Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej

stymulowanie odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników oraz przy przydzielaniu funduszy na badania,

Employers and/or funders must recognise the value of geographical, intersectoral, inter- and trans-disciplinary and virtual12 mobility as well as mobility between the public and private sector as an important means of enhancing scientific knowledge and professional
development at any stage of a researcher’s career. Consequently, they should build such options into the specific career development strategy and fully value and acknowledge any mobility experience within their career progression/appraisal system. This also requires that the necessary administrative instruments be put in place to allow the portability of both grants and social security provisions, in accordance with national legislation.

Pracodawcy i instytucje finansujące badania naukowe obowiązane są doceniać mobilność pracowników akademickich, rozumianą jako zmiana miejsca pracy, umożliwić przepływ kadry między sektorem publicznym i prywatnym, uczelniami a przemysłem, różnorodność doświadczeń w ramach różnych dyscyplin naukowych oraz interdyscyplinarność, jako ważny środek poszerzania wiedzy naukowej i rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery naukowej. Tak rozumiana mobilność powinna być uwzględniana w planach rozwoju zawodowego kadry oraz doceniana przy ocenie i awansowaniu pracowników. Oznacza to konieczność wprowadzenia odpowiednich uregulowań prawnych, które umożliwią uznanie stażu pracy, uprawnień emerytalno-rentowych oraz możliwość transferu grantu na realizację projektu badawczego wraz ze zmianą pracodawcy.

Uwagi NFA - Obecne przepisy preferuja stałość miejsca pracy i nie są przyjazne dla mobilności naukowców. Mobilność naukowców wpływa niekorzystanie na ich ocenę i awanse pracowników. Dotyczy to zarówno mobilności w postaci zmieniania ośrodków naukowych ( u nas jest to podejrzane ! a nie preferowane) jak i przepływu kadr między uczelniami, instytutami naukowymi a przemysłem. Na ogół organizowanie fikcyjnych konkursów dla 'swoich' skutecznie przeciwdziała mobilności naukowców w Polsce. Obecne przepisy są niekorzystne dla powrotów polskich uczonych pracujących za granicą.Ci, którzy zdecydowali się wrócić są niejednokrotnie dyskryminowani lub powiększaja populację bezrobotnych, bo ich wysokie kwalifikacje stanowią zagrożenie dla pozycji zawodowej potencjalnych przełożonych, którzy wolą zatrudniać pracowników o mniejszym dorobku i stopniu samodzielności.

przejrzystość kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich

Employers and/or funders should introduce for all researchers, including senior researchers, evaluation/appraisal systems for assessing their professional performance on a regular basis and in a transparent manner by an independent (and, in the case of senior researchers, preferably international) committee.
Such evaluation and appraisal procedures should take due account of their overall research creativity and research results, e.g. publications, patents, management of research,teaching/lecturing, supervision, mentoring, national or international collaboration, administrative duties, public awareness activities and mobility, and should be taken into consideration in the context of career progression.

Pracodawcy i instytucje finansujące badania naukowe powinni regularnie oraz w sposób jawny i przejrzysty dokonywać oceny aktywności i dokonań zawodowych wszystkich pracowników, łącznie z samodzielnymi. Ocenę winna przeprowadzać niezależna komisja. W przypadku oceny pracowników samodzielnych proponuje się powołanie komisji o składzie międzynarodowym.
Kryteria oceny okresowej powinny uwzględniać aktywność badawczą i rezultaty prowadzonych prac badawczych w postaci publikacji i patentów, kierowanie zespołami badawczymi, pracę dydaktyczną, opiekę nad pracami doktorskimi, dbałość o rozwój kadry naukowej, współpracę naukową na poziomie krajowym i międzynarodowym, obowiązki administracyjne, działalność popularyzatorską, mobilność. Wyniki oceny okresowej powinny być brane pod uwagę przy awansie.

Uwagi NFA - Ocena nauczycieli akademickich w Polsce bardzo odbiega od tych wytycznych i zezwala na to nasze prawo. Oceny nie są jawne, a kryteria nie są przejrzyste. Nie są spełniane kryteria niezależności komisji. Oceny ekspertów miedzynarodowych należą do rzadkości podczas gdy winny być regułą wpisaną do ustawy. Niedopuszczalna jest częsta na polskich uczelniach sytuacja, w której oceny okresowej dokonuje bezpośredni przełożony, a na jej wynik mają wpływ kryteria pozamerytoryczne. Kierownicy zakładów mają być odpowiedzialni za rozwój zawodowy podwładnych, więc ocena okresowa pracowników w sposób pośredni powinna być również oceną wywiązywania się przez pracowników samodzielnych z obowiązku dbania o rozwój zawodowy podwładnych. Komisja oceniająca będzie niezależna wtedy, gdy wszyscy pracownicy wydziału będą oceniani według tych samych kryteriów, a nie zgodnie z subiektywną opinią kierowników zakładów.Kryteria i tryb przeprowadzania oceny okresowej wszystkich nauczycieli akademickich powinna regulować ustawa.strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.03 | powered by jPORTAL 2