www.nfa.pl/

:: Petycja o zmniejszenie marnotrawstwa środków finansowych księgowanych po stronie wydatków na naukę
Artykuł dodany przez: nfa (2006-05-02 02:14:55)

Kraków, 28 kwietnia 2006 r

NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE
www.nfa.pl
ul. Smoluchowskiego 4/1
30-069 Kraków


Petycja o zmniejszenie marnotrawstwa środków finansowych księgowanych po stronie wydatków na naukę


Kazimierz MARCINKIEWICZ
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,
Znana nam jest troska Pana Premiera o stan nauki i edukacji w Polsce. Głęboko nam zapadły w pamięć słowa Pana Premiera:'Konieczne są radykalne zmiany w szkolnictwie wyższym, bo inaczej nakłady na oświatę i naukę będą nadal marnotrawione', z którymi w pełni się zgadzamy. Przeprowadzona przez nas analiza tzw. baz danych o projektach badawczych (1) i o ludziach nauki (2) wskazuje, że są to na ogół bazy fragmentaryczne , sporadycznie jedynie informujące co zostało zrobione za pieniądze podatnika księgowane po stronie wydatków na naukę. Te wydatki to miliony nierozliczane przed podatnikiem. Najwyższy czas aby ten stan rzeczy został odsłonięty i poddany publicznej ocenie. Wiele osób korzystających z publicznych funduszy, uprawia naukę nie mającą wiele wspólnego z ogólnoświatowymi standardami mając się dobrze i narzekając publicznie na niskie wynagrodzenia.

Inni nie mają pieniędzy na naukę i nie dostają ich, jeśli odważą się ujawniać patologie akademickie. Pod petycjami o zwiększenie wynagrodzeń podpisują się tysiące naukowców, pod petycjami o zmniejszenie marnotrawstwa środków finansowych i innych patologii akademickich podpisują się co najwyżej jednostki. Prosimy aby Rząd RP zajął się tymi patologiami osłabiającymi potencjał intelektualny i moralny polskiego społeczeństwa.W związku z powyższym, domagamy się społecznej debaty oraz skuteczniejszej kontroli nad finansowaniem nauki, bo tego wymaga interes społeczny, polegający przede wszystkim na prawidłowym rozwoju młodej kadry naukowców, dla potrzeb kraju, a nie uczelni zagranicznych

(1)[portal NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE - http://www.nfa.pl m.in. Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem wg bazy danych (niedanych) http://bazy.opi.org.pl cz.1 http://www.nfa.pl/articles.php?id=218 ]
(2)http://www.nfa.pl/articles.php?id=59


NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE
Józef Wieczorek, Prezes Zarządu Fundacji NFA
Tadeusz Wróblewski , Członek Zarządu Fundacji NFA
Maciej Horowski, Sympatyk NFA
Cezary Wójcik, Przewodniczący Rady Fundacji NFA
Maciej Szymanowski, Sympatyk NFA
Marta Szymanowska, Sympatyk NFA
Marcin Brynda, Członek Rady Fundacji NFA
Krzysztof Schmidt-Szałowski, Członek Rady Fundacji NFA
Jerzy Janusz Mosna, Członek Rady Fundacji NFA

.Do wiadomości:
Minister Edukacji i Nauki
Minister Finasów
SEJM
NIK
Media

adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=236