www.nfa.pl/

:: Uwagi po III Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej
Artykuł dodany przez: nfa (2005-12-04 13:21:22)

Zbigniew Mitura

Uwagi po III Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej


W dniu 2 grudnia 2005 miałem przyjemność uczestniczyć, jako przedstawiciel NFA, w III Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. Są to spotkania organizowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i dotyczą one różnych aspektów integracji europejskiej. Obsada
kongresów jest dość poważna. W dwóch poprzednich spotkaniach uczestniczyli m.in. Prezydent Polski, Premier Wielkiej Brytanii oraz Kanclerz Niemiec. Tym razem zaproszonymi gośćmi byli m.in. Premier Finlandii Matti Vanhanen, Komisarz Komisji Europejskiej Danuta Huebner, oraz Członek Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski. Gospodarzem był Jan Szomburg, Dyrektor Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. W sumie w spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób. Poświęcone było ono problemowi, co zrobić aby Unia Europejska była bardziej konkurencyjna, zwłaszcza w stosunku do państw azjatyckich. Bardziej szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronach IBnGR (www.strategializbonska.pl), do odwiedzenia, których zachęcam.

Warto się zastanowić jaki jest cel uczestniczenia przedstawicieli NFA w takich spotkaniach. Otóż spotkania gromadzące wiele osób z dość różnych kręgów to okazja do promowania działalności NFA w sposób pośredni i bezpośredni. Mam tutaj na myśli aktywne uczestniczenie w dyskusjach podczas posiedzeń plenarnych oraz informowanie o programie NFA w czasie swobodnych rozmów w przerwach, przy kawie. Ponadto podczas spotkań tego typu jest okazja do nawiązywania kontaków z osobami z grup reprezentujących podobne poglądy jak NFA. Materiały informacyjne o NFA udało mi się przekazać m.in. p. Danucie Huebner

Pragnę zachęcić osoby związane z NFA do włączenia się do podobnej aktywności (oczywiście najlepiej po uprzednich konsultacjach z Prezesem Zarządu Józefem Wieczorkiem - tak aby NFA zachowywała spójność działań).

Zbigniew Mituraadres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=143