Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 5


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Gorący temat: Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce.
Popierają:
University of Oxford Polish Society
Durham University Polish Society
Polish Professionals in London
Warwick University Polish Society
London School of Economics Polish Society
Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL

Polish Society Biopolis Dresden
The University of Bristol Polish Society
Polish Society of Yale University
Australian- Polish Historical Society Inc. - Melbourne

i 200 naukowców i studentów z kraju i zagranicy


Szanowni Wszyscy,
University of Oxford Polish Society pragnie oficjalnie wyrazić poparcie dla petycji zamieszczonej w wątku http://www.nfa.pl/news.php?id=2486 Niezależnego
Forum Akademickiego "Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce"

Pozdrawiam
Anna Zolkiewicz
President of the University of Oxford Polish Society
www.polsoc.art.pl
---------------------------------------------------------------
Durham University Polish Society popiera akcję Niezależnego Forum Akademickiego i zgadza się z postulatami zmian w systemie nauki w Polsce.
Pozdrawiam,
Anna Malinowska
President of the Durham University Polish Society
a.m.malinowska@dur.ac.uk
-----------------------------------------------------------
Niniejszym chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla poniższej inicjatywy i jednocześnie upoważniamy do umieszczenia nazwy Polish Professionals in London jako organizacji popierającej petycję dotyczącą reformy nauki polskiej.
Jacek Maguza
Przewodniczacy Rady Wykonawczej
Polish Professionals in London
j.maguza@polishprofessionals.org.uk
www.polishprofessionals.org.uk
--------------------------------------------------------------
Warwick University Polish Society pragnie wyrazić pełne poparcie dla idei zmian w systemie nauki w Polsce. Mamy nadzieję, że akcja przyniesie sukces, a jej wydźwięk wreszcie zapoczątkuje modyfikacje, na które wielu Polaków niecierpliwie czeka.
Z pozdrowieniami,
Jędrzej Dębowski
President of the Warwick University Polish Society,
Mikołaj Orchowski
Vice-president of the Warwick University Polish Society
http://www.sunion.warwick.ac.uk/socs/su348/
m.a.orchowski@warwick.ac.uk
----------------------------------------------------------------
London School of Economics Polish Society wyraża poparcie dla akcji Niezależnego Forum Akademickiego, podpisując się pod postulatami zamieszczonymi na http://www.nfa.pl/news.php?id=2486.
Pozdawiam,
Marianna Nowaczyk
President
LSE Polish Society
www.lsepolishsociety.co.uk
--------------------------------------------------------------
Stowarzyszenie Centrum Edukacji CEL jako grupa Studentów zaangażowanych w rozwój Edukacji w Polsce w pełni identyfikuje się z postulatami zmian prezentowanych przez NFA. Z wyszczególnieniem, by proponowane zmiany współgrały z obecnym procesem wdrażania prawa bolońskiego.
Krzysztof Wojewodzic - prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL oraz doradca Rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
www.cel.edu.pl
---------------------------------------------------------------
Polish Society Biopolis Dresden pragnie wyrazic swoje poparcie dla inicjatywy zmian w systemie organizacji polskiej nauki zaproponowanych przez Niezależne Forum Akademickie. Pracując w instytutach naukowych w Niemczech, nadal utożsamiamy sie z polska nauka i widzimy konieczność jej modernizacji. Mamy nadzieje ze proponowane zmiany nastąpią jak najszybciej.
Mikołaj Słabicki w imieniu "Polish-Society BIOPOLIS Dresden"
polish-society@mpi-cbg.de
-------------------------------------------------------------------

The University of Bristol Polish Society popiera postulaty akcji Niezależnego Forum Akademickiego, zamieszczonymi na http://www.nfa.pl/news.php?id=2486
Pozdrawiamy,
Oliver Holloway (President)
The University of Bristol Polish Society
http://www.bris.ac.uk/Depts/Union/polishsociety
-------------------------------------------------------------------
Jako prezydent klubu studentów polskich na Yale, chciałem wyrazić poparcie Polish Society of Yale University dla postulatów przedstawionych na stronie
http://www.nfa.pl/news.php?id=2486.
Tomasz Siergiejuk
Polish Society of Yale College, President

======================================

Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce.

Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl grupujące naukowców pracujących w Polsce, jak i za granicami kraju postuluje przeprowadzenie gruntownych zmian w systemie nauki w Polsce dotyczących ścieżek kariery akademickiej, jak i finansowania nauki zgodnych z 'Europejską Kartą Naukowca' i 'Kodeksem postępowania przy zatrudnieniu pracowników naukowych '
Po pierwsze postulujemy stworzenie uproszczonej i przejrzystej ścieżki kariery naukowej w Polsce zbieżnej ze standardami anglosaskimi, a mianowicie:

a.zlikwidowanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora 'belwederskiego'

b.wprowadzenie powszechnych i otwartych konkursów na stanowiska uczelniane ogłaszanych (pod rygorem nieważności) w specjalnym serwisie internetowym.

c.w przypadku stanowisk kierowniczych w nauce, ogłaszanie konkursów także w międzynarodowych czasopismach specyficznych dla danej dziedziny oraz uczestnictwo zagranicznych specjalistów z tej dziedziny w komisjach konkursowych

d.obowiązku pełnego ujawnienia dorobku naukowego

e.rozdziału większości funduszy przeznaczonych na badania poprzez otwarte konkursy projektów badawczych (grantów) z obowiązkowym udziałem recenzentów zagranicznych

Te zmiany mają na celu uniezależnienie kariery naukowca od subiektywnych ocen przeróżnych komisji (np. przy przyznawaniu habilitacji i profesury) i indywidualnych ocen ludzi nierzadko nie posiadających doświadczenia w danej dziedzinie (w komisjach często zasiadają nie tylko osoby nie posiadające wiedzy ze specjalizacji kandydującego ale nawet nie zajmujący się tą samą dziedziną). Szczególnie istotnym kryterium przyznania stanowiska na uczelni winna być lista publikacji (wraz z indeksem cytowań), dostępna każdemu zainteresowanemu, oraz rzeczywiste osiągnięcia edukacyjne (formowanie młodych naukowców ) i organizacyjne. W ten sposób, procesy rekrutacyjne staną się przejrzyste, ogólnodostępne i konkurencyjne, podwyższając jakość kadry naukowej i poziomu badań na uczelniach.

Po drugie postulujemy wprowadzenie w pełni jawnych i opartych na konkurencji zasad finansowania badań. Preferujemy finansowanie badań naukowych z pieniędzy publicznych opierające się na zasadach otwartych konkursów o granty, w których jedynymi kryteriami są proponowana propozycja badawcza oraz doświadczenie i dorobek naukowy ubiegającego się o grant. Domagamy się wprowadzenia prawnego wymogu publikowania wyników badań w ogólnodostępnej bazie danych oraz upublicznienia rozliczeń finansowych z przyznanych grantów. Dostęp do finansów publicznych winien być przyznawany na zasadzie konkursu, w którym każdy naukowiec (placówka badawcza) mógłby wziąć udział. Naturalną konsekwencją takiego podejścia do wydawania publicznych pieniędzy będzie wykształcenie na rynku naukowym grup badawczych potrafiących efektywnie zarządzać przyjętymi środkami. Grupy takie będą w stanie podjąć skuteczną konkurencję także z zagranicznymi ośrodkami.

Zaletą powyższych zmian jest otwarcie i dostosowanie systemu polskiej nauki do zasad ogólnie przyjętych w krajach anglosaskich. Dzięki temu sztuczne bariery (np. tytularne) utrudniające polskim naukowcom pracującym za granicą powroty na polski rynek naukowy zostaną zlikwidowane przez co wiele osób, które już nabyły bezcenne doświadczenie w najlepszych ośrodkach zagranicznych będzie mogło je przenieść na grunt polski, na czym skorzysta nie tylko nauka ale także i społeczeństwo.

Takie rozwiązania powinny ograniczyć poważne patologie przy rozdziale środków lub stanowisk.


Józef Wieczorek - Prezes Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Cezary Wójcik - Przewodniczący Rady Fundacji NIEZALEŻNE FORUM AKADEMICKIE

Andrzej Nowojewski - Oxford University

Maciej Horowski, Uniwersytet w Białymstoku

Ewa Kostarczyk, Warszawa

Adrian Tkacz, BioInfoBank Institute, Poznań

Jerzy Janusz Mosna, Dąbrowa Górnicza

Ewelina Zlotek, Universität Passau, Niemcy

Anna Zolkiewicz,President of the University of Oxford Polish Society

Marta Szulkin, Oxford University

Adam Józwowicz, Oxford University

Piotr Fryzlewicz, University of Bristol

Dariusz Nehrebecki, Oxford University

Zdzislaw Szulc, Medical University of South Carolina, USA

Hanna Sankowska, Harvard University

Wojciech Rzępała, Oxford University

Maciej Wójcik, University of Southampton

Józef Kalisz, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Magdalena Mariankowska, President of Oxford Brookes Polish Society

Agata Karska, UMK Toruń

Katarzyna Puocian, Oxford University

Anna Malinowska, President of the Durham University Polish Society

Marcin Suskiewicz, Oxford University

Joanna Sapulak, University of London

Małgorzata Stojek, docteur es sciences techniques EPFL

Tadeusz Wróblewski, University of California, Davis

Malwina Niemczyk, University of Edinburgh

Robert Gierwatowski, Eastern Michigan University

Joanna Bagniewska, Oxford University

Jakub Muśko, Unviersity of Southampton

Krzysztof Zieleniewski, Uniwersytet Warszawski

Kaja Wawrzak, Oxford University

Józef Kapusta, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

Adam Musiał, Colby College, ME, USA

Karol Miller, The University of Western Australia

Michal Surkont, University of Toronto

Witold Pałosz, NASA

Bartosz J. Tkaczyk, University of California, Berkeley

Marcin Kaminski, Rutgers University

Dorota Dobosz-Bourne, Queen Mary, University of London

Zbigniew Mitura, Kraków

Edward Rydygier, Szkoła Handlowa, Warszawa

Michał Koenner, University of St Andrews

Andrzej Fertala, Thomas Jefferson University,Philadelphia

Maja Choma, Oxford University

Kamil Kowalewski , Brańsk

Michał Dyzma, Universite Libre de Bruxelles

Michał Kucewicz, University of Cambridge

Ignacy Sawicki, University of Chicago

Robert Kowalski, Stanford University

Anna Hac, University of Hawaii

Krzysztof Iniewski, University of Albreta, Canada

Olga Kreglicka, Boston University

Zbigniew Darzynkiewicz, Brander Cancer Research Institute, New York Medical College

Michał Masternak, Southern Illinois University School of Medicine

Wiesław K. Binienda, University of Akron, Ohio, USA

Waldemar Korczyński, Kielce

Kacper Rogala, Edinburgh University

Jacek Maguza, Przewodniczacy Rady Wykonawczej
Polish Professionals in London

Mikołaj Orchowski, Polish Global Student Network

Paweł Kalinski, University of Pittsburgh and the University of Pittsburgh Cancer Institute

Eugene Eberbach, University of Massachusetts Dartmouth

Jan Witajewski, London School of Economics

Włodzimierz Holsztyński,Sunnyvale, USA

Waldemar W. Koczkodaj, Laurentian University,Ontario, Canada

Mikołaj Orchowski, Vice-president of the Warwick University Polish Society

Janusz Konrad, Boston University

Sylwester Chyb, Imperial College London

Aleksandra Woźniak, Politechnika Poznańska

Jacek Klinowski, University of Cambridge

Anna Malinowska, President of the Durham University Polish Society

Grzegorz Kondrak, University of Alberta

Andrew Targowski, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, Western Michigan University

Stanisław Dubiski, University of Toronto

Zbigniew Piotrowski, Youngstown State University

Boleslaw K. Szymanski, Rensselaer Polytechnic Institute

Marek Los, Canada Research Chair in New Cancer Therapy Development, Manitoba Institute of Cell Biology

Tomasz Kozlowski, Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm

Anna M. Zielicz, University of St.Andrews

Tomek Mickiewicz, University College, London

Piotr Rudnicki, University of Alberta, Edmonton, Canada

Wojciech Szpankowski, Purdue University

Iwona Stroynowski, The University of Texas
Southwestern Medical Center

Wojciech Z. Misiolek, Lehigh University, USA

Jozef Magonski, Central Washington University

Maria Pawłowska, University of Bristol

Ewa Kuligowska, Boston University, Boston Medical Center

Maciej Gorecki, Trinity College, Dublin

Ernest Mendrela, Louisiana State University

Lech Jozwiak,Eindhoven University of Technology,
The Netherlands

Georg Broza, Hamburg University of Technology

Piotr Gawryluk, London School of Economics

Piotr Trzonkowski, Akademia Medyczna w Gdańsku

Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska

Leszek Maciaszek, Macquarie University, Australia

Marek Matyjasik,Weber State University,USA

Kamila Łepkowska, London School of Economics and Political Science

Adam Zielinski, University of Victoria,CANADA.

Kalina Urbanek, University of Pennsylvania

Martin (Marcin) Ostoja-Starzewski,University of Illinois at Urbana-Champaign

Szymon Wartak, wiceprezes związku studentów polskich na Uniwersytecie w Waterloo w Kanadzie

Andrzej Brzeski, University of California , Davis

Anita D. Panek,São Paulo,Brazylia

Kazimierz Adamiak, The University of Western Ontario,
Canada

Anna K. Nabelek, University of Tennessee

Renata Dmowska, Harvard University

Tomasz J. Proszynski, Harvard University

Miroslaw K. Gorny,New York University School of Medicine

Monika Szperka, Harvard University

Michal Kopec, Harvard University

Krzysztof Wojewodzic, prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Marek B. Bozek, Saint Louis, Missouri

Lukasz Abramowicz, University of Pennsylvania

Ewa Infeld, King's College London

Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Moczydlowska-Vidal, Uppsala universitet, Szwecja

Krzysztof Schmidt-Szałowski, Politechnika Warszawska

Marek Raczko, Uniwersytet Łódzki

Marek Krawus, The University of Queensland, Australia

Wiesława Walkowska, Uniwersytet Śląski

Janusz Gebicki, Macquarie University,Sydney, Australia

Magdalena Strzelecka, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Anna Grzyb, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

Zofia Szychowska, Wrocław

Paweł Moskała, Wrocław

Marta Pabis, Max Planck Institute of Molecular
Cell Biology and Genetics, Dresden

Agata Naworyta, Department of Molecular Biology
Biomedical Center, Uppsala, Sweden

Anna Daniel-Wojcik, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK Gatersleben),Gatersleben, Germany

Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Piotr Jaroszynski, KUL

Jacek Kamza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Marcin Brynda, University of California, Davis

Lucjan Strekowski, Georgia State University , USA

Joanna Rorbach, Medical School University of Newcastle upon Tyne, UK

Stanislaw Wellisz, Columbia University, member of the Advisory Council of the CASE Foundation

Leszek Czuchajowski, University of Idaho, USA

Artur Loza, University of Bristol

Krzysztof Pawlikowski, University of Canterbury, New Zealand

Tomasz Krol, Członek Polish Professionals in London

Katarzyna Misztal, Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej UNESCO w Warszawie

Dawid Nowak, University of Bristol

Anna Wojcik, Hybrid Glass Technologies, Inc. Princeton

Wojciech Ziarko, University of Regina, Canada

Anna M. Moran, Penn State University Hospital, USA

Robert K. Miskiewicz, czlonek Polish Student Organization - Nowy Jork

Janusz Laskowski,University of British Columbia, Canada

Bogdan Miś, senior dziennikarzy naukowych, członek Komitetu Prognoz "Polska 2000 PLUS" Polskiej Akademii Nauk

Edyta Lehmann-Shriver, Harvard University, USA.

Malgorzata Lagisz, Newcastle University, UK

Kosma Szutkowski, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

Maciej Panczykowski, Katowice

Joanna Skubisz, University of London

Mikołaj Słabicki, Polish-Society BIOPOLIS Dresden

Anna Barbara Wrabel, Kyoto University, Japan

Przemysław Grudnik, University of Heidelberg, Niemcy

Piotr Zygmunt, Uniwersytet Jagielloński

Jakub Paweł Cygan, PAN, Warszawa

Bartosz Borczyk, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Doroszuk, Wageningen University,The Netherlands

Dariusz Rakus, Uniwersytet, Wrocławski

Dariusz Skarżyński, Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Lipiec-Sidor. Uniwersytet Wrocławski

Maria Bartoszewicz Akademia Medyczna, Gdańsk

Marcin Hoffmann,Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Alicja Malicka, University of Manchester UK

Tomasz Durakiewicz, Los Alamos National Laboratory, USA

Olga Herdzina, Ruhr University Bochum, Niemcy

Jaroslaw Sosnowski, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Krzysztof Moszczyński, Uniwersytet Wrocławski

Pawel Koteja, Uniwersytet Jagiellonski

Borys Ośmiałowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Andrzej Węgrzyn, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

Agnieszka Gizak, Uniwersytet Wrocławski

Oliver Holloway, President of The University of Bristol Polish Society

Robert Piechocki, University of Bristol

Bartłomiej Budny, Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Poznań

Urszula Trojanowska, Uniwersytet Jagielloński

Daria Dziewulska-Szwajkowska, Uniwersytet Wrocławski

Anna Zalewska, University of Bath

Piotr Tryjanowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Marek Rubel, Royal Institute of Technology, Stockholm

Tomasz S. Osiejuk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Tomasz Siergiejuk, Polish Society of Yale College, President

Katarzyna Kulma, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Korczak, University of Bristol

Marta Bąk, Uniwersytet Jagielloński

Elizabeth Szczepanska , Australian- Polish Historical Society Inc. - Melbourne

Slawomir Dobrzanski, Kansas State University

Witold Brostow, University of North Texas

Anna Ostapczuk, Instytut Chemii i Techniki Jadrowej

Ewa Bobrowska-Jakubowski,Paris, France

Agnieszka Woźniak, Politechnika Warszawska

Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska

Karolina Maciag, Harvard Medical School

Małgorzata Szulakowska, Massachusetts Institute of Technology

Paweł Mroz , Harvard Medical School

Jan Napoleon Saykiewicz, Duquesne University, USA

Aldona Rita Jurewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przemysław Adrich, Michigan State University
nfa | 09.11.2006 nfa.pl |
BLOGI
Józef Wieczorek
Publikacje NFA
DROGI I BEZDROŻA NAUKI W POLSCE
MEDIATOR AKADEMICKI
Etyka i Patologie
Patologie akademickie pod lupą NFA
Patologie akademickie po reformach
Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z Prof. Piotrem Sztompką
Wielki Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2014
Konstytucja RP
Rozdzial II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Art. 54.
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Humor akademicki
Ankieta

aktualnie nie jest prowadzona żadna ankieta

Partnerzy


Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej


Kalendarz
Wrzesień
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.026 | powered by jPORTAL 2