Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 5


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Mobbing w środowisku akademickim > Mobbing na Uniwersytecie Opolskim

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego

Mobbing na Uniwersytecie Opolskim

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego Prof. Dr hab. Stanisław S. Nicieja Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UO pragnie poinformować JM Rektora o aktualnie prowadzonych interwencjach i sprawach pracowniczych. Ich publiczny charakter i skrajność sygnalizowanych sytuacji, wymaga, w naszym pojęciu zdecydowanych reakcji i rozstrzygnięć.

1. KZ NSZZ „Solidarność” UO prowadziła w zeszłej kadencji interwencję w obronie pracowniczek Instytutu Filologii Polskiej poddanych szczególnej formie opresji. Dyrektor IFP prof. St. Gajda ujawnił dane osobowe swoich pracownic (wszystkie w stopniu doktora habilitowanego) na ogólnodostępnej Tablicy Informacyjnej IFP.

Ujawnienie polegało na zestawieniu nazwisk i podaniu dat urodzenia pracowniczek bez pytania ich o zgodę. KZ wystąpiła ze skargą na podstawie prawnej Ustawy o ochronie danych osobowych. Ówczesny Rektor UO, prof. J. Musielok prosił Komisję o odstąpienia od wchodzenia na drogę prawną i medialną w imię obrony wyższych wartości – społecznego wizerunku UO.

Po danym przez Rektora słowie honoru, że przywoła Dyrektora IFP do porządku, i skierowaniu sprawy – trybem wewnętrznym – do Kolegium Dziekańskiego, które wezwało prof. St. Gajdę do zaprzestania podobnych praktyk.. Komisja Zakładowa uznała działanie Rektora za w miarę zadawalające i odstąpiła od dalszej interwencji.

Archiwum KZ NSZZ „S” UO dysponuje dokumentami potwierdzającymi interwencję. Być może wycofanie się KZ „S” z interwencji utwierdziło Dyrektora IFP w poczuciu bezkarności, gdyż niespełna w dwa lata po opisanym fakcie wrócił do swoich, bezprawnych praktyk.

Na początku maja bieżącego roku w Sekretariacie IFP dyr. St. Gajda wywiesił ANONIM napisany rzekomo przez rozgoryczoną - stawianymi jej wymaganiami - studentkę, która z nazwiska, ocenia, komentuje - w sumie obraża prowadzące zajęcia osoby. Anonim trafił także do kierowników Katedr i Zakładów - bez komentarza i ku szokowi zniesławionych koleżanek. Są to w naszym rozumieniu metody niedopuszczalne, - jakiś neo-stalinizm, despotyzm - ale tu i teraz, wbrew prawu i elementarnym zasadom.

2. Innym wątkiem są praktyki polegające na upokarzaniu (głównie kobiet) przez Dyrektora Gajdę. Do Komisji w minionych latach zgłaszano skargi o mobbing – następnie częściowo je wycofując, co w naszej związkowej diagnozie, tylko fakt mobbingu potwierdza.

Wyjątkowa na tym tle jest sprawa dr Ewy Piaseckiej. W tym przypadku doszło do przekroczenia wszelkich norm zwyczajowych, etycznych i prawnych. Dyr. Gajda dokonał oceny pracowniczki i ocenił ją negatywnie w trakcie urlopu zdrowotnego w tragicznym dla dr Ewy Piaseckiej momencie – po śmierci jej męża. Dodać należy, iż powszechnie wiadomo było, że mąż Ewy powoli umiera na chorobę nowotworową, do końca pielęgnowany przez żonę; ocena w tym momencie – wdowy, matki dwojga dzieci poruszyła środowisko IFP. W tym przypadku KZ prowadziła energiczną interwencję - do tej pory nie zakończoną.

Żądamy unieważnienia czy też anulowania negatywnej oceny wydanej w pozaprawny sposób. Sprawę dr Ewy Piaseckiej ze względu na jej drastyczność będziemy podnosić nadal.

3. Te, i inne przypadki – powodują w IFP atmosferę zagrożenia i niepewności. Strach przed zwolnieniem z pracy prof. Gajda podsyca nawet na publicznych zebraniach Instytutu IFP, ogłaszając, że ma na przykład w swoich planach zwolnienie 20 adiunktów. Pragniemy oświadczyć, że znamy i cenimy wielkie zasługi naukowe i wydawnicze prof. Stanisława Gajdy. Jednak kwalifikacje do badań naukowych nie zawsze łączą się z kwalifikacjami kierowniczymi co potwierdzają wyżej opisane sytuacje.

Prosimy o szybkie i skuteczne rozwiązanie tego nabrzmiałego problemu. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Opolskiego, Opole,2007-05-16 --------------------------------------------------------------------

Czytaj także: Anonimy na polonistyce

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.021 | powered by jPORTAL 2