Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 4


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Konieczność regulacji prawnych stymulujących mobilność naukowców


W systemie amerykańskim nie można spędzić całego życia na jednej uczelni i to jest pozytywna cecha systemowa. W Polsce natomiast najbardziej popularny jest chów wsobny, czyli chowanie swoich - na swoich uczelniach. Taki sposób rekrutacji kadr akademickich utrwala niemobilność systemową.

Również zmiany sektorowe tzn. przechodzenie np. gospodarki na uczelnie nie są zbyt częste i raczej napotyka się na bariery. Preferowane są osoby utytułowane a nie posiadające doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, które mogliby przekazywać na uczelniach. Jeśli ktoś zszedł ze ścieżki akademickiej, np. z przyczyn ekonomicznych, raczej ma małe szanse aby na nią wrócić. Jednocześnie uczelnie borykają sie z brakiem kadry, gardząc jednakże kadrą, którą by można było wykorzystać np. jako profesorów wizytujących.

Aspekt ekonomiczny jest jednym z powodów opuszczania kraju przez młodych, zdolnych naukowców, co samo w sobie jest zjawiskiem pozytywnym. Negatywnym zjawiskiem jest natomiast niechęć do powrotów związanych nie tylko z możliwym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej, ale także obecnymi regulacjami prawnymi niesprzyjającymi powrotom. Polak - profesor na dobrym zachodnim uniwersytecie nie mający habilitacji, która tam nie była mu do niczego potrzebna, miałby u nas szanse na zatrudnienie na ogół na stanowisku adiunkta, co byłoby degradacją.

Profesor -obcokrajowiec, który chciałby się u nas zatrudnić nie musi mieć habilitacji, więc ma większe szanse za zatrudnienie na równorzędnym etacie jak za granicami. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 U S T A W A z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm Art. 115. 4. Przy zatrudnianiu na stanowisko wymienione w ust. 1 (obj: Na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego )osoby niebędącej obywatelem polskim rektor może odstąpić od warunków określonych w art. 114 ust. 2 i 3. ( 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 3. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora..)

Zatem mamy tu do czynienia z dyskryminacją obywateli polskich na polskich uczelniach. Obecnie łatwiej jest o zatrudnienie na polskiej uczelni na stanowisku profesora cudzoziemcowi niż obywatelowi polskiemu co zniechęca polskich obywateli do 'mobilności powrotnej'

Trzeba mieć także na uwadze przypadki dyskryminacji powracających z zagranicy naukowców, a to ze względu na ich wysokie kwalifikacje, które stanowią zagrożenie dla pozycji zawodowej potencjalnych przełożonych, którzy wolą zatrudniać pracowników o mniejszym dorobku i stopniu samodzielności.strony: [1] [2] [3] [4] [5]
nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.025 | powered by jPORTAL 2