www.nfa.pl/

:: Nierzetelność naukowa
Artykuł dodany przez: nfa (2006-04-08 08:11:01)

International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2006;19(2):149 – 150
DOI 10.2478/v10001-006-0015-8
MESSAGE FROM THE EDITOR-IN-CHIEF
EXPRESSION OF CONCERN DUE TO PLAGIARISM

The Editor-in-Chief regrets to inform that the paper “The

role of selenium in cancer and viral infection prevention”

by Anna Luty-Frąckiewicz, published in the

Journal of Occupational Medicine

been found to indicate the items of the plagiarism of previously

published paper entitled “The importance of selenium

to human health” by M.P. Rayman, which appeared

in

International(2005;18(4):305–11) hasThe Lancet (2000 Jul 15;356(9225):233–41).

http://versita.metapress.com/content/8505p68213x28363/fulltext.pdf

=================================

Drobny przykład dowodzący, ze ryba psuje sie od głowy - jak akademicy na najwyższych szczeblach  plagiatują od 'zer'.Józef Wieczorek
Konieczność regulacji prawnych stymulujących mobilność naukowców
(wersja wstępna, uzupełniana, ostatnie zmiany 18.06.2007)

http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=406

W Polsce nie ma przeciwskazań dla mobilności, ale nie jest ona popularna, czy nawet dobrze widziana. Za wzorcową uważa się karierę - od studenta do rektora na tej samej uczelni. Zwykle nadzwyczaj pozytywnie podkreśla się permanentny związek z uczelnią przy wyborach na stanowiska uczelniane -szczególnie rektorskie. Ktoś kto od studenta spędził wiele lat na tej samej uczelni ma większe szanse i zwykle podkreśla, że dzięki temu zna najlepiej problemy uczelni, od kontrkandydata, który uczelnie w swoim życiu zmieniał.

----------------------

Mobilność Naukowców w Polsce

Raport opracowany przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw mobilności i karier naukowych. listopad. 2007

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Mobilności i Karier Naukowych w składzie:

Przewodniczący Zespołu - Jerzy Woźnicki

Członkowie Zespołu: Aleksander Anikowski

Wiesław Andrzej Kamiński

Zofia Kędzior

Marcin Łuszczyński

Waldemar Łazuga

Jarosław Mizera

Mateusz Molasy

Tomasz Perkowski

Andrzej Sitarz

Anna Wiśniewska

Małgorzata Witko

Sekretarz Zespołu - Magdalena Maciejewska

 

s. 100 W Polsce nie ma przeciwwskazań dla mobilności, ale nie jest ona popularna, czy nawet

dobrze widziana. Za wzorcową uważa się karierę - od studenta do profesora na tej samej

uczelni. Zwykle pozytywnie podkreśla się permanentny związek z uczelnią przy wyborach na

stanowiska uczelniane. Ktoś, kto od studenta spędził wiele lat w tej samej instytucji, ma

większe szanse i zwykle podkreśla, że dzięki temu zna najlepiej jej problemy.
==========================

The Scientist i> University of Missouri probes possible fraud Images in Science paper may have been faked tekst ================= Online Extras on Scientific Fraud The Story in Science http://www.sciencemag.org/sciext/btoy2006/breakdown_links.html#fraudlinks Hwang et al. Controversy: Committe Report, Response, and Background A collection of resources including the report of a committee commissioned by the journal to review its practices in the period leading up to the publication of the 2004 and 2005 stem cell papers by Hwang et al., Science's editorial statements, the original papers, and associated news coverage. M. Cho et al., "Lessons of the Stem Cell Scandal," Science 311, 614 (2006) J. Couzin and M. Schirber, "Fraud Upends Oral Cancer Field, Casting Doubt on Prevention Trial," Science 311, 448 (2006) J. Couzin and K. Unger, "Cleaning Up the Paper Trail," Science 312, 38 (2006) D. Normile, "Panel Discredits Findings of Tokyo University Team," Science 311, 595 (2006) E. Kintisch, "Researcher Faces Prison for Fraud in NIH Grant Applications and Papers," Science 307, 1851 (2005) Other Links U.S. Office of Research Integrity (ORI) Monitors institutional investigations of research misconduct and facilitates the responsible conduct of research through educational, preventive, and regulatory activities. Promoting Integrity in Scientific Journal Publications A white paper issued by the Council of Science Editors designed to serve as the basis for developing and improving practices for promoting integrity in scientific journal publications. Online Ethics Center for Engineering and Science A collection of resources from Case Western Reserve University. Bibliography and Resources on the Responsible Conduct of Research Compiled by the AAAS Scientific Freedom, Responsibility and Law Program and ORI. ---------------- SYSTEM ANTYPLAGIATOWY PLAGIAT.PL http://www.plagiat.pl/webplagiat/app --------------------------------------- Teksty zebrane pod tytulem: Nierzetelność naukowa http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,205 Z ARCHIWUM NIEUCZCIWOŚCI NAUKOWEJ AFERA WIETNAMSKA http://www.naukowcy.republika.pl/czytelnia.html =================================== Instytut Historyczny UW Sprawa zarzutów stawianych dr Anetcie Rybickiej Uchwała Rady Naukowej Instytutu Historycznego UW z dnia 7 grudnia 2005 r. Działając zgodnie z zaleceniem Komisji Rady Naukowej IH UW, powołanej 16 marca 2005 r. w składzie: prof. dr hab. Andrzej Chojnowski, dr hab. Jerzy Kochanowski i dr hab. Wojciech Kriegseisen oraz opierając się na opinii ekspertów zewnętrznych w osobach prof. dra hab. Tomasza Szaroty i prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego, Rada Naukowa Instytutu Historycznego stwierdza, że rozprawa doktorska dr Anetty Rybickiej-Walendzik pt. Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Institut für Deutsche Ostarbeit. Kraków 1940-1945 (promotor: prof. dr hab. Marian Wojciechowski, recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Henryk Olszewski, prof. dr hab. Klaus Ziemer), obroniona przed Radą Wydziału Historycznego UW w dniu 16 maja 2001 r., nie zawiera wykraczających poza normy wyznaczane przez dobry obyczaj akademicki, zbyt daleko idących zapożyczeń z prac historyków niemieckich Michaela G. Escha oraz Rudi Goguela. Rzeczona rozprawa nie jest zatem plagiatem. Przewodniczący Rady Naukowej IH UW Dr hab. Roman Michałowski, Profesor UW cały tekst ------------------------------------------------- Polityka 15/2006 Łże-uczeni Oszustwa w nauce nie są wymysłem naszej epoki. Różne są ich motywy i różne okoliczności. Ale wcześniej czy później matactwa wychodzą na jaw, a fałszywi bohaterowie kończą karierę w niesławie. I od tej reguły bywają jednak wyjątki...Pycha i związana z nią władza odgrywa, niestety, istotną rolę w badaniach naukowych. Widać to najjaskrawiej w relacjach niektórych mlodych i star­szych pracowników nauki. Student, który otrzyma wyniki sprzeczne z hipotezą swego mistrza, nie zawsze może liczyć na jego sym­patię. Dlatego wielu młodych pracowników nauki, wyczuwając oczekiwania swego sze­fa, składa mu na biurko tylko te wyniki. któ­re powinny go zadowolić. To zjawisko znane. oczywiście, nie tylko w nauce. Czym większy nacisk ekspertów z autorytetem. tym więcej trudu młodych, by patrona zadowolić. Pełnia zrozumienia pomiędzy zlece­niodawcą a wykonawcą doświadczeń mo­że doprowadzić do sytuacji, w której obaj wymazują oszustwo ze swej świadomości. Pierwszy udaje, że nie dostrzega patologicznych poczynań drugiego. Drugi zaś sądzi, że obiektywnie wybiera wyniki zadowalające szefa, bo to on jest alfą i omegą. W ten sposób koło się zamyka i obaj sprawcy fał­szerstwa są święcie przekonani, że opisują obiektywną prawdę naukową. Taki właśnie rodowód mogla mieć wielka afera Brach i Herrmanna. Marion Brach była młodą biochemiczką pracującą w labora­torium Friedhelma Herrmanna w Centrum Badań Molekularnych im. Maxa Dełbrticka w Berlinie. Była również kochanką swego szefa. W 1997 r. wyszlo na jaw, że fałszowali oni wyniki prac nad białaczkami. W ponad 50 publikacjach doszukano się manipulowania wynikami. Po ujawnieniu falszerstw Brach przyznała się do oszustw, Herrmann zaś twierdzi, że o nich nic nie wiedzial. Choć skandal ten wstrząsnął nauką niemiecką. to oboje oszuści niewiele na nim stracili. Brach wyjechała do USA. gdzie nadal para się pra­cą naukową, Herrmann zaś jest prywatnym lekarzem w Niemczech. Z tej historii płynie ważny morał: wielu naukowym oszustom falszerstwa się po prostu opłacają. Kara jest bowiem nieproporcjonalna do zysków -licznych publikacji w dobrych czasopismach, dostępu do dużych pieniędzy na badania. sławy naukowej. Prawdopodo­bieństwo szybkiego wykrycia oszustwa jest niewielkie, a gdy to już nastąpi. można urzą­dzić się jak Brach i Herrmann. i tyIko najwięksi w tym gronie, jak Hwang czy Sudb. potłuką się srogo spadając z wyżyn naukowej sławy. Drobnym oszustom to nie grozi. Nagłaśniane pokazowe afery paradoksa(me zaogniają spór o to, czy oszustwa w nauce są wyjątkami, czy zja­wiskiem masowym. Dla jednych publiczne potępienie naukowego oszusta jest rytuałem oczyszczającym resztę naukowego świata, dla innych zaś dowodem, że skoro "oni" mogli oszukiwać, to oszukują wszyscy. Zaden z tych krańcowych poglądów nie jest jednak prawdziwy. Fałszerstw w nauce jest sporo, ałe większość z nich wcześniej czy póżniej zostaje wykryta. Te nieujawnione dotyczą peryferii nauki i nie mają znaczenia dla jej postępu' tekst ================== The Deprat Affair: Ambition, Revenge and Deceit in French Indo-China Roger Osborne 'En route to a golden future as one of France's greatest geologists, Jacques Deprat was suddenly accused of scientific fraud and plunged into a desperate fight to save his reputation. ' więcej ========================= Plagiatomafia Tygodnik "Wprost", Nr 1072 (16 czerwca 2003) http://www.wprost.pl/ar/?O=45203&C=57 ----------------------------------------------------------- Czy prof. Janusz Emerich naruszył prawo autorskie? OCEŃ SAM http://www.uczony.pl/

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/32/67/32675/20071121_raport_o_mobilnosci.pdf
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=216