www.nfa.pl/

:: Niezależne refleksje po Kongresie Obywatelskim
Artykuł dodany przez: nfa (2005-11-21 04:47:28)


Józef Wieczorek

Niezależne refleksje po Kongresie Obywatelskim


Kongres przybliżył nam wizje Polski obywatelskiej, solidarnej, niezależnej od polityków, ale silnej aktywnością obywateli. Kongres był spotkaniem obywateli różnych pokoleń, różnych profesji, różnych regionów, obywateli na ogół zniechęconych do świata polityki, ale zaciekawionych możliwością działalności dla dobra wspólnego. Na Kongresie spotkali się znajomi dotychczas tylko z cyberprzestrzni, która staje się przestrzenią zagospodarowywaną przez działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Dyskusje internetowe coraz częściej prowadzą do powstawania stowarzyszeń, fundacji, czy po prostu nieformalnych klubów obywatelskich, ale internet nie zastąpi jednak bezpośrednich spotkań, takich jakie były możliwe w czasie Kongresu Obywatelskiego. Również publikacje coraz częściej dostępne w internecie, niezwykle potrzebne dla rozpowszechniania idei, nie mogą wyprzeć słowa drukowanego, którym dzięki specjalnym wydawnictwom Kongresowym można było uzupełnić swoje biblioteczki.
Wypowiedzi na Kongresie przedstawiły nam inny obraz Polski niż ten jaki powszechnie jest znany z telewizji czy gazet . Obraz widziany przez młodą doktorantkę jest całkiem odmienny od obrazu kreślonego nam przez szanowne gremia rektorskie. Jest to obraz niepokojący, ale skłaniający do aktywności na rzecz zmieniania Polski. Trzeba zmienić obecny system przyjazny dla wyjazdów zagranicznych młodych naukowców, ale zniechęcający do powrotów. Młodziez winna jak najczęściej wyjeżdżać za granicę aby zdobyć jak najlepsze doświadczenia, ale winna mieć ochotę wracać do Polski, aby te doświadczenia wykorzystywać dla dobra wspólnego. Budowa takiej Polski zachęcającej do powrotu Polaków jest obowiązkiem obywateli pozostających jeszcze w kraju.

Obywatelską odpowiedzią na głos młodego pokolenia było uruchomienie natychmiast po Kongresie 'Debaty o kłopotach w awansowaniu młodych naukowców' na portalu NFA (www.nfa.pl) realizującym w sferze nauki i edukacji filozofię Polskiego Forum Obywatelskiego. To przykład jak może powstawać sieć dialogu społecznego.
Istotne jest, że Kongres nie był jednorazową inicjatywą i przekształca się w stale funkcjonujące Polskie Forum Obywatelskie. Stworzenie sieci dialogu z wykorzystaniem potęgi internetu daje szansę na uaktywnienie osób znajdujących się niekiedy poza głównymi nurtami życia społecznego. Zapewni to kontynuację debat w okresach między kolejnymi Kongresami Obywatelskimi. Ważne aby debaty toczyły się w sposób ciągły, a ich wyniki w postaci rekomendacji obywatelskich docierały do decydentów.
Optymistycznie nastraja zapowiedź inicjatora Kongresu - Jana Szomburga: 'Jednym z pierwszych propozycji PFO będzie projekt zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym. Aktualny system jest przestarzały, m.in. blokuje młodym naukowcom drogę do szybkiego awansu'. Takie opinie wyrażane były też podczas debaty panelowej przez naukowców z ekstraklasy światowej. Obecny system nie pozwala na wykorzystanie potencjału intelektualnego młodych Polaków. Uchwalona niedawno ustawa 'Prawo o szkolnictwie wyższym' całkowicie ignoruje zasadne zalecenia 'Europejskiej Karty Naukowca' , o której po prostu się nie dyskutuje, mimo że Polska jest już członkiem Unii Europejskiej.
Najważniejszy problem to odpowiedzieć na pytanie 'Jak poprawić dialog Polakow?' , jakie stworzyć warunki aby Polacy chcieli ze sobą rozmawiać, żeby nie musieli się bać wykluczenia ze środowiska skłonnego tylko do oficjalnej akceptacji jedynie słusznych prawd. Doświadczenia równowlegle prowadzonych niezależnych debat obywatelskich nad stanem nauki i szkolnictwa wyższego wskazują, że te obawy przed skutkami jawnych a niewygodnych wypowiedzi są uzasadnione.

Jeśli sieć dialogu Polskiego Forum Obywatelskiego przełamie te obawy, jeśli doprowadzi do stworzenia szansy dla młodych Polaków poprzez autentyczne reformy w nauce i edukacji, zgodne z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca, będzie można mówić o sukcesie tej inicjatywy podjętej dla dobra wspólnego.

Józef Wieczorek


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=138