www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: Mobbing na uczelniach
Wiadomość dodana przez: nfa (2005-03-09 10:14:59)

OGŁOSZENIE
W Oddziale Krakowskim Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego powstała sekcja "Mobbing w środowisku akademickim ". Sekcja zamierza prowadzić
monitoring zjawisk i spraw mobbingowych w środowisku akademickim (uczelnie, instytuty naukowe), oraz działać na rzecz zmian systemowych, które by ograniczyły to niemal powszechne i szkodliwe, patologiczne zjawisko. Sekcja udziela także porad osobom poddanym mobbingowi.
http://www.nomobbing.pl/
http://www.mobbing-jwieczorek.ans.pl
Kontakt: jozef.wieczorek@interia.pl

--------------------------------------------------------
Mobbing na uczelniach jest bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem, ale wiemy na jego temat bardzo mało. Od czasu do czasu media podają informacje o sprawach sądowych wytaczanych uczelniom przez mobbingowanych pracowników. Ale to jest wierzchołek góry lodowej. Wygrać sprawę z uczelnią jest trudno. Można nawet być oskarżonym o naruszenie dóbr osobistych i szkalowanie o działania mobbingowe. Oczywiście zarzuty pieniactwa, działań frustracyjnych niekompetentnego nieudacznika są na porządku dziennym. Rektorzy ustawowo zobowiązani do przeciwdzialania mobbingowi jakby zjawiska nie znali. Otwieram ten gorący temat aby lepiej poznać to zjawisko na uczelniach i przekazać raport decydentom akademickim oraz tworzącym prawo. Najwyższy czas solidarnie wystąpić o powołanie instytucji mediatora akademickiego aby sprawy akademickie rozwiązywać w sposob właściwy dla dobra nauki i edukacji. Mobbing jest jednym z ważnych powodów kiepskiej kondycji nauki i edukacji w Polsce. Odsyłam do napisanych już tekstów na ten temat oraz do witryny Mobbing akademicki www.mobbing-jwieczorek.ans.pl aby mieć jakąś platformę do dyskusji.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=71