www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT - Osiągnięcia KRASP na polu zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim
Wiadomość dodana przez: nfa (2005-04-19 13:34:16)Upłynął juz rok od uchwały Prezydium KRASP z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim http://www.krasp.org.pl/dok/dok/uchwala58.html a dnia 30 kwietnia upłynie rok od ogłoszenia szczegółowych propozycji w sprawie realizacji tej uchwały http://www.krasp.org.pl/dok/dok/uchwala60.html

Najwyższy czas aby podsumować osiągnięcia KRASP. Niestety żadnych komunikatów z realizacji zadań na tym froncie KRASP jeszcze nie ogłosiła. Proponuję zebranie informacji 'w tym temacie' a następnie zwrócenie się do KRASP o podsumowanie dokonań, no i ujawnienie planów na przyszłość. To ważny i gorący problem, bo jak widzimy KRASP zmienia częściowo swoją twarz (chociaż niektórzy rektorzy jakby twarzy w ogóle nie mieli) i za kilka miesięcy już nikt nie będzie odpowiedzialny za realizacje uchwał podjętych przez swoich poprzedników.

Czytaj niżej - Wystąpienie NFA do KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Przewodniczący
prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Uniwersytet Jagielloński,
ul. Gołębia 24,
31-007 Kraków
tel.: +12 422-66-89
fax: +12 422-32-29
e-mail: biuro@krasp.uj.edu.pl

Sekretarz Generalny
prof. nzw. dr hab. Andrzej Kraśniewski
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel.: +22 660-7537, 0-602-516-962
fax: +22 621-6892
e-mail: krasp@rekt.pw.edu.pl
andrzej@tele.pw.edu.pl

Wystąpienie

Upłynął już rok od uchwały Prezydium KRASP z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim (http://www.krasp.org.pl/dok/dok/uchwala58.html). Niezależne Forum Akademickie (http://www.nauka-edukacja.p4u.pl/) grupujące osoby niezależnie myślące i działające na rzecz pozytywnych zmian w nauce i edukacji nie zauważyło jednak poprawy kondycji moralnej środowiska naukowego. Analiza informacji przekazywanych przez media i napływających od członków środowiska akademickiego skłania do smutnej refleksji, że mimo uchwały KRASP zakres patologii akademickich bynajmniej się nie zmniejszył (o ile nie zwiększył) w ciągu ostatniego roku. Niestety nie ma w tej materii żadnej obiektywnej analizy danych opartych na faktach. Informacje prasowe zdają się stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej, gdyż większa część patologii, uczelnianych przekrętów, szczególnie w silniejszych i powiązanych z mediami uczelniach, po prostu nie zostaje ujawniona. Co więcej zauważyć można ataki rektorów KRASP na osoby ujawniające patologie. Obserwujemy również, że nawet ujawnione patologie nie mają żadnego wpływu na elekcję nowych-starych rektorów, ani na zapisy w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

NFA oczekuje od KRASP bliższych informacji o realnych działaniach podjętych dla zwalczania patologii i skutkach tych działań dla ogranicznia patologii środowiska akademickiego. Na stronach internetowych KRASP takich informacji niestety nie można znaleźć.

Niezależne Forum Akademickie
Józef Wieczorek
Redaktoradres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=92