www.nfa.pl/

:: EKN a statuty uczelni
Artykuł dodany przez: nfa (2006-07-14 12:57:46)

Dla ułatwienia wykaz uczelni członkowskich Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

UNIWERSYTETY

Uniwersytet w Białymstoku
www: http://www.uwb.edu.pl
Nowy Statut UwB uchwalony 31.05.2006r. http://www.uwb.edu.pl/download/bip/STATUT_31052006.doc

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
www.ukw.edu.pl/
Statut
http://www.ukw.edu.pl/uczelnia/statut.php

Uniwersytet Gdański
www: http://www.univ.gda.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www: http://www.us.edu.pl
Statut uchwalony przez Senat w dniu 27 czerwca 2006r. http://www.us.edu.pl/uniwersytet/prawo/statut/

Uniwersytet Jagielloński
www: http://www.uj.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www: http://www.umcs.lublin.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
www: http://www.kul.lublin.pl

Uniwersytet Łódzki
www: http://www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
www: http://www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Opolski
www: http://www.uni.opole.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
www: http://www.amu.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
www: http://www.univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński
www: http://www.us.szc.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www: http://www.umk.pl

Uniwersytet Warszawski
www: http://www.uw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
www: http://www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
www: http://www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski
www: http://www.uz.zgora.pl


UCZELNIE TECHNICZNE

( uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych )

Politechnika Białostocka
www: http://www.pb.bialystok.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
www: http://www.ath.bielsko.pl

Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
www: http://www.atr.bydgoszcz.pl

Politechnika Częstochowska
www: http://www.pcz.pl

Politechnika Gdańska
www: http://www.pg.gda.pl
Statut http://www.pg.gda.pl/kierownictwo/statut07062006.pdf

Akademia Morska w Gdyni
www: http://www.am.gdynia.pl.

Politechnika Śląska w Gliwicach
www: http://www.polsl.gliwice.pl
Statut
http://aktualnosci.polsl.pl/Lists/Aktualnoci/Attachments/389/Statut2006.pdf


Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
www: http://www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska
www: http://www.tu.koszalin.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
www: http://www.agh.edu.pl

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
www: http://www.pk.edu.pl

Politechnika Lubelska
www: http://www.pollub.pl

Politechnika Łódzka
www: http://www.p.lodz.pl

Politechnika Opolska
www: http://www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska
www: http://www.put.poznan.pl

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
www: http://www.pr.radom.pl

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
www: http://www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Szczecińska
www: http://www.ps.pl

Akademia Morska w Szczecinie
www: http://www.am.szczecin.pl

Politechnika Warszawska
www: http://www.pw.edu.pl

Politechnika Wrocławska
www: http://www.pwr.wroc.pl

UCZELNIE ROLNICZE

(uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych )

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
www: http://www.ar.krakow.pl

Akademia Rolnicza w Lublinie
www: http://www.ar.lublin.pl

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
www: http://www.au.poznan.pl

Akademia Podlaska w Siedlcach
www: http://www.ap.siedlce.pl

Akademia Rolnicza w Szczecinie
www: http://www.ar.szczecin.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
www: http://www.sggw.waw.pl

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
www: http://www.ar.wroc.pl


UCZELNIE PEDAGOGICZNE

(uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych )

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
www: http://www.ajd.czest.pl

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
www: http://www.pu.kielce.pl

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
www: http://www.ap.krakow.pl

Pomorska Akademia Pedagogiczna
www: http://www.pap.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
www: http://www.aps.edu.pl


UCZELNIE EKONOMICZNE

( uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych )

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
www: http://www.ae.katowice.pl

Akademia Ekonomiczna w Krakowie
www: http://www.ae.krakow.pl

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
www: http://www.ae.poznan.pl

Szkoła Główna Handlowa
www: http://www.sgh.waw.pl

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
www: http://www.ae.wroc.pl


UCZELNIE MEDYCZNE

( uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych )

Akademia Medyczna w Białymstoku
www: http://www.amb.edu.pl

Akademia Medyczna w Gdańsku
www: http://www.amg.gda.pl

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
www: http://www.slam.katowice.pl

Akademia Medyczna w Lublinie
www: http://www.am.lublin.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
www: http://www.umed.lodz.pl

Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
www: http://www.am.poznan.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
www: http://www.pam.szczecin.pl

Akademia Medyczna w Warszawie
www: http://www.amwaw.edu.pl

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
www: http://www.am.wroc.pl


UCZELNIE ARTYSTYCZNE

( uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych )

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
www:http://www.amuz.bydgoszcz.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
www: http://www.amuz.gda.pl

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
www: http://www.am.katowice.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie
www: http://www.amuz.krakow.pl

Akademia Muzyczna im.G. i K. Bacewiczów w Łodzi
www: http://www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
www: http://www.amuz.poznan.pl

Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
www:http://www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
www:http://www.amuz.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
www: http://www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
www: http://www.aspkat.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
www: http://www.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
www: http://www.asp.lodz.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
www: http://www.asp.poznan.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
www: http://www.asp.waw.pl

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
www: http://cybis.asp.wroc.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
www:http://www.pwst.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
www: http://www.filmschool.lodz.pl

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
www: http://www.at.edu.pl

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

(uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
www: http://www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
www: http://www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
www: http://www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
www: http://www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
www: http://www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
www: http://www.awf.wroc.pl


UCZELNIE WOJSKOWE

( uczelnie członkowskie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych )

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
www: http://www.AMW.Gdynia.pl

Akademia Obrony Narodowej
www: http://www.aon.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. J. Dąbrowskiego w Warszawie
www: http://www.wat.waw.pl


UCZELNIE TEOLOGICZNE

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
www: http://www.pat.krakow.pl

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
www: http://www.ignatianum.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
www: http://www.chat.edu.pl

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie "Bobolanum"
www: http://www.bobolanum.edu.pl

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
www: http://www.pft.wroc.pl


UCZELNIE NIEPAŃSTWOWE

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
www: http://www.gwsh.pl/

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
www: http://www.wsh.edu.pl

Akademia Finansów w Warszawie
www: http://www.wsub.waw.pl

Collegium Civitas
www: http://www.collegium.edu.pl/

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
www: http://www.pjwstk.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
www: http://www.swps.edu.pl/

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
www: http://www.wspiz.edu.pl


UCZELNIE STOWARZYSZONE z KRASP

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
www: http://www.wlodkowic.pl

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT)
www: http://www.wit.edu.pl/

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
www: http://portal.wsiz.rzeszow.pl/


PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
www: http://www.pwsz.bialapodlaska.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
www: http://www.pwsz.chelm.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
www: http://www.pwszciechanow.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
www: http://www.pwsz.elblag.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
www: http://www.pwsz.glogow.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
www: http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
www: http://www.pwsz.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
www: http://www.pwszjar.edu.pl/

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
www: http://www.kk.jgora.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Wojciechowskiego w Kaliszu
www: http://www.pwsz-kalisz.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
www: http://www.pwsz.konin.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
www: http://www.pwsz.krosno.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
www: http://www.pwsz.legnica.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie
www: http://www.pwsz.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
www: http://www.pwsip.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
www: http://www.pwsz-ns.edu.pl/

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
www: http://www.ppwsz.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
www: http://www.pwsz.nysa.pl/

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
www: http://www.wsm.opole.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
www: http://www.pwsz-oswiecim.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Pile
www: http://www.pwsz.pila.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
www: http://pwsz.mprofile.pnet.ws/

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
www: http://www.pwszprzemysl.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
www: http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
www: http://www.pwsz.wsanok.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
www: http://www.pwsz.skierniewice.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
www: http://www.pwsz.sulechow.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
www: http://www.pwsz.suwalki.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
www: http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
www: http://www.wsz.tarnow.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu
www: http://www.pwsz.com.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
www: http://www.pwszwalcz.org.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
www: http://www.pwsz.wloclawek.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
www: http://www.pwszzamosc.pl/
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=273