEY 514.325-dc22
Publishers Nova Science Publishers, Inc. Format: paper back, Published in New YorkPublicat
Publication date: 19. 11. 2006 r.

Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku
Mariusz Grabiec

Mój adres:
m.grabiec@poczta.onet.pladres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=347