Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 4


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej

Selection committees should bring together diverse expertise and competences and should have an adequate gender balance and, where appropriate and feasible, include members from different sectors (public and private) and disciplines, including from other countries and with relevant experience to assess the candidate. Whenever possible, a wide range of selection practices should be used, such as external expert assessment and face-to-face interviews. Members of selection panels should be adequately trained.

Członkowie komisji konkursowej powinni reprezentować różne zakresy wiedzy i doświadczenia, w komisji powinny znaleźć się kobiety i mężczyźni. W uzasadnionych przypadkach w komisji powinni znaleźć się przedstawiciele różnych sektorów (publicznego i prywatnego) i dyscyplin, także eksperci zagraniczni z odpowiednim doświadczeniem, by ocenić kandydata. W miarę możliwości powinno się stosować zróżnicowane techniki rekrutacji, takie jak ocena dorobku kandydata przez eksperta niezależnego od instytucji zatrudniającej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Członkowie komisji konkursowej powinni przejść odpowiednie przeszkolenie.

Candidates should be informed, prior to the selection, about the recruitment process and the selection criteria, the number of available positions and the career development prospects.They should also be informed after the selection process about the strengths and weaknesses of their applications.

Przed rozstrzygnięciem konkursu kandydaci powinni zostać poinformowani o stosowanych procedurach i kryteriach selekcji, liczbie dostępnych pozycji oraz oferowanych możliwościach rozwoju zawodowego. Po rozstrzygnięciu konkursu kandydaci powinni zostać poinformowani o mocnych i słabych stronach złożonych przez nich aplikacji.

The selection process should take into consideration the whole range of experience15 of the candidates. While focusing on their overall potential as researchers, their creativity and level of independence should also be considered.This means that merit should be judged qualitatively as well as quantitatively, focusing on outstanding results within a diversified career path and not only on the number of publications. Consequently, the importance of bibliometric indices should be properly balanced within a wider range of evaluation criteria, such as teaching, supervision, teamwork, knowledge transfer, management of research and innovation and public awareness activities. For candidates from an industrial background, particular attention should be paid to any contributions to patents, development or inventions.

Kryteria oceny i selekcji kandydatów powinny brać pod uwagę pełny zakres doświadczeń zawodowych kandydatów. Przy rozważaniu potencjału badawczego kandydatów powinno się również brać pod uwagę ich kreatywność i poziom niezależności.

Oznacza to, że dorobek kandydatów powinien podlegać ocenie jakościowej i ilościowej, z uwzględnieniem wyjątkowych osiągnięć w ramach zróżnicowanej kariery zawodowej, a nie tylko liczby publikacji. Należy przez to rozumieć, że wskaźniki bibliometryczne w ocenie kandydata powinny znaleźć właściwe miejsce wśród innych kryteriów, takich jak praca dydaktyczna, nadzór dydaktyczny i opieka nad doktorantami, umiejętność pracy w zespole, transfer wiedzy, kierownictwo zespołów badawczych, działalność popularyzatorska. W przypadku kandydatów wywodzących się z przemysłu szczególną wagę należy przywiązywać do patentów i wynalazków.strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.038 | powered by jPORTAL 2