Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Amerykańska konku...
Powracająca fala ...
Inna prawda o ucz...
Darmowy program a...
O nauce instytucj...
Jasełka akademick...
Urodzaj na Akadem...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 5


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > NFA jako Watchdog > Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem

Przykłady projektów badawczych finansowanych ( ponad 100 000 zł) przez KBN niestety bez ujawnienia ich wyników przed podatnikiem wg bazy danych (niedanych) http://bazy.opi.org.pl/ cz.1

Szanowni zwycięzcy konkursów grantowych, którzy na swoje zapewne niesłychanie ważne z punktu widzenia naukowego i o dużym znaczeniu dla społeczeństwa badania otrzymali środki z kieszeni podatnika proszeni są o przedstawienie wyników tych badań ( publikacje !) aby zainteresowany podatnik mógł się z nimi zapoznać i przekonać, że jego pieniądze nie poszły na marne.

W niektórych przypadkach wiadomo, że wyniki były i to bardzo dobre. Rzecz jednak w tym, że w bazie danych (niedanych) informacji o tych wynikach nie ma.

Nie jest to w porządku w stosunku do podatnika jeśli się pieniądze bierze i lekceważy pierwszego ofiarodawcę, jakim w przypadku projektów badawczych KBN jest podatnik. Taki podatnik ma prawo uważać się za ofiarę nieuczciwości grantobiorcy.

Oczywiście o podanie wyników proszeni są także 'drobniejsi' grantobiorcy - czyli tacy, ktorzy na badania otrzymali mniej niz 100 000 zł. W końcu w naszym biednym kraju i 10 000 zł to nie jest mała kwota.

Warto zauważyć, że naukowcy, którzy na badania nie otrzymuja ani 1 gr z kieszeni podatnika swoje publikacje ujawniają, np. http://www.geo-jwieczorek.ans.pl/tematy.htm Na ogół widać ogromny kontrast między rezultatami badań niefinansowanych i finansowanych na korzyść niefinansowanych (są rezultaty !) stąd wniosek aby do czasu gruntownej reformy nauki w Polsce badań nie finansować. Zasadne ?

NAUKI SPOŁECZNE Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

1 H02A 006 12 Prawnokarna ochrona informacji i danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości komputerowej,prof.dr hab. Andrzej Zoll, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, 01/03/1997 - 29/02/2000, 118000 PLN 1 H02B 008 12 Teoretyczne i praktyczne aspekty statystyczno-ekonometrycznych metod w marketingowych badaniach segmentacyjnych, prof.ndzw.dr hab. Józef Dziechciarz, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1998, 150000 PLN 1 H02B 009 12 Zastosowanie metod klasycznych i symulacyjnych w statystyce małych obszarów, dr Krystyna Pruska, UNIWERSYTET ŁÓDZKI; WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY; KATEDRA METOD STATYSTYCZNYCH, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 115000 PLN 1 H02B 010 12 Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, prof. dr hab. Danuta Strahl, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI; KATEDRA GOSPODARKI REGIONALNEJ, Jelenia Góra, 01/01/1997-30/06/1998, 110000 PLN 1 H02C 011 12 Rola współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym. Program badań w rejonach przygranicznych, prof.ndzw.dr hab. Roman Szul, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO I LOKALNEGO, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1998, 180000 PLN 1 H02C 016 12 Stopień przygotowania gospodarki polskiej do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej (aspekty ekonomiczne), dr hab. Leszek Jasiński, INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/12/1998, 100000 PLN 1 H02C 017 12 Międzynarodowe i wewnątrzkrajowe uwarunkowania strategii proeksportowego rozwoju Polski, dr hab. Anna Wziątek-Kubiak, INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 100000 PLN 1 H02C 019 12 Proces ograniczania inflacji w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Europy Wschodniej i d.ZSRR, prof. dr hab. Marek Dąbrowski, CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH - FUNDACJA NAUKOWA, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 150000 PLN 1 H02C 022 12 Uwarunkowania, instytucje i instrumenty kreujące wzrost konkurencyjności regionów Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską, dr hab. Mirosława Klamut, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 1 H02C 036 12 Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w roku 1996, dr hab. Joanna Kotowicz-Jawor, INSTYTUT ROZWOJU I STUDIÓW STRATEGICZNYCH, Warszawa, 01/01/1997-31/03/1998, 120000 PLN 1 H02D 009 12 Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, prof.zw.dr hab. Jerzy Altkorn, AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 250000 PLN 1 H02D 015 12 Zarządzanie ryzykiem w polskich firmach ubezpieczeniowych prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych, dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1998, 129400 PLN 1 H02D 023 12 Tworzenie i wdrażanie modeli kompleksowego zarządzania jakością w warunkach polskich przedsiębiorstw, dr hab. Ewa Konarzewska-Gubała, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI; INSTYTUT CYBERNETYKI EKONOMICZNEJ, Wrocław, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 1 H02D 024 12 Wynagradzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, dr hab. Irena Lichniak, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH, Warszawa, 01/04/1997-30/09/1999, 137000 PLN

NAUKI BIOLOGICZNE I NAUKI O ZIEMI Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

6 P04A 001 12 Rybozymy wirusa żółtaczki typu D, doc. dr hab. Jerzy Ciesiołka, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 6 P04A 002 12 Udział barwników ksantofilowych w regulacji fotosyntetycznego transportu energii i ładunku elektrycznego, dr hab. Wiesław Gruszecki, UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI, Lublin, 01/02/1997-31/12/1999, 205000 PLN 6 P04A 004 12 Badanie mechanizmów stabilizujących oddziaływanie proteinaza serynowa - inhibitor białkowy indukowanych wysokimi stężeniami soli, dr Izabela Krokoszyńska, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH; INSTYTUT BIOCHEMII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ, Wrocław, 01/03/1997-28/02/2000, 140000 PLN 6 P04A 007 12 Wykorzystanie mutantów hem- drożdży S. cerevisiae w badaniu wewnątrzkomórkowego transportu i regulacyjnej roli hemu, prof. dr hab. Joanna Rytka, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/01/2000, 170000 PLN 6 P04A 010 12 Ostra faza w mózgu a choroba Alzheimera: analiza ekspresji a-1-antychymotrypsyny w astrocytach, dr Tomasz Kordula, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI; INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ IM. JANA ZURZYCKIEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 300000 PLN 6 P04A 015 12 Wpływ struktury łańcucha polipeptydowego na biosyntezę łańcuchów polilaktozaminowych, badany na modelu rekombinantowej glikoforyny C ludzkich erytrocytów, dr Ewa Jaśkiewicz, INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L.HIRSZFELDA PAN, Wrocław, 01/03/1997-28/02/2001, 145000 PLN 6 P04A 017 12 Białka opiekuńcze, prof. dr hab. Maciej Żylicz, UNIWERSYTET GDAŃSKI; MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII, , 01/01/1997-30/11/1999, 550000 PLN 6 P04A 019 12 Ustalenie zależności pomiędzy własnościami fotoelektrycznymi i spektralnymi barwników fotosyntetycznych w układach modelowych i organizmach, prof.ndzw.dr hab. Danuta Wróbel, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ; INSTYTUT FIZYKI, , 01/02/1997-31/01/1999, 180000 PLN 6 P04A 025 12 Badania nad partycją niskokopiowych plazmidów do komórek potomnych w czasie podziału komórkowego, dr Małgorzata Łobocka, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-30/07/2000, 200000 PLN 6 P04A 027 12 Strukturalne uwarunkowania genetycznej rekombinacji RNA wirusów, dr Marek Figlerowicz, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 164000 PLN 6 P04A 028 12 Udział kinaz białkowych w przenoszeniu sygnałów stresu osmotycznego u roślin, dr Grażyna Dobrowolska, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 210000 PLN 6 P04A 034 12 SOS zależna mutageneza: mechanizm regulacji wyłączania systemu SOS oraz rola białek UmuD' i C w mutagenezie niezależnej od replikacji DNA, prof. dr hab. Irena Pietrzykowska, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/2000, 180000 PLN 6 P04A 037 12 Rola czynnika transkrypcyjnego Ap-1 w apoptozie komórek glejaka C6, doc. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M.NENCKIEGO PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/1999, 100000 PLN 6 P04A 038 12 Mechanizm działania kinaz dezoksynukleozydowych i fosforylaz nukleozydów purynowych przy pomocy spektroskopii emisyjnej i kinetyki enzymatycznej, dr Borys Kierdaszuk, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ IM. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 6 P04A 042 12 Badania cytotoksycznego działania reaktywnych form tlenu i azotu, dr Diana Metodiewa, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; MIĘDZYRESORTOWY INSTYTUT TECHNIKI RADIACYJNEJ, Łódź, 01/04/1997-31/12/1999, 145000 PLN 6 P04A 043 12 Badanie molekularnych mechanizmów układów enzymatycznych związanych z diagnostyką i terapią chorób nowotworowych, wirusowych i genetycznych, dr hab. Ewa Kulikowska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ IM. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 150000 PLN 6 P04A 046 12 Prenylacja białek roślinnych, dr Ewa Kula-Swieżewska, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/04/1997-31/12/1999, 160000 PLN 6 P04A 051 12 Badania skuteczności biologicznej promieniowania o wysokim LET, na przykładzie neutronów różnych energii, doc.dr hab. Antonina Cebulska-Wasilewska, INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H.NIEWODNICZAŃSKIEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 170000 PLN 6 P04B 002 12 Technologia testu genetycznego określającego dziedziczną podatność do zachorowań na raka piersi i jajników, prof.dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, 01/12/1996-31/01/1999, 380000 PLN 6 P04B 003 12 Badania nad domenową strukturą enzymów restrykcyjno-modyfikacyjnych klasy IIS, dr hab. Anna Podhajska, UNIWERSYTET GDAŃSKI; WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII, Gdynia, 01/04/1997-31/03/2000, 379000 PLN 6 P04B 007 12 Zastosowanie herpeswirusowych glikoprotein otoczkowych uzyskiwanych w systemie bakulowirusowym do celów diagnostycznych i badawczych, dr hab. Bogusław Szewczyk, UNIWERSYTET GDAŃSKI; MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII, , 01/03/1997-28/02/2000, 189200 PLN 6 P04B 008 12 Rola procesu metylacji transgenu w indukcji odporności roślin transgenicznych na infekcje wirusem PPV, mgr Krzysztof Wypijewski, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ BIOLOGII; INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I BIOTECHNOLOGII, PoznaŃ, 01/06/1997-31/05/1999, 117000 PLN 6 P04C 057 12 Skutki introdukcji jenota dla funkcjonowania populacji borsuka i lisa w Puszczy Białowieskiej, mgr inż. Rafał Kowalczyk, ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN, Białowieża, 01/01/1997-31/12/1999, 131000 PLN 6 P04C 064 12 Rola aktywnych form tlenu w procesie detoksykacji kadmu w komórce roślinnej, dr Andrzej Stroiński, AKADEMIA ROLNICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ OGRODNICZY; KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN, Poznań, 15/04/1997-14/07/1999, 110000 PLN 6 P04B 017 12 Wykorzystanie technik inżynierii genetycznej do podniesienia poziomu syntezy / sekrecji białek w Trichoderma reesei, prof.dr hab. Grażyna Palamarczyk, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-31/08/2000, 221200 PLN 6 P04B 021 12 Somatyczna hybrydyzacja - odporność ziemniaka na patogeny, dr Urszula Maciejewska, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/04/1997-30/09/2000, 180000 PLN 6 P04B 024 12 Izolacja enzymów przydatnych w biotechnologii ze szczepów antarktycznych, dr Grażyna Płucienniczak, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa, 01/03/1997-31/05/2000, 190000 PLN 6 P04B 032 12 Opracowanie technologii otrzymywania drobnoustrojowych preparatów do bioremediacji środowisk skażonych węglowodorami ropy naftowej, dr inż. Ewa Kwapisz, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ I BIOTECHNOLOGII; INSTYTUT BIOCHEMII TECHNICZNEJ, Łódź, 01/02/1997-31/12/1999, 200000 PLN 6 P04C 088 12 Strukturalno-chemiczne cechy mikrootoczenia tiaminy (witaminy B1) w kompleksach z rozpuszczalnymi białkami wiążącymi (transportującymi lub enzymatycznymi) z bakterii, roślin nasiennych i kręgowców, dr Andrzej Kozik, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI; INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ IM. JANA ZURZYCKIEGO, Kraków, 01/04/1997-31/12/1999, 200000 PLN 6 P04C 100 12 Naprawa DNA morskiej bakterii Vibrio harveyi, dr Hanna Szpilewska, CENTRUM BIOLOGII MORZA PAN, Gdynia, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 6 P04C 108 12 Zmienność cech morfologiczno-anatomicznych i biochemicznych w polskich populacjach taksonów sekcji Subsecunda rodzaju Sphagnum, prof.dr hab. Maria Krzakowa, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ BIOLOGII; ZAKŁAD GENETYKI, Poznań, 01/01/1997-30/06/2000, 118700 PLN 6 P04D 002 12 Drobnoskalowe mieszanie turbulencyjne w chmurach: badania eksperymentalne i modelowanie numeryczne, dr Szymon Malinowski, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT GEOFIZYKI, Warszawa, 01/04/1997-31/03/1999, 155000 PLN 6 P04D 012 12 Symulacja komputerowa i prognozowanie susz hydrologicznych, prof.zw.dr hab. Zdzisław Kaczmarek, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/04/1997-31/12/1999, 194000 PLN 6 P04D 032 12 Badania procesów magneto-elektrycznych i wgłębnego rozkładu przewodnictwa w obszarach sejsmicznych, prof. dr hab. Roman Teisseyre, INSTYTUT GEOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 149300 PLN 6 P04E 036 12 Atlas palinoflory neogenu Polski oraz rekonstrukcja zmian flory i klimatu na podstawie palinologii, prof. dr hab. Leon Stuchlik, INSTYTUT BOTANIKI IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA PAN, Kraków, 15/05/1997-30/04/2000, 130000 PLN 6 P04F 004 12 Ekofizjologiczne mechanizmy wrażliwości sosny zwyczajnej i dębu szypułkowego na skażenie środowiska przez związki azotu i siarki, doc. dr hab. Piotr Karolewski, INSTYTUT DENDROLOGII PAN, Kórnik, 01/01/1997-31/12/1999, 118800 PLN 6 P04F 017 12 Trendy sukcesyjne roślinności w naturalnych i antropogenicznie przekształconych jeziorach humusowych Pojezierza Pomorskiego, dr hab. Józef Szmeja, UNIWERSYTET GDAŃSKI; WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII; KATEDRA EKOLOGII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY, Gdynia, 25/03/1997-24/03/2000, 100000 PLN 6 P04F 022 12 Wieloletnie zmiany struktury biotycznej i stanu troficznego jezior na tle dynamiki krążenia i retencji związków eutrofizujących; na przykładzie systemu jezior rz. Jorki (Pojezierze Mazurskie), dr Rajmund Wiśniewski, INSTYTUT EKOLOGII PAN, Łomianki, 01/04/1997-31/07/2000, 100000 PLN 6 P04F 026 12 Mechanizmy regulacyjnego oddziaływania wilków na populacje ssaków kopytnych w Puszczy Białowieskiej, dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski, ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW PAN, Białowieża, 01/01/1997-30/06/1999, 227000 PLN 6 P04F 031 12 Wpływ presji urbanizacyjnej na liczebność roślinożerców i ich wrogów naturalnych, dr hab. Wojciech Goszczyński, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU; SAMODZIELNY ZAKŁAD ENTOMOLOGII STOSOWANEJ, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 100000 PLN 6 P04F 053 12 Wpływ użytkowania i zagospodarowania nizinnych zlewni rzecznych na ilość biogenów dostających się do cieku z wodami gruntowymi i spływem powierzchniowym oraz retencja nutrientów i proces samooczyszczania w korycie rzecznym, dr Barbara Bis, UNIWERSYTET ŁÓDZKI; WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI; ZAKŁAD EKOLOGII STOSOWANEJ, Łódź, 01/04/1997-31/03/2000, 100000 PLN 6 P04F 073 12 Zmiany w historiach życia wioślarek planktonowych wywołane obecnością drapieżców i ich konsekwencje w kolejnych pokoleniach osobników potomnych, dr Joanna Pijanowska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ BIOLOGII, Warszawa, 01/04/1997-31/12/2000, 128000 PLN 6 P04F 077 12 Limitujące relacje między związkami N, P i Fe a strukturą zbiorowisk fitoplanktonowych w jeziorach hypertroficznych Wielkopolski, prof. dr hab. Lubomira Burchardt, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ BIOLOGII; ZAKŁAD HYDROBIOLOGII, Poznań, 15/03/1997-29/02/2000, 122700 PLN 6 P04G 011 12 Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania zespołów leśnych Polski, dr hab. Jan Matuszkiewicz, INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM.S.LESZCZYCKIEGO PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 6 P04G 026 12 Wartości przyrodnicze rezerwatu torfowiskowego "Białe Ługi" i problem ich skutecznej ochrony, prof.ndzw.dr hab. Sławomir Żurek, AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH; WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY; INSTYTUT GEOGRAFII, Kielce, 15/05/1997-14/05/1999, 122430 PLN 6 P04G 056 12 Prognozowanie przemian właściwości gleb Kampinowskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego, prof.ndzw.dr hab. Danuta Czępińska-Kamińska, SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE; WYDZIAŁ ROLNICZY; KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU GLEBOWYM, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 181100 PLN 6 P04G 080 12 Ścieki, osady ściekowe i grunty rekultywowane tymi odpadami jako źródło zagrożenia zdrowia publicznego grzybami chorobotwórczymi, dr Krzysztof Ulfig, INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH, Katowice, 04/02/1997-31/12/1999, 150000 PLN NAUKI MEDYCZNE Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ? 4 P05A 003 12 Ozon i ozonoterapia - jako czynniki oksydacyjnych uszkodzeń DNA limfocytów. Badania endogennego poziomu zmodyfikowanych zasad azotowych w DNA komórek prawidłowych, prof.dr hab. Ryszard Oliński, AKADEMIA MEDYCZNA W BYDGOSZCZY; WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY; KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ, Bydgoszcz, 01/02/1997-31/12/1998, 126000 PLN 4 P05A 026 12 Rola indukowalnej syntazy tlenku azotu i produkcji NO w pourazowej immunosupresji w stanach zapalnych, posocznicy i raku, prof.dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode, INSTYTUT BIOTECHNOLOGII I ANTYBIOTYKÓW, Warszawa, 01/02/1997-31/01/2000, 117690 PLN 4 P05A 035 12 Rola receptorów adenozynowych A2a w eksperymentalnych modelach sztywności parkinsonicznej: badania mechanomiograficzne, elektromiograficzne i hybrydyzacja in situ, dr Jadwiga Wardas, INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN, Kraków, 01/03/1997-28/02/2000, 192700 PLN 4 P05A 044 12 Mechanizmy zależności między ekspresją fenotypu cholinergicznego w linii cholinergicznych neuronów przegrody mózgu a ich podatnością na bodźce neurotoksyczne, dr Hanna Bielarczyk, AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU; WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII; KATEDRA I ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ, Gdańsk, 01/03/1997-31/12/1999, 252700 PLN 4 P05A 051 12 Udział amyloidu B w biochemicznym mechanizmie uszkodzenia DNA i apoptozie neuronów, dr Robert Strosznajder, INSTUTUT CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ PAN, Warszawa, 15/06/1997-15/02/2000, 113900 PLN 4 P05A 073 12 Badania doświadczalne nad regulacją przepływu w nerwach obwodowych w warunkach fizjologii i doświadczalnie wywołanej cukrzycy, dr hab. Jacek Przybylski, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; I WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII CZŁOWIEKA, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 111100 PLN 4 P05A 074 12 Regulacja biosyntezy i rola 5-metoksytryptofolu w szyszynce i siatkówce kręgowców - studium porównawcze z melatoniną, dr hab. Jolanta Zawilska, ZAKŁAD AMIN BIOGENNYCH PAN, Łódź, 01/05/1997-30/04/2000, 181500 PLN 4 P05A 084 12 Wolne rodniki tlenowe (ROI) w oddziaływaniach monocytów / makrofagów człowieka z komórkami nowotworowymi, dr Maciej Siedlar, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; POLSKO-AMERYKAŃSKI INSTYTUT PEDIATRII, Kraków, 01/03/1997-30/04/1999, 136500 PLN 4 P05A 091 12 Opracowanie doświadczalnego modelu choroby Alzheimera, doc.dr hab. Ryszard Pluta, INSTUTUT CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ PAN, Warszawa, 01/02/1997-31/03/2000, 228800 PLN 4 P05A 098 12 Wpływ leków przeciwdepresyjnych na wybrane parametry procesu autoimmunizacyjnego, dr Marta Kubera, INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN, Kraków, 01/03/1997-28/02/2000, 140100 PLN 4 P05A 101 12 Tlenek azotu monitorowany metodą ERP w płucach w toku endotoksemii - jego rola w ekspresji cytoadhezyn, dr Stefan Chłopicki, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA FARMAKOLOGII, Kraków, 01/02/1997-31/12/1999, 326500 PLN 4 P05A 105 12 Kowalencyjne koniugaty oligocukrów rdzenia endotoksyny Bordetella pertussis z białkiem jako składniki bezkomórkowej szczepionki przeciwkrztuścowej: otrzymywanie, właściwości immunogenne,aktywności biologiczne swoistych surowic odpornościowy, mgr Iwona Łętowska, CENTRALNE LABORATORIUM SUROWIC I SZCZEPIONEK, Warszawa, 01/06/1997-31/12/1999, 160000 PLN 4 P05A 114 12 Studia nad mechanizmem amyloidogenezy, prof. dr hab. Danek Elbaum, INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M.NENCKIEGO PAN, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 135160 PLN 4 P05B 003 12 Analiza polimorfizmu genu przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w nadciśnieniu tętniczym sodowrażliwym, dr Krystyna Widecka, POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE, Szczecin, 01/01/1997-31/12/1999, 236000 PLN 4 P05B 008 12 Wpływ stymulacji przeciwciałem monoklonalnym anty-CD3 na ekspresję receptora zeta kompleksu TCR/CD3 komórek jednojądrzastych w krwi obwodowej i produkcję interferonu gamma i interleukiny-2 u chorych na ziarnicę złośliwą, dr hab. Irena Frydecka, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU, Wrocław, 01/01/1997-30/06/2000, 135000 PLN 4 P05B 016 12 Wpływ antybiotykoterapii na bakterie beztlenowe- czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych, dr Gajane Martirosian, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE, Warszawa, 01/01/1997-30/09/2000, 200000 PLN 4 P05B 017 12 Mutacje genu czynnika IX u chorych na hemofilię B, prof.dr hab. Stanisław Łopaciuk, INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 4 P05B 018 12 Uogólniona aktywacja endotelium w zespole niewydolności wielonarządowej, prof.dr hab. Andrzej Kübler, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, Wrocław, 01/01/1997-30/04/1999, 200000 PLN 4 P05B 032 12 Epidemiologia oraz klinika gruźlicy i mykobakterioz u zakażonych HIV i z pełnoobjawowym AIDS, dr Natalia Zalewska-Schonthaler, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, Warszawa, 01/04/1997-30/12/2000, 200000 PLN 4 P05B 033 12 Ocena przydatności angiografii i urografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce chorób nerek, dr mgr inż. Kazimierz Szopiński, WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 106000 PLN 4 P05B 035 12 Opracowanie modelu immunoterapii genowej raka jasnokomórkowego nerki, prof. dr hab. Zbigniew Kwias, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU, Poznań, 01/02/1997-31/12/1999, 180000 PLN 4 P05B 041 12 Przydatność badania dynamicznego rezonansu magnetycznego w diagnostyce przed i pooperacyjnej guzów układu mięśniowo-szkieletowego, lek.med. Barbara Tymińska, WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 100000 PLN 4 P05B 053 12 Ocena przezskórnego, śródnaczyniowego protezowania w leczeniu tętniaków aorty brzusznej, dr n. med. Paweł Rakowski, AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE, Lublin, 01/01/1997-31/12/1999, 192000 PLN 4 P05B 055 12 Badania parametrów diagnostycznych i biologicznych podstaw nowej fluorescencyjnej metody wykrywania czerniaka złośliwego człowieka in situ, dr hab. Barbara Chwirot, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI; INSTYTUT BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA, Toruń, 01/03/1997-31/12/1999, 160000 PLN 4 P05B 060 12 Opracowanie zasad postępowania w przewlekłym migotaniu przedsionków, prof.dr hab. Grzegorz Opolski, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; I WYDZIAŁ LEKARSKI; KLINIKA KARDIOLOGII, Warszawa, 01/03/1997-30/12/2000, 200000 PLN 4 P05B 061 12 Przepływ krwi i oksygenacja jelita cienkiego a jego aktywność mioelektryczna i motoryczna, prof. dr hab. Wiesław Pawlik, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; INSTYTUT FIZJOLOGII, Kraków, 01/02/1997-31/12/1999, 300000 PLN 4 P05B 066 12 Badanie zależności pomiędzy ekspresją protoonkogenów (bcl-2,erbB2) i produkcja interleukiny 6 przez komórki nowotworowe raka jajnika a ich wrażliwością na chemio/immunoterapię, dr Marian Gryboś, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ LEKARSKI; I KATEDRA I KLINIKA GINEKOLOGII, Wrocław, 01/01/1997-29/02/2000, 150000 PLN 4 P05B 076 12 Badanie polimorfizmu cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) u osób tolerujących i nadwrażliwych na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), prof.dr hab. Marek Kowalski, AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 4 P05B 079 12 Rola hormonów żołądkowo-jelitowych w gastroprotekcji w odnowie błony śluzowej po uszkodzeniu i w gojeniu przewlekłych wrzodów żołądka, dr hab. Tomasz Brzozowski, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; INSTYTUT FIZJOLOGII, Kraków, 02/02/1997-31/12/1999, 120000 PLN 4 P05B 088 12 Identyfikacja rodzin ryzyka dziedzicznie uwarunkowanego raka rdzeniastego tarczycy, doc.dr hab. Barbara Jarząb, CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH, Gliwice, 01/05/1997-31/12/1999, 200000 PLN 4 P05B 098 12 Badania porównawcze nad częstością raka tarczycy w obszarze Krakowa i Uppsali. Badania międzynarodowe, międzydyscyplinarne, prof.dr hab. Zbigniew Szybiński, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, Kraków, 01/01/1997-30/03/2000, 170000 PLN 4 P05B 102 12 Badania nad rolą apoptozy w regulacji wydzielania prolaktyny przez przysadkę, dr Ryszard Waśko, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 4 P05B 104 12 Polimorfizm receptora leptyny i wzajemne zależności między stężeniami leptyny, a hormonami kontrolującymi ekspresję genu ob i peptydami regulującymi łaknienie w skrajnych postaciach zaburzeń odżywiania oraz w endokrynopatiach wpływających n, prof. dr hab. Andrzej Milewicz, POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE, Szczecin, 01/01/1997-31/12/1999, 250000 PLN 4 P05B 108 12 Kinetyka transportu przezotrzewnowego substancji, głównie glukozy, w warunkach eksperymentalnej i klinicznej dializy otrzewnowej, prof.zw.dr hab. Zofia Wańkowicz, CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ Z POLIKLINIKĄ W WARSZAWIE, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 150000 PLN 4 P05B 109 12 Ocena częstości występowania rodzinnego raka sutka w populacji polskiej, mgr Maria Zwierko, CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 100000 PLN 4 P05C 002 12 Udoskonalenie wczesnej oceny diagnostyczno-prognostycznej procesu nowotworowego u chorych z rakiem pęcherza moczowego jako podstawy do wyboru optymalnego sposobu leczenia i monitorowania jego efektywności, dr hab. Zygmunt Dobrowolski, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA I KLINIKA UROLOGII, Kraków, 01/02/1997-31/12/2000, 357000 PLN 4 P05C 015 12 Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne oceniające skuteczność i toksyczność programów CMFVP i AC w pierwotnym leczeniu chemicznym chorych na raka sutka w III° zaawansowania, dr Tadeusz Pieńkowski, CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, Warszawa, 31/03/1997-28/02/1999, 287692 PLN 4 P05C 017 12 Ocena procesów angiogenezy w raku nerki i pęcherza moczowego, prof. dr hab. Mirosław Kazoń, CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W WARSZAWIE; STUDIUM MEDYCYNY KLINICZNEJ; KLINIKA UROLOGII, Warszawa, 01/04/1997-31/03/2000, 363062 PLN 4 P05C 028 12 Ocena zaburzeń motoryki żołądka w wybranych schorzeniach endokrynologicznych po leczeniu zachowawczym, zabiegach resekcyjnych trzustki oraz po wszczepieniu rozrusznika żołądka - badania międzydysplinarne, międzynarodowe, dr Andrzej Matyja, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; I KATEDRA CHIRURGII OGÓLNEJ I KLINIKA CHIRURGII GASTROENTEROLOGICZNEJ, Kraków, 01/05/1997-31/12/1999, 240000 PLN 4 P05C 032 12 Ocena klinicznych i morfologicznych wyników wewnątrznaczyniowego protezowania tętniaków aorty brzusznej, dr Zbigniew Gałązka, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; I WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I TRANSPLANTOLOGII, Warszawa, 31/03/1997-31/12/2000, 142600 PLN 4 P05C 033 12 Ilościowa ocena echograficzno-dopplerowska wybranych przepływów krwi w wielopłaszczyznowym przezprzełykowym badaniu serca, dr Piotr Hoffman, INSTYTUT KARDIOLOGII, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 132400 PLN 4 P05C 036 12 Ocena roli genów p15 i p16 w inicjacji i progresji czerniaka złośliwego gałki ocznej, dr Krystyna Mackiewicz, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU, Poznań, 01/02/1997-31/12/1999, 162144 PLN 4 P05C 038 12 Laserowy przestrzenny pomiar ruchów żuchwy i głów wyrostków kłykciowych stawów skroniowo-żuchwowych w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, dr Jerzy Łakomski, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU; WYDZIAŁ LEKARSKI II; INSTYTUT STOMATOLOGII, Poznań, 01/01/1997-30/12/1999, 148470 PLN 4 P05C 041 12 Zastosowanie technik biologii molekularnej i cytogenetyki w rozpoznawaniu i leczeniu raka płuc, prof. dr hab. Jacek Jassem, AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU, Gdańsk, 01/01/1997-30/11/1999, 336000 PLN 4 P05C 059 12 Chirurgiczne leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - (POCHP), dr hab. Tadeusz Orłowski, INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, Warszawa, 01/01/1997-31/12/2000, 350000 PLN 4 P05C 061 12 Podjęcie badań nad próbą zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka jelita grubego poprzez badania przesiewowe, doc. dr hab. Janusz Pawlęga, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, Kraków, 02/01/1997-31/12/1999, 227560 PLN 4 P05D 021 12 Czynniki ryzyka demencji wieku podeszłego, dr Andrzej Pająk, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, Kraków, 01/03/1997-31/12/1998, 309560 PLN 4 P05D 031 12 Białko komórek Clara jako biomarker działania toksycznego na układ oddechowy przy narażaniu na dymy spawalnicze, dr Tadeusz Hałatek, INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA, Łódź, 02/01/1997-31/12/1999, 166000 PLN 4 P05D 032 12 Ocena działania biologicznego-fibrogennego i kancerogennego nowej generacji włókien ceramicznych zawierających cyrkon, aktualnie produkowanych i stosowanych w Polsce, dr hab. Jan Stetkiewicz, INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA, Łódź, 01/01/1997-31/03/2000, 226000 PLN 4 P05D 040 12 Wpływ kilkudniowego pozostawania w pozycji leżącej (bed-rest) na hemodynamiczne, metaboliczne, neurohormonalne i termoregulacyjne reakcje na bodźce fizjologiczne u osób o zróżnicowanej aktywności ruchowej, prof.dr hab. Jerzy Smorawiński, AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU; WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO; KATEDRA MEDYCYNY SPORTU, Poznań, 01/01/1997-31/12/1998, 161900 PLN 4 P05D 041 12 Wpływ zwiększonej aktywności fizycznej (trening wytrzymałościowy) na reakcję hemodynamiczną, metaboliczną i hormonalną u osób z cukrzycą typu 2, dr Maria Szczypaczewska, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; II WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA FIZJOLOGII KLINICZNEJ I STOSOWANEJ, Warszawa, 01/03/1997-31/03/2001, 258800 PLN 4 P05D 042 12 Aspekty epidemiologiczno-kliniczne bąblowicy wywołanej przez Echinococcus multilocularis w wybranych rejonach kraju o zwiększonym ryzyku zachorowania, dr Wacław Nahorski, INSTYTUT MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ, Gdynia, 01/01/1997-30/06/2000, 184800 PLN 4 P05D 050 12 Badanie stanu nosicielstwa szczepów N. meningitidis, H. influenzae i S. pneumoniae w jamie nosowo-gardłowej zdrowych osób dorosłych i dzieci oraz charakterystyka wyizolowanych szczepów, doc.dr.hab. Stefan Tyski, CENTRALNE LABORATORIUM SUROWIC I SZCZEPIONEK, Warszawa, 15/07/1997-31/12/1999, 168300 PLN 4 P05D 054 12 Badania diagnostyczno-epidemiologiczne szczepów Mycobacterium tuberculosis przy wykorzystaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, prof.zw.dr hab. Adam Jaworski, CENTRUM MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII PAN, Łódź, 01/02/1997-31/01/2000, 170000 PLN 4 P05D 055 12 Badania nad spożyciem magnezu i stanem odżywienia tym pierwiastkiem u dzieci w wieku 7-15 lat chorych na celiakię, doc.dr hab. Hanna Kunachwicz, INSTYTUT ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA, Warszawa, 03/02/1997-31/01/2000, 155000 PLN 4 P05D 068 12 Wspomaganie diagnozowania raka sutka na podstawie komputerowej analizy mammogramów, dr inż. Janusz Racz, TOWARZYSTWO PRZETWARZANIA OBRAZÓW, Warszawa, 01/04/1997-30/06/2000, 178950 PLN 4 P05D 087 12 Wpływ tłuszczów diety i czynników karcinogennych (B/a/P i DMBA) na zawartość kwasów tłuszczowych i prostaglandyn w tkankach szczura, dr hab. Andrzej Tokarz, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; WYDZIAŁ FARMACJI, Warszawa, 15/04/1997-15/04/2001, 200500 PLN 4 P05E 001 12 Badania genetyczne i kliniczne dziecięcego i młodzieńczego rdzeniowego zaniku mięśni zależność pomiędzy fenotypem i genotypem, prof.zw.dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewicz, INSTUTUT CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ PAN, Warszawa, 11/05/1997-01/05/2000, 368000 PLN 4 P05E 016 12 Pilotażowy skrining selektywny w kierunku genetycznych chorób metabolicznych, dr Jolanta Sykut-Cegielska, INSTYTUT 'POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA', Warszawa-Międzylesie, 01/03/1997-29/02/2000, 245000 PLN 4 P05E 019 12 Ocena czynności cewek nerkowych u dzieci z zespołem hiperkalciurii absorpcyjnej z zagrożeniem upośledzenia mineralizacji kości i wystąpienia kamicy układu moczowego, dr Zofia Konopielko, INSTYTUT 'POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA', Warszawa-Międzylesie, 01/04/1997-31/03/2002, 160000 PLN 4 P05E 026 12 Molekularne podłoże chorób mitochondrialnych, prof.dr hab. Ewa Bartnik, INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-28/02/2000, 230000 PLN 4 P05E 028 12 Molekularna analiza sytuacji epidemiologicznej zakażeń rotawirusowych u dzieci w Polsce, lek.med. Jacek Mrukowicz, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; POLSKO-AMERYKAŃSKI INSTYTUT PEDIATRII, Kraków, 01/01/1997-01/01/2000, 160000 PLN 4 P05E 030 12 Kłębkowa ekspresja genu transformującego czynnika wzrostu-beta 1 (TGF-b1) u dzieci z kłębkowymi zapaleniami nerek, prof.dr hab. Janusz Fydryk, POMORSKA AKADEMIA MEDYCZNA W SZCZECINIE, Szczecin, 01/01/1997-31/12/2000, 110500 PLN 4 P05E 037 12 Rozpoznawanie zaburzeń enzymatycznych sterydogenezy korowo-nadnerczowej z użyciem technik biochemicznych i analizy DNA. Ustalenie zależności między fenotypem a genotypem w nieklasycznej formie niedoboru 21-hydroksylazy, dr Maria Ginalska-Malinowska, INSTYTUT 'POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA', Warszawa-Międzylesie, 01/03/1997-29/02/2000, 200000 PLN 4 P05E 043 12 Analiza molekularna genu/genów odpowiedzialnych za determinację i zróżnicowanie pierwotnej gonady w przypadkach aberracji liczbowych i strukturalnych chromosomów płciowych, dr Anna Jeziorowska, AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI; WYDZIAŁ LEKARSKI; INSTYTUT ENDOKRYNOLOGII, Łódź, 02/01/1997-31/12/1999, 130000 PLN 4 P05E 045 12 Molekularne badania chromosomu Y w zaburzeniach spermatogenezy, dr Aleksandra Korcz, ZAKŁAD GENETYKI CZŁOWIEKA PAN, Poznań, 01/05/1997-28/02/2001, 276000 PLN 4 P05E 047 12 Badania gospodarki tłuszczowej u dzieci chorych na mukowiscydozę: korelacja pomiędzy stężeniem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w surowicy a endogennie i egzogennie uwarunkowaną ekspresją choroby, dr Jarosław Walkowiak, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU; WYDZIAŁ LEKARSKI I; INSTYTUT PEDIATRII, Poznań, 01/05/1997-30/04/1999, 157000 PLN 4 P05E 053 12 Ocena roli cząsteczek adhezyjnych w patogenezie i przebiegu klinicznym chorób nowotworowych u dzieci, dr hab. Alicja Chybicka, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO; KATEDRA I KLINIKA HEMATOLOGII I CHORÓB ROZROSTOWYCH DZIECI, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 217000 PLN 4 P05E 075 12 Określenie współwystępowania hiperinsulinemii z hiperandrogenizmem pochodzenia jajnikowego u kobiet w wieku rozrodczym oraz ocena efektów terapeutycznych na uzyskanie płodności, dr hab. Leszek Pawelczyk, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU; WYDZIAŁ LEKARSKI I; INSTYTUT GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA, Poznań, 01/03/1997-30/09/1999, 220000 PLN 4 P05E 082 12 Kompleksowa ocena czynników zagrożenia stanu zdrowia kobiet w okresie premenopauzalnym z upośledzoną funkcją jajników w wieku rozrodczym, prof. dr hab. Jerzy Mielnik, AKADEMIA MEDYCZNA W GDAŃSKU; WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII; INSTYTUT POŁOŻNICTWA I CHORÓB KOBIECYCH, Gdańsk, 01/03/1997-31/12/1999, 180000 PLN 4 P05E 084 12 Układ krzepnięcia u ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym a przebieg ciąży i stan noworodka, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE; I WYDZIAŁ LEKARSKI; II KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 303000 PLN 4 P05E 086 12 Wypracowanie elementów prognostycznych w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego i chłoniakch u dzieci w oparciu o rolę metaloproteinaz i ich inhibitorów w procesie inwazji zrębu tkankowego (matrix), dr hab. Wiesław Dura, INSTYTUT 'POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA', Warszawa-Międzylesie, 01/05/1997-30/09/1999, 192000 PLN 4 P05E 093 12 Badania prospektywne systemowej prawej komory u dzieci po operacyjnym leczeniu przełożenia wielkich pni tętniczych metodą Senninga, prof. dr hab. Maria Popczyńska-Marek, COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO; WYDZIAŁ LEKARSKI; POLSKO-AMERYKAŃSKI INSTYTUT PEDIATRII, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 290000 PLN 4 P05F 001 12 Zastosowanie polimerów zasadowych jako nośników kwasu mlekowego w leczeniu schorzeń ginekologicznych, prof.dr hab. Aleksander Kubis, AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU; WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY; KATEDRA FARMACJI STOSOWANEJ, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 282403 PLN 4 P05F 012 12 Wpływ nowych antagonistów receptora glutaminergicznego na efekty przeciwdrgawkowe leków przeciwpadaczkowych w modelu padaczki częściowej złożonej, dr Kinga Borowicz, AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE; WYDZIAŁ LEKARSKI; KATEDRA FARMAKOLOGII, Lublin, 01/01/1997-31/12/1999, 151000 PLN 4 P05F 016 12 Otrzymywanie trwałych fotochemicznie pochodnych 1.4-dihydropirydyny (antagonistów kanału wapniowego) poprzez kompleksowanie z cyklodekstrynami, prof.zw.dr hab. Jan Pawlaczyk, AKADEMIA MEDYCZNA W POZNANIU; WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY; KATEDRA I ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 162500 PLN 4 P05F 018 12 Toksykokinetyka i działanie hepatotoksyczne heksabromobenzenu i tetrabromobisfenolu A, dr Jadwiga Szymańska, AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI; WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY; INSTYTUT BADANIA ŚRODOWISKA I BIOANALIZY, Łódź, 01/03/1997-31/10/1998, 119300 PLN 4 P05F 024 12 Biodegradowalne polimery zawierające pochodne nukleozydowe, przeznaczone do terapii nowotworów mózgu, doc.dr hab. Paweł Grieb, INSTUTUT CENTRUM MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ PAN, Warszawa, 01/03/1997-30/06/2001, 160000 PLN 4 P05F 028 12 Wykorzystanie różnych metod biotechnologii roślinnej do otrzymywania paklitakselu i jego pochodnych - hodowla tkankowa i badania analityczne, dr n. farm. Olga Olszowska, AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE, Warszawa, 30/03/1997-30/03/2001, 369180 PLN

MATEMATYKA, FIZYKA, ASTRONOMIA Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

2 P03A 003 12 Zastosowania półgrup macierzy w badaniu struktur algebraicznych, dr hab. Jan Okniński, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI; INSTYTUT MATEMATYKI, Warszawa, 01/02/1997-31/01/2000, 108300 PLN 2 P03A 007 12 Nakrycia Galois, typy reprezentacyjne i problemy macierzowe, prof.dr hab. Daniel Simson, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI, Toruń, 01/02/1997-31/01/1999, 125000 PLN 2 P03A 008 12 Zastosowania analizy harmonicznej na grupach Liego do analizy zespolonej operatorów Schrćdingera i operatorów Toeplitza, dr hab Ewa Damek, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI; INSTYTUT MATEMATYCZNY, Wrocław, 02/01/1997-31/12/1998, 151090 PLN 2 P03A 025 12 Iteracje funkcji holomorficznych, prof.dr hab. Feliks Przytycki, INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/03/1999, 132900 PLN 2 P03A 028 12 Zastosowania funkcjonalnej zbieżności procesów w analizie stochastycznej, dr hab. Adam Jakubowski, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI, Toruń, 01/01/1997-31/12/1999, 244000 PLN 2 P03A 029 12 Metody topologiczne w komputerowo wspieranych dowodach w nieliniowych układach dynamicznych, dr hab. Marian Mrozek, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT INFORMATYKI, Kraków, 01/03/1997-28/02/2000, 218400 PLN 2 P03A 040 12 Asymptotyka rozwiązań nieliniowych równań ewolucyjnych w mechanice ośrodków ciągłych, prof.dr hab. Piotr Biler, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI; INSTYTUT MATEMATYCZNY, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 197500 PLN 2 P03B 012 12 Badanie ruchów reorientacyjnych i tunelowania grup molekularnych w materii skondensowanej, prof.dr Jerzy Janik, INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H.NIEWODNICZAŃSKIEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 2 P03B 017 12 Metody geometryczne w klasycznej teorii pola i kwantowej teorii grawitacji, prof.dr hab. Andrzej Trautman, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 100000 PLN 2 P03B 019 12 Badanie gęstej i gorącej materii jądrowej powstającej w zderzeniach ciężkich jąder (208Pb-208Pb) przy energii 33 TeV; eksperyment na 49 w CERN, prof.zw.dr hab. Ewa Skrzypczak, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ IM. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1998, 100000 PLN 2 P03B 044 12 Sieciowe teorie pola, prof.dr hab. Jerzy Jurkiewicz, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI, Kraków, 01/01/1997-01/06/1999, 135000 PLN 2 P03B 046 12 Pojedyńcze cząsteczki jako sondy ich nano-otoczenia, dr hab. Bolesław Kozankiewicz, INSTYTUT FIZYKI PAN, Warszawa, 01/03/1997-31/12/2000, 150000 PLN 2 P03B 109 12 Magnetyczne oddziaływania w mieszanych strukturach niskowymiarowych ferromagnetyk-półprzewodnik typu EuS-PbS, dr Witold Dobrowolski, INSTYTUT FIZYKI PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 135000 PLN 2 P03B 112 12 Spektroskopia IR nowych metali i półprzewodników organicznych: struktura elektronowa, oddziaływania elektron-elektron i elektron-fonon, dr hab. Roman Świetlik, INSTYTUT FIZYKI MOLEKULARNEJ PAN, Poznań, 01/04/1997-31/08/2000, 120000 PLN 2 P03B 121 12 Badanie oddziaływań ultrarelatywistycznych ciężkich jonów o energiach powyżej 1000 GeV/ nukleon w eksperymencie ALICE na akceleratorze LHC w CERN-ie, prof. dr hab. Jerzy Bartke, INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H.NIEWODNICZAŃSKIEGO, Kraków, 01/01/1997-31/12/1998, 120000 PLN 2 P03B 129 12 Fazy skondensowane i dynamika silnie skorelowanych układów fermionowych wraz z zastosowaniem do nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz układów prawie zlokalizowanych, prof. dr hab. Józef Spałek, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI, Kraków, 01/01/1997-30/09/1999, 120000 PLN 2 P03B 130 12 Deformacje kwantowe symetrii czasoprzestrzennych: formalizm i zastosowania, prof. dr hab. Jerzy Lukierski, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII; INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 122000 PLN 2 P03C 007 12 Odbiór danych telemetrycznych ze sztucznych satelitów Ziemi za pomocą 15-m radioteleskopu UMK w Toruniu, dr Kazimierz Borkowski, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ; KATEDRA RADIOASTRONOMII, Toruń, 01/01/1997-30/06/1998, 114000 PLN 2 P03C 009 12p02 Urządzenie wbijające dla penetratora MUPUS w misji ROSETTA, mgr inż. Jerzy Grygorczuk, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/03/2000, 250000 PLN 2 P03C 009 12p03 System wspomagania dla przyrządu MUPUS, dr Marek Hłond, CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN, Warszawa, 01/03/1997-31/12/1999, 140000 PLN 2 P03D 005 12 Poszukiwanie przyczyn zmienności widmowej pojedynczych gwiazd Wolfa-Rayeta, dr Andrzej Niedzielski, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ; INSTYTUT ASTRONOMII, Toruń, 01/01/1997-31/12/1999, 113750 PLN 2 P03D 009 12 Badanie asynchronicznych układów podwójnych późnych typów widmowych, prof. dr hab. Robert Głębocki, UNIWERSYTET GDAŃSKI; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI; INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ I ASTROFIZYKI, Gdańsk, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 2 P03D 010 12 Aktywność magnetyczna i rotacja chłodnych gwiazd, dr Krzysztof Jahn, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI, Warszawa, 01/01/1997-30/06/2000, 274400 PLN 2 P03D 011 12 Zaćmieniowe układy podwójne w gromadach gwiazdowych oraz bliskich galaktykach, dr hab. Janusz Kałużny, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ FIZYKI, Warszawa, 01/01/1997-30/06/1999, 280700 PLN 2 P03D 015 12 Promieniowanie pulsarów, dr Jarosław Kijak, WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE; CENTRUM ASTRONOMII IM. J. KEPLERA, Zielona Góra, 02/01/1997-30/12/1999, 305444 PLN 2 P03D 021 12 Gwiazdy symbiotyczne: obserwacje, modele, ewolucja - II, dr hab. Joanna Mikołajewska, CENTRUM ASTRONOMICZNE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA PAN, Warszawa, 01/04/1997-31/12/2000, 236080 PLN

CHEMIA Środki finansowe rozdzielone w 1997 r. Wyniki ?

3 T09A 018 12 Wykorzystanie pochodnych politiofenów o regioregularnej budowie łańcucha jako materiałów aktywnych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (LED), dr Jerzy Sanetra, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ FIZYKI I TECHNIKI JĄDROWEJ, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 3 T09A 028 12 Kompleksy metali przejściowych jako reagenty stechiometryczne i katalizatory w chemo- i stereoselektywnych reakcjach utleniania związków organicznych, Prof.dr hab. Jacek Skarżewski, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ, BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII, Wrocław, 01/01/1997-31/12/1999, 230000 PLN 3 T09A 046 12 Molekularne mechanizmy reakcji katalizy heterogennej: zastosowania i rozwój teorii podatności rozkładu ładunku i kwantowo-mechanicznych indeksów rzędów wiązań, Prof.dr hab. Roman Nalewajski, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ CHEMII, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 140000 PLN 3 T09A 048 12 Metody termicznie stymulowane zastosowane do badania energetyki i kinetyki reakcji fotochromowych zachodzących w organicznych fazach skondensowanych, Prof.dr hab. Juliusz Sworakowski, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ I TEORETYCZNEJ, Wrocław, 01/01/1997-30/06/1999, 240000 PLN 3 T09A 057 12 Wpływ relaksacji wibracyjnej na relaksację elektronową solwatowanego elektronu i wybranych kationo- i anionorodników, Prof.dr hab. Halina Abramczyk, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; MIĘDZYRESORTOWY INSTYTUT TECHNIKI RADIACYJNEJ, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 3 T09A 061 12 Wpływ efektu relatywistycznego na własności chemiczne najcięższych pierwiastków, Dr Aleksander Bilewicz, INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 100000 PLN 3 T09A 066 12 Ogólna metoda homologowania monosacharydów, Prof.dr hab. Aleksander Zamojski, INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 250000 PLN 3 T09A 092 12 Kompleksy jonów metali z poliaminami, nukleotydami i aminokwasami, Prof.dr hab. Lechosław Łomozik, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ CHEMII, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 3 T09A 093 12 Synteza kwasów 3-deoksy-2-keto-ulozonowych: elongacja monosacharydów na centrum anomerycznym, Prof.dr hab. Anna Banaszek, INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 3 T09A 095 12 Badania anionowej polimeryzacji oksiranów inicjowanej wodorkiem potasu, Doc.dr hab. Andrzej Stolarzewicz, CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN, Zabrze, 02/01/1997-31/10/1999, 200000 PLN 3 T09A 096 12 Reakcje przeniesienia elektronu i dynamika solwatacji - laserowa spektroskopia femtosekundowa, Dr inż. Włodzimierz Jarzęba, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE; WYDZIAŁ CHEMII, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 170000 PLN 3 T09A 099 12 Usuwanie NOx z gazów spalinowych - katalizatory nie zawierające metali szlachetnych, Prof.dr hab. Maria Ziółek, UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU; WYDZIAŁ CHEMII; ZAKŁAD KATALIZY HETEROGENICZNEJ, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 120000 PLN 3 T09A 108 12 Badanie reakcji związków glinoorganicznych z tlenem molekularnym. Synteza, struktura i reaktywność alkilonadtlenkowych związków glinu, Dr inż. Janusz Lewiński, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1998, 100000 PLN 3 T09A 112 12 Teoretyczne i eksperymentalne badania reakcji pochodnych 9,10-antracenodionu z tlenem cząsteczkowym oraz reaktywnymi formami tlenu w aspekcie kardiotoksyczności antrachinonowych leków przeciwnowotworowych, Dr Danuta Jeziorek, UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU; WYDZIAŁ CHEMII, Toruń, 01/01/1997-31/12/1999, 140000 PLN 3 T09A 114 12 Element TAR RNA retrowirusa HIV-1. Chemia, stereodynamika i oddziaływanie z rekombinantowym białkiem Tat, Prof.dr hab. Ryszard Adamiak, INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN, Poznań, 01/01/1997-31/12/1999, 240000 PLN 3 T09A 116 12 Struktura i dynamika modyfikowanych aminokwasów oraz ich analogów na podstawie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w ciele stałym, Doc.dr hab. Marek Potrzebowski, CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 220000 PLN 3 T09A 120 12 Elektrody modyfikowane zorganizowanymi warstwami wielocentrowych związków nieorganicznych posiadających właściwości redoks i reaktywność elektrokatalityczną, Prof.dr hab. Paweł Kulesza, UNIWERSYTET WARSZAWSKI; WYDZIAŁ CHEMII, Warszawa, 01/01/1997-31/12/1999, 101000 PLN 3 T09A 124 12 Reakcje związków organicznych z nadtlenkiem wodoru w obecności modyfikowanych zeolitów ZSM-5, Doc.dr inż. Tadeusz Romotowski, INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN, Kraków, 01/01/1997-30/06/1999, 130000 PLN 3 T09A 126 12 Nowa strategia stereokontrolowanych syntez prostaglandyn i karbocyklicznych nukleozydów, Prof.dr hab. Marian Mikołajczyk, CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 223000 PLN 3 T09A 127 12 Diastereoselektywne cyklopropylowanie chiralnych a-fosforylosulfotlenków i jego aplikacje w syntezie produktów naturalnych, Dr Wanda Midura, CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 3 T09A 128 12 Nowe zastosowanie fosfonianów w syntezie optycznie czynnych produktów naturalnych z wykorzystaniem wolnorodnikowych reakcji z przeniesieniem heteroatomu, Dr inż. Piotr Bałczewski, CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 270000 PLN 3 T09A 137 12 Synteza,struktura i właściwości nowych p-akceptorowych, biologicznie i katalitycznie aktywnych kompleksów renu, Prof.dr hab. Tadeusz Bartczak, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT CHEMII OGÓLNEJ I EKOLOGICZNEJ, Łódź, 01/01/1997-31/12/1999, 160000 PLN 3 T09B 006 12 Opracowanie technologii syntezy felodypiny leku blokującego kanał wapniowy, dr hab. Wojciech Szczepek, INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 240000 PLN 3 T09B 007 12 Opracowanie technologii syntezy Gosereliny w skali wielkolaboratoryjnej, dr Krzysztof Bańkowski, INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 180000 PLN 3 T09B 008 12 Ceramika ogniotrwała o małej rozszerzalności cieplnej na osnowie dwuglinianu wapniowego CaAl4O7, dr hab. Stanisława Jonas, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI; KATEDRA CERAMIKI OGNIOTRWAŁEJ, SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ, Kraków, 01/01/1997-31/12/1999, 240000 PLN 3 T09B 011 12 Termokatalityczne utlenianie organicznych związków chloru występujących w odpadach przemysłowych, doc.dr inż. Zbigniew Gorzka, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT CHEMII OGÓLNEJ I EKOLOGICZNEJ, Łódź, 01/03/1997-28/02/2000, 270000 PLN 3 T09B 013 12 Badania nad otrzymywaniem uszlachetnionych surowców pakowych dla nowej generacji wyrobów węglowych, dr hab.inż. Jacek Machnikowski, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; INSTYTUT CHEMII I TECHNOLOGII NAFTY I WĘGLA, Wrocław, 01/03/1997-31/08/1999, 280000 PLN 3 T09B 014 12 Badania nad bezpośrednim oksyetylenowaniem estrów metylowych kwasów tłuszczowych, dr inż. Wiesław Hreczuch, INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 'BLACHOWNIA', Kędzierzyn-Koźle, 01/01/1997-31/12/1998, 160000 PLN 3 T09B 016 12 Synteza esterów cyklicznych alkoholi trzeciorzędowych w reakcji bezpośredniej estryfikacji związków magnezoorganicznych, doc.dr Maria Bełdowicz, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 240000 PLN 3 T09B 025 12 Opracowanie technologii syntezy CISAPRIDU, dr Urszula Chmielowiec, INSTYTUT FARMACEUTYCZNY, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 3 T09B 026 12 Badanie możliwości ukierunkowywania zdolności adsorpcyjnej węgli aktywnych względem elektrolitów i substancji organicznych, prof.dr hab.inż. Andrzej Świątkowski, WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE; WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ; INSTYTUT CHEMII I OBRONY PRZECIWCHEMICZNEJ, , 01/03/1997-29/02/2000, 170000 PLN 3 T09B 027 12 Opracowanie metody rozdziału wybranych jonów metali nieżelaznych z wykorzystaniem ciekłych membran jonowymiennych, dr hab.inż. Władysław Walkowiak, POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA; WYDZIAŁ METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ; KATEDRA CHEMII, Częstochowa, 01/03/1997-28/02/2000, 150000 PLN 3 T09B 036 12 Otrzymywanie związków chemicznych o wysokiej czystości w procesie sprzężonym wykorzystującym metodę elektrolizy membranowej, dr inż. Bożenna Pisarska, INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ, Gliwice, 01/01/1997-31/12/1999, 330000 PLN 3 T09B 045 12 Opracowanie metod i technologii rozdziału produktów wytwarzanych przez pszczoły pod kątem zastosowania w przemyśle kosmetycznym i farmacji, inż. Andrzej Orzechowski, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, 01/03/1997-30/11/1999, 260000 PLN 3 T09B 051 12 Badania nad syntezą oraz elektrochemicznymi i fizykochemicznymi właściwościami interkalacyjnych związków grafitu i ich pochodnych w aspekcie zastosowania w chemicznych źródłach prądu i elektrokatalizie, dr hab. Jan Skowroński, POLITECHNIKA POZNAŃSKA; WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ; INSTYTUT CHEMII I ELEKTROCHEMII TECHNICZNEJ, Poznań, 01/03/1997-29/02/2000, 145000 PLN 3 T09B 063 12 Badania nad fotokatalicznym sposobem usuwania ropopochodnych zanieczyszczeń środowiska z użyciem modyfikowanego TiO2, dr hab.inż. Antoni Morawski, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA; WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ; INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ, Szczecin, 02/01/1997-31/12/1999, 240000 PLN 3 T09B 071 12 Otrzymywanie i badanie własności związków powierzchniowo czynnych z łańcuchem perfluoroalkilowym, dr inż. Egbert Meissner, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA; WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ; KATEDRA TECHNOLOGII ORGANICZNEJ, Szczecin, 01/01/1997-30/06/2000, 200000 PLN 3 T09B 080 12p02 Opracowanie katalizatorów o strukturze sit molekularnych do procesów epoksydowania wiązań podwójnych w eterach allilowych, mgr inż. Ewa Jagielska, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, 01/03/1997-30/01/2000, 150000 PLN 3 T09B 080 12p03 Epoksydowanie wiązań podwójnych w eterach allilowych nadtlenkiem wodoru i wodoronadtlenkami za pomocą katalizatorów o strukturze sit molekularnych, dr Zbigniew Bończa-Tomaszewski, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, 01/03/1997-28/02/2000, 133000 PLN 3 T09B 097 12 Opracowanie metody wytwarzania kompozytowych włókien kapilarnych (membran) do osuszania mediów gazowych, dr Ryszard Domagała, INSTYTUT WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź, 15/02/1997-15/02/1999, 140000 PLN 3 T09B 107 12 Badania nad opracowaniem technologii nadmuchiwanej odzieży termoizolacyjnej, dr Sylwia Tarkowska, INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 'MORATEX', Łódź, 01/01/1997-30/06/1998, 150000 PLN 3 T09B 109 12 Wpływ struktury wyrobów włókienniczych i sposobu modyfikacji włókien syntetycznych na skuteczność ekranowania pola elektromagnetycznego, mgr inż. Joanna Koprowska, INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź, 01/02/1997-30/04/1999, 120000 PLN 3 T09B 124 12 Nowa generacja wodorozcieńczalnych spoiw polimerowych w nowoczesnej ceramice, dr inż. Mikołaj Szafran, POLITECHNIKA WARSZAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY; ZAKŁAD TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I CERAMIKI, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 300000 PLN 3 T09B 126 12 Opracowanie metody syntezy poli (nadkwasu maleinowego) i jego soli sodowej, doc. dr inż. Alojzy Kłopotek, INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, 01/03/1997-31/08/1999, 140000 PLN 3 T09C 001 12 Dobór optymalnego metalowego nośnika strukturalnego, zapewniającego intensywną wymianę ciepła dla katalizatorów wanadowo-tytanowych stosowanych w silnie egzotermicznych procesach katalitycznych, dr hab. inż. Waldemar Krajewski, INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN, Gliwice, 02/01/1997-30/06/1999, 178500 PLN 3 T09C 007 12 Badania nad zastosowaniem wybranych metod pogłębionego utleniania i biodegradacji do unieszkodliwiania związków nitrowych zawartych w ściekach z produkcji trotylu, prof. dr hab. inż. Andrzej Biń, INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, 02/01/1997-31/12/1999, 200000 PLN 3 T09C 011 12 Badanie procesów transportowych w zbiornikach zaopatrzonych w mieszadła i wężownice pionowe, prof.ndzw.dr hab.inż Joanna Karcz, POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA; WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ; INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ I CHEMII FIZYCZNEJ, Szczecin, 02/01/1997-31/12/1999, 148000 PLN 3 T09C 019 12 Opracowanie podstaw inżynierii reaktorowej procesu estryfikacji bezwodnika maleinowego alkoholami C6-C12, dr inż. Maria Madej-Lachowska, INSTYTUT INŻYNIERII CHEMICZNEJ PAN, Gliwice, 01/04/1997-31/03/2000, 120000 PLN 3 T09C 024 12 Rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodami zaawansowanego utleniania, dr inż. Jacek Miller, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA; KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ, Łódź, 02/01/1997-31/12/1999, 180000 PLN 3 T09C 032 12 Granulacja przesypowa materiałów drobnoziarnistych o różnym składzie ziarnowym, dr inż. Tadeusz Gluba, POLITECHNIKA ŁÓDZKA; WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, Łódź, 03/03/1997-28/02/2000, 160000 PLN

nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.034 | powered by jPORTAL 2