Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 3


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Perspektywy nauki i szkolnictwa wyższego > Aktualny przebieg procesu bolońskiego
Janusz M. Pawlikowski

Aktualny przebieg procesu bolońskiego

1.WSTĘP : od Sorbony do Bergen

U podstaw genezy procesu budowy europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego (obecnie określanego mianem 'procesu bolońskiego') legło przekonanie, iż „Europa Wiedzy” jest niezastępowalnym czynnikiem rozwoju zarówno w wymiarze społecznym jak i ludzkim, a także niezbędnym elementem procesu budowy i konsolidacji tożsamości europejskiej. Tylko wiedza, a zatem edukacja, dać może obywatelom Europy umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesności oraz wzmocnienia konkurencyjności Europy w wymiarze globalnym.

Deklaracja podpisana w Sorbonie 25 maja 1998 roku przez reprezentantów 4 krajów (Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oparta na tym przekonaniu, podkreśliła centralną rolę europejskich uczelni w tworzeniu kulturalnego dorobku Europy i zarazem potrzebę oraz znaczenie, jakie może mieć budowa wspólnego europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego dla promowania mobilności obywateli na rynkach pracy, umocnienia stabilnych, demokratycznych społeczeństw oraz ogólnego rozwoju kontynentu.

W deklaracji podpisanej w Bolonii 19 czerwca 1999 roku przez reprezentantów 29 krajów Europy, w tym również Polski, potwierdzono te ogólne zasady oraz uznano potrzebę osiągnięcia w krótkim okresie (do 2010 roku) poniższych 6 celów, jako najistotniejszych dla utworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (dalej zwanego EOSW) oraz dla promowania europejskiego systemu szkolnictwa wyższego na skalę światową :

Przyjęcie łatwo czytelnych i porównywalnych systemów stopni (tytułów zawodowych) także poprzez wdrożenie suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
Przyjęcie systemu studiów opartego zasadniczo na dwóch głównych cyklach, dzisiaj zwanych : licencjackim/inżynierskim i magisterskim; z tym, że dostęp do drugiego cyklu studiów wymaga pomyślnego ukończenia pierwszego, trwającego minimum 3 lata, a tytuł zawodowy przyznany już po pierwszym cyklu będzie uznawany na europejskim rynku pracy jako odpowiedni poziom kwalifikacji (na poziomie wyższym).
Ustalenie systemu punktów kredytowych (np. w postaci ECTS – European Credit Transfer System, wprowadzonego pilotażowo w 1989 r.) jako odpowiedniego środka promowania jak największej mobilności studentów.

Promocja współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Ograniczanie wszelkich przeszkód na drodze do swobodnego przemieszczania się (wewnątrz Europy) studentów dla podejmowania lub kontynuowania studiów oraz nauczycieli akademickich w celu podjęcia pracy.
Promocja europejskich wymiarów w szkolnictwie wyższym (inaczej – propagowanie problematyki europejskiej na różnych etapach i w różnych formach kształcenia).

Widać więc, że bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu europejskiego szkolnictwa wyższego, będące wynikiem procesu bolońskiego, zachodzić będą przede wszystkim w uczelniach, chociaż samą inicjatywę utworzenia EOSW można uznać za (w istotnej mierze) akt polityczny, inspirowany przez Komisję Europejską.strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.039 | powered by jPORTAL 2