Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 7


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Akcja na rzecz ujawniania dorobku naukowego


Apel do członków stowarzyszenia i sympatyków portalu o pisanie listów - roszczeń informacyjnych - do decydentów nauki o ujawnienie dorobku naukowego

(publikacje, indeks cytowań).
Przede wszystkim należy żądać od Ministra Edukacji Nauki i Informatyzacji działań na rzecz przekształcenia obecnych naukowych baz niedanych w bazy danych, od Ministra Edukacji i Sportu ujawnienia dorobku naukowego zatrudnionych w resorcie nauczycieli akademickich ( w szczególności nauczycieli zatrudnionych w szkołach wyższych ocenionych pozytywnie, jak i negatywnie przez Państwową Komisję Akredytacyjną), od Państwowej Komisji Akredytacyjnej ujawniania dorobku naukowego członków PKA a od Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ujawniania dorobku naukowego członków RGSW. Od Konferencji Rektorów Szkół Akademickich należy domagać sie działań na rzecz prawnego uregulowania jawności dorobku naukowego nauczycieli akademickich oraz o ujawnienie dorobku członków KRASP jako przykładu dla innych.
wcześniejsza akcja
Poniżej przykłady listów - roszczeń informacyjnych:


Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
przewodniczący KBN, minister nauki i informatyzacji
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

e-mail: pkbn@mnii.gov.pl; minister@mnii.gov.pl
tel.: 529-26-23, 628-19-44
fax: (+22)-529-26-21Szanowny Pan
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
przewodniczący KBN, minister nauki i informatyzacji

ROSZCZENIE INFORMACYJNE

Na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198 domagam się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) naukowców polskich i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki. Niestety w obecnych polskich bazach 'danych' np. na stronie http://nauka-polska.pl/startowa.php po wypełnieniu formularza np. na nazwisko Michał Kleiber ( minister nauki i informatyzacji) otrzymuje się informacje : Brak wyników spełniających podane kryteria. I jest to bardzo częsty wynik wyszkiwania danych o ludziach nauki, nawet o pokaźnym dorobku naukowym.
MNiI odpowiedzialne za politykę w zakresie nauki odpowiada jednocześnie za brak danych o ludziach nauki w obecnych bazach niedanych finansowanych w końcu ze srodków księgowanych po stronie wydatkow na nauke. Dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę. Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w jednostkach naukowych.

Z poważaniem i oczekiwaniem na ujawnienie danych


Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Minister Mirosław Sawicki
Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa
Kontakt telefoniczny:
tel. (0-22) 628-04-61;
tel. (0-22) 629-72-41
minister@menis.gov.pl

Szanowny Pan
Minister Mirosław Sawicki


ROSZCZENIE INFORMACYJNE

Na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198 domagam się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) nauczycieli akademickich i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki. Niestety w obecnych polskich bazach 'danych' np. na stronie http://nauka-polska.pl/startowa.php po wypełnieniu formularza np. na nazwisko Tadeusz Szulc ( sekretarz stanu MENiS) otrzymuje się informacje : Brak wyników spełniających podane kryteria. I jest to bardzo częsty wynik wyszkiwania danych o ludziach nauki, nawet o pokaźnym dorobku naukowym.
MENiS odpowiedzialne za politykę w zakresie nauki i edukacji winno występować na rzecz ujawniania dorobku naukowego wszystkich nauczycieli akademickich. Zresztą dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę. Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w szkołach wyższych.

Z poważaniem i oczekiwaniem na ujawnienie danychPAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA
Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Jamiołkowski

00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34
tel. /22/ 622 07 18


Szanowny Pan Prof.dr hab. Andrzej Jamiołkowski
Przewodniczący PKA


ROSZCZENIE INFORMACYJNE

Na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198 domagam się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki. Niestety w obecnych polskich bazach danych' np. na stronie http://nauka-polska.pl/startowa.php po wypełnieniu formularza np. na nazwisko Andrzej Jamiołkowski otrzymuje sie informację: Brak wyników spełniających podane kryteria. I jest to bardzo częsty wynik wyszkiwania danych o ludziach nauki, nawet o pokaźnym dorobku naukowym.
PKA , która ocenia szkoły wyższe winna być przejrzysta a wyrazem tej przejrzystości winien być jawny dorobek naukowy jej członków. Zresztą dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę. Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w placówkach naukowych. Jeśli dorobek naukowy pracowników danej uczelni nie jest jawny to taka uczelnia nie powinna otrzymywać pozytywnej opinii PKA. Zreszta szczegóły oceny szkół wyższych, kierunków studiów dokonywane przez PKA winny być jawne, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach.
Z poważaniem i oczekiwaniem na ujawnienie danychBiuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Al. J. Ch. Szucha 25
00-950 Warszawa
rott@adm.us.edu.pl


Szanowny Pan
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Przewodniczący RGSW


ROSZCZENIE INFORMACYJNE

Na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198 domagam się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki. Niestety w obecnych polskich bazach danych' np. na stronie http://nauka-polska.pl/startowa.php po wypełnieniu formularza np. na nazwisko Jerzy Błażejowski otrzymuje sie informację: Brak wyników spełniających podane kryteria. I jest to bardzo częsty wynik wyszkiwania danych o ludziach nauki, nawet o pokaźnym dorobku naukowym.
RGSW , która zgodnie ze statutem 'współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz innymi organami władzy publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego', winna być przejrzysta a wyrazem tej przejrzystości winien być jawny dorobek naukowy jej członków. RGSW winna współdziałać na rzecz polityki ujawniania dorobku naukowego wszystkich nauczycieli akademickich a sama winna świecić przykładem. Zresztą dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę. Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w placówkach naukowych. Jeśli dorobek naukowy pracowników danej uczelni nie jest jawny to taka uczelnia nie powinna otrzymywać pozytywnej opinii RGSW.

Z poważaniem i oczekiwaniem na ujawnienie danych


Biuro Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Przewodniczący - prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków
tel.: +12 422-66-89
fax: +12 422-32-29
e-mail: biuro@krasp.uj.edu.pl


Szanowny Pan
prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Przewodniczący KRASP

ROSZCZENIE INFORMACYJNE

Na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198 domagam się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) członków Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki. Niestety w obecnych polskich bazach danych' np. na stronie http://nauka-polska.pl/startowa.php po wypełnieniu formularza np. na nazwisko Franciszek Ziejka otrzymuje się informacje : Brak wyników spełniających podane kryteria. I jest to bardzo częsty wynik wyszkiwania danych o ludziach nauki, nawet o pokaźnym dorobku naukowym.
KRASP, której zadaniem jest reprezentowanie interesu szkolnictwa wyższego i nauki, winna sama być przejrzysta a wyrazem tej przejrzystości winien być jawny dorobek naukowy jej członków. KRASP winna występować na rzecz polityki ujawniania dorobku naukowego wszystkich nauczycieli akademickich a sama świecić przykładem. Zresztą dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę. Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych, musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w placówkach naukowych. Jeśli dorobek naukowy pracowników danej uczelni nie jest jawny to taka uczelnia nie powinna być zaliczana do Akademickich Szkół Polskich.

Z poważaniem i oczekiwaniem na ujawnienie danych

nfa | 02.01.2005 nfa.pl |
BLOGI
Józef Wieczorek
Publikacje NFA
DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
MEDIATOR AKADEMICKI
Etyka i Patologie
Patologie akademickie pod lupą NFA
Patologie akademickie po reformach
Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2014
Konstytucja RP
Rozdzial II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Humor akademicki
Ankieta

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Partnerzy


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz
Lipiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.029 | powered by jPORTAL 2