Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
O nauce instytucj...
Darmowy program a...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > WHISTLEBLOWING > Jawna niejawność dorobku naukowego

Józef Wieczorek

Jawna niejawność dorobku naukowego


Wynik akcji na rzecz ujawniania dorobku naukowego podjętej przez Niezalezne Stowarzyszenie na Rzecz nauki i Edukacji na portalu Niezalezne Forum Akademickie ( www.nfa.pl) nie napawa optymizmem (http://www.nauka-edukacja.p4u.pl/news.php?id=44) Wręcz przeciwnie.

Listy do Ministra Nauki i Informatyzacji, Ministra Edukacji narodowej i Sportu, szefów PKA, RGSW i KRASPu miały charakter ROSZCZENIA INFORMACYJNEGO na podstawie 'Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej' (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) Dz.U.01.112.1198.

Domaganie się ujawnienia dorobku naukowego (publikacje, indeks cytowań) naukowców polskich i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki jest możliwe i zapewnione prawem ale skutki tego domagania są żadne. MNiI odpowiedzialne za politykę w zakresie nauki odpowiada jednocześnie za brak danych o ludziach nauki w obecnych bazach niedanych na stronie
http://nauka-polska.pl/startowa.php
finansowanych w końcu ze środków księgowanych po stronie wydatków na naukę.

Dorobek naukowy wszystkich ludzi nauki winien być jawny i dostępny dla zainteresowanych, podobnie jak to ma miejsce w innych krajach gdzie uprawia się naukę.

Ukrywanie dorobku naukowego, rezultatów projektów badawczych (patrz także , musi budzić uzasadnione podejrzenie, że takiego dorobku nie ma lub jest taki, że lepiej go ukryć aby nie można go było porównać z dorobkiem innych badaczy np. nie nadających się zdaniem decydentów do zatrudnienia w jednostkach naukowych

Żaden z tych organow współodpowiedzialnych za tworznie nowej ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' nie widzi jak widać potrzeby wprowadzenia do ustawy nakazu oparcia ocen naukowców, nauczycieli akademickich, szkół wyższych na bazie danych o ludziach nauki, ich dorobku naukowym

W liście z dnia 17.12.2004 r. Prof. Janusz Tazbir szef Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów pisze do mnie (jw) "... uprzejmie informuję, że nie posiadamy takich informacji, bowiem ich gromadzenie i przetwarzanie nie jest objęte zadaniami i związanymi z tym potrzebami Centralnej Komisji, określonymi w przepisach ustawowych. Członkowie Centralnej Komisji wchodzą w jej skład w wyniku wyborów, zaś kryteria którym mają oni odpowiadać określone są w przepisach ustawowych, w których nie przewiduje się analizy dorobku naukowego kandydatów do Centralnej Komisji. Można sądzić , ze ustawodawca założył, iż wyborcy głosuja na osoby, których kwalifikacje ( a w ślad za tym i dorobek naukowy) są im znane. Z całym przekonaniem mogę podzielić pański pogląd o potrzebie istnienia przejrzystego, powszechnie dostępnego systemu informacji o dorobku naukowym całej kadry naukowej w naszym kraju .
." Żałować należy, iż takiego, profesjonalnie przygotowanego systemu nie ma dotąd, zaś różne bazy danych funkcjonjące w Internecie są albo niepełne albo tak skonstruowane, że mogą być, jak sam Pan wskazał, źródłem nieporozumień. Potrzeba istnienia takiego profesjonalnego systemu informacji jest więc bezdyskusyjna, co jednak wymaga podjęcia określonych działań ze strony państwowych organów odpowiadających za politykę naukową w naszym kraju, zaangażowania do tego środków finansowych i organizacyjnych. Potrzebne byłoby też zapewnienie odpowiednich podstaw prawnych zapewniająych dopływ do systemu informacji pelnych i w sposób obiektywny weryfikowanych..." .
strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.021 | powered by jPORTAL 2