Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 3


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Tytułologia stosowana > INTERPELACJA w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora

Warszawa, dn. 22.01.2008 r.

Poseł na Sejm RP

Artur Górski


Klub Parlamentarny

Prawo i Sprawiedliwość


Pan

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu

Działając na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka interpelację 


w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego


z prośbą o przesłanie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu udzielenia odpowiedzi.


Artur Górski

Poseł na Sejm RPWarszawa, dn. 22.01.2008 r.

Poseł na Sejm RP

Artur Górski


Klub Parlamentarny

Prawo i SprawiedliwośćPani

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoINTERPELACJA


w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującegoDziałając na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP przedkładam Pani Minister interpelację w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego.

Do członków Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wystosowana petycja w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych. Petycję podpisało 72 naukowców polskich pracujących w różnych krajach: USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Francji, Niemczech, Holandii, Polsce, w tym profesorów m.in. z takich uczelni jak: Cambridge University, Oxford University, Harvard University. Petycję przygotowało Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców polskich pracujących w Polsce i za granicą, a działających na rzecz gruntownych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego.

Petycja odnosi się do skutków przepisów prawnych zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, które – jak twierdzą sygnatariusze petycji wprowadzają nierówność w zatrudnianiu obywateli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytucjach naukowych. Zdaniem sygnatariuszy petycji obecna sytuacja jest sprzeczna zarówno z Konstytucją RP, jak i Europejską Kartą Naukowca.

Sygnatariusze petycji zwrócili się m.in. do Pani Minister o podjęcie stosownych kroków legislacyjnych i organizacyjnych mających na celu usunięcie przepisów prawnych dyskryminujących obywateli polskich przy zatrudnianiu na stanowiskach samodzielnych pracowników naukowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. „Dyskryminacja polega na tym – piszą przedstawiciele świata nauki – iż obowiązujące w Polsce przepisy prawne umożliwiają zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego bez potrzeby uzyskania habilitacji, podczas gdy utrudniają to obywatelom polskim, szczególnie wtedy gdy ich kariera naukowa odbywała się poza granicami RP.” Sytuacja taka jest spowodowana brakiem kompatybilności polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w większości krajów będących liderami w światowej nauce.

W petycji zwrócono uwagę, że mobilność naukowców pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi z różnych miast, krajów i kontynentów jest normalnym i pożądanym elementem kariery naukowej, zgodnym z zaleceniami Europejskiej Karty Naukowca. „Uważamy, że należy zrównać szanse obywateli polskich podejmujących pracę naukową w kraju po długoletnim stażu zagranicznym z obywatelami innych krajów, gdzie habilitacja nie jest wymagana. Powrót do Polski obywateli polskich z bogatym dorobkiem naukowym przyczyni się do podniesienia poziomu nauki uprawianej w naszym kraju, zwłaszcza jeżeli będą oni mogli stawać do konkursów na stanowiska kierownicze w nauce i szkolnictwie wyższym na równych prawach z obywatelami polskimi, którzy wszystkie etapy kariery naukowej przeszli w kraju” – piszą autorzy petycji.

Sygnatariusze petycji zwracają uwagę, że zgodnie z Art. 115 ustęp 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) można co prawda zatrudnić doktora na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego „jeśli ma znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej”, ale praktyka nie wykazuje stosowania tego przepisu. Dostępne ogłoszenia o konkursach na takie stanowiska zawierają wymagania posiadania stopnia dr hab. lub tytułu profesora.

Autorzy petycji przypominają, że 11 marca 2005 roku Komisja Europejska przyjęła Europejską Kartę Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które zabraniają dyskryminacji pracowników i zalecają mobilność naukowców. Zalecenia te zostały podpisane przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ale – jak twierdzą sygnatariusze petycji – bez zastosowania tych zaleceń w praktyce. 

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

- Czy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego znane są przypadki opisanej wyżej dyskryminacji przy zatrudnianiu obywateli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytucjach naukowych? Czy wpłynęły do Ministerstwa skargi dotyczące konkretnych przypadków dyskryminacji?

- Czy Ministerstwo przeprowadziło lub przeprowadzi kontrolę stosowania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie ogłaszania i przeprowadzania konkursów na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego?

- Czy Ministerstwo zgadza się ze stwierdzeniem, że obowiązujące przepisy wprowadzają nierówność w zatrudnianiu obywateli polskich i zagranicznych w uczelniach i instytucjach naukowych? Czy Ministerstwo zgadza się z twierdzeniem, że mamy do czynienia z sytuacją braku kompatybilności polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w większości rozwiniętych krajów? 

- Czy Ministerstwo planuje wyjść z inicjatywą legislacyjną, która usunie tą nierówność i wprowadzi kompatybilność polskiego systemu tytułów i stopni naukowych z systemem stosowanym w innych krajach?Artur Górski

Poseł na Sejm RP

=====================================================

Interpelacja nr 767 w sprawie dyskryminacji przy rekrutacji pracowników naukowych na stanowiska profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego
Zgłaszający Artur Górski Adresat minister nauki i szkolnictwa wyższego Data wpływu 22-01-2008

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/3001bd
878392962bc12573b500459bdb/520dd931786e
1e6ec12573df004cdce8?OpenDocument


nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.034 | powered by jPORTAL 2