Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 7


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej

dostęp do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem oraz możliwość korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów

Employers and/or funders of researchers should establish, in compliance with national rules and regulations, appropriate procedures, possibly in the form of an impartial (ombudsmantype) person to deal with complaints/appeals of researchers, including those concerning conflicts between supervisor(s) and early-stage researchers. Such procedures should provide all research staff with confidential and informal assistance in resolving work-related conflicts, disputes and grievances, with the aim of promoting fair and equitable treatment within the institution and improving the overall quality of the working environment.

Pracodawcy i instytucje finansujące badania naukowe powinni, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, zapewnić pracownikom naukowym dostęp do stosownych procedur odwoławczych, również w postaci powołania instytucji bezstronnego rzecznika (mediatora), który będzie rozpatrywać skargi i zażalenia pracowników naukowych, również sprawy dotyczące konfliktów między pracownikami niesamodzielnymi a przełożonymi i promotorami prac doktorskich. Zastosowane procedury odwoławcze powinny zapewnić wszystkim pracownikom poufną i łatwą w uzyskaniu pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i nieporozumień w miejscu pracy, zapewniać równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich zatrudnionych oraz przyczyniać się do poprawy jakości warunków pracy.

Uwagi NFA - Zapis o instytucji mediatora winien się bezwzglednie znaleźć w ustawie ! (więcej Rzeczpospolita – Prawo co dnia 12.03.05 Nr 60- .Mediator akademicki pilnie potrzebny ( zał.)

rekrutacji nauczycieli akademickich na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów

Employers and/or funders should ensure that the entry and admission standards for researchers, particularly at the beginning at their careers, are clearly specified and should also facilitate access for disadvantaged groups or for researchers returning to a research career, including teachers (of any level) returning to a research career.
Employers and/or funders of researchers should adhere to the principles set out in the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers when appointing or recruiting researchers.

Pracodawcy i/lub instytucje finansujące badania naukowe powinni opracować standardy precyzujące warunki zatrudniania naukowców, szczególnie tych, którzy rozpoczynają karierę naukową, powinni również ułatwić dostęp do zawodu naukowcom wywodzącym się z grup społecznie pokrzywdzonych oraz naukowcom, w tym nauczycielom wszystkich szczebli, którzy pragną podjąć działalność badawczą po dłuższej przerwie.

Pracodawcy i instytucje zajmujące się finansowaniem badań naukowych powinni przestrzegać w postępowaniu konkursowym i zatrudnianiu naukowców zasad przedstawionych w Kodeksie Zatrudniania Naukowców oraz dyrektywie 2002/14/EC.


Uwagi NFA - Brak w projekcie ustawy zapisów umożliwiających powrót na uczelnie nauczycieli akademickich usuwanych m.in. na mocy prawa stanu wojennego (ustawa 1982 !) w wyniku niejawnych i niemerytorycznych ocen bez możliwści odwolywania się do niezależnych instancji, w tym do sądów! Mimo jawnego dorobku naukowego i edukacyjnego niejednokrotnie przewyższającego 'dorobek' tych którzy są zatrudnienie na etatch ( nieraz wielu etatach) a na żadną uczelnię po otrzymaniu wilczych biletów wrócic nie mogą, i nie mogą odzyskać swojego warsztatu pracy.strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.028 | powered by jPORTAL 2