www.nfa.pl/

:: Wystąpienie do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP V Kadencji w sprawie ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'
Artykuł dodany przez: nfa (2005-06-15 03:47:37)


Niezależne Forum Akademickie
www.nauka-edukacja.p4u.pl

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Senatu RP V Kadencji


WYSTĄPIENIE

Zwracamy się do P.T. Senatorów o odrzucenie przegłosowanej przez Sejm, na 104 posiedzeniu, ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym'. W historii III RP niejednokrotnie Senat naprawiał lub wstrzymywał 'buble legislacyjne' przegłosowane przez Sejm RP. Naszym zdaniem ustawa ta należy do tego typu aktów ustawodawczych.

Jest to akt wypracowany przede wszystkim przez rektorów - tzw. zespół prezydencki wskazany Prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu przez szefa KRASP - rektora UJ, niestety bez otwartej i szerokiej dyskusji w środowisku akademickim. Zapisy w ustawie są korzystne dla wąskiej grupy osób opracowujących ustawę, ale nie dla środowiska akademickiego jako całości, ani tym bardziej dla naszego kraju.W taki sposób prawa w Polsce nie powinno się tworzyć.

Ustawa utrwala obecny osobliwy, patologiczny system nauki i edukacji prowadzący do luki pokoleniowej spowodowanej blokowaniem awansów młodym aktywnym naukowcom, dyskryminacją niewygodnych osób o znaczącym dorobku naukowym i edukacyjnym, dyskryminacją przy zatrudnieniu polskich naukowców pracujących za granicą i pragnących powrócić do kraju.

Ustawa, która utrwala obecny, kuriozalny model kariery naukowej, skutecznie zniechęci zdolnych, młodych ludzi do pracy na uczelniach gdzie panuje nepotyzm, stosunki feudalne, powszechny , choć zwykle ukrywany mobbing oraz patologiczna wieloetatowość.

W ustawie zignorowano ważne zalecenie Komisji Europejskiej - przyjętą w dniu 11 marca 2005 -
Europejską Kartę Naukowca, mimo że dokument ten nakłada na Państwa Członkowskie UE polityczne zobowiązanie doprowadzenia do jej stosowania.W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji dopiero trwają prace nad możliwością implementacji postanowień Karty i Kodeksu w Polsce.
(http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=79&news_id=2346&layout=2&page=text)

Niejednokrotnie wyrażaliśmy nasz krytyczny stosunek do projektu ustawy, przedstawiając też rozwiązania alternatywne. Uważamy, iż w interesie dobra publicznego należy odrzucenie ustawy w jej obecnym ksztalcie oraz pilne opracowanie ustawy, która umożliwi nauce i wyższej edukacji w naszym kraju sprostać wymogom XXI wieku. Rzeczywiste reformy czas zacząć!

W imieniu Niezależnego Forum Akademickiego

Józef Wieczorek

Ewa Kostarczyk

Cezary Wójcik

Tadeusz Wróblewski

Witold Palosz
.......................
Krzysztof Schmidt-Szałowski
Jerzy Janusz Mosna
Maciej Krzystek
Jacek Bąbka
Małgorzata Suświłło

UWAGA: Szersza dyskusja (ponad 250 wypowiedzi, prawie 50 artykułów) nad ustawą 'Prawo o szkolnictwie wyższym' prowadzona jest na portalu Niezależne Forum Akademickie www.nauka-edukacja.p4u.pl

-----------------------------------------

UWAGA.. Jeśli ktoś chce jeszcze się podpisać pod tym tekstem proszę o deklarację
jozef.wieczorek@interia.pl


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=104