www.nfa.pl/

:: Gorący temat: Propozycje nowego modelu kariery akademickiej
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-04-03 13:11:39)W odpowiedzi na apel zespołu KRASP (http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,3222096.html) o debatę środowiska nad opracowaniem modelu kariery akademickiej NFA otwiera dyskusję licząc na liczny udział sympatyków NFA, a także KRASP. Propozycje nowego modelu kariery akademickiej winny być konkretne, konstruktywne, tak aby można je zebrać i przekazać gremiom przygotowującym program zmian. Chodzi o rekomendacje zmian w ustawie o tytułach i stopniach naukowych http://www.pan.pl/ck/kategorie/podstawy_prawne/ustawa.htm (Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595) i ustawie 'Prawo o szkolnictwie wyższym' http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2720_u.htm Obszerniejsze wypowiedzi najlepiej aby miały charakter artykułów, które mogą być umieszczone na NFA.

Od Was zależy czy rekomendacje NFA będą brane pod uwagę przy tworzeniu nowego prawa kształtującego model kariery akademickiej.

Według dotychczasowych propozycji naukowców skupionych wokół NFA nowy model kariery akademickiej w Polsce winien być zbliżony do standardów anglosaskich i rekomendacji Europejskicj Karty Naukowca.

W modelu tym nie widać potrzeby utrzymywania tytułu profesora 'belwederskiego (czy raczej namiestnikowskiego') ani habilitacji ale jest potrzeba a nawet nakaz oparcia kariery na jawnym dorobku naukowym, na zatrudnieniu poprzez rzeczywiste a nie ustawiane konkursy, na ocenie dorobku dokonywanej przez komisje co najmniej ogólnopolskie a także przez specjalistów zagranicznych. Kariera winna być mobilna z wykluczeniem możliwości jej przebiegu od studenta do rektora na tej samej uczelni , no i jednoetatowa.

Kluczowe teksty

Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Petryfikacja czy zmiana systemu
http://www.nfa.pl/articles.php?id=6

Józef Wieczorek & Cezary Wójcik
Nomadyzm niemobilnych, czyli historia naturalna polskiego naukowca
http://www.nfa.pl/articles.php?id=27

Cezary Wójcik & Józef Wieczorek
Prof. dr hab. dożywotni
http://www.naukowcy.republika.pl/prof_dozywotni.html

Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej Karty dla Naukowców i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców'.
http://www.nfa.pl/articles.php?id=73

Andrzej Jajszczyk, Józef Kalisz, Wojciech Z. Misiołek, Witold Pałosz
Polska nauka potrzebuje prawdziwych reform
http://www.nfa.pl/articles.php?id=108

Józef Kalisz
O lepszą efektywność polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (PDF)
http://www.nfa.pl/articles.php?id=206

Krzysztof Pawłowski
AMERYKAŃSKA KONKURENCJA DLA EUROPEJSKICH UCZELNI
http://www.nfa.pl/articles.php?id=40

Zbigniew Pełczyński & Sergiusz Trzeciak
Czy polski system edukacyjny odpowiada potrzebom kraju w kontekście przemian ostatniego piętnastolecia Koń "widzący inaczej"
http://www.nfa.pl/articles.php?id=106

Krzysztof Schmidt-Szałowski
Odnowa w szkolnictwie wyższym
http://www.nfa.pl/articles.php?id=15

Aleksander Wittlin & Karol Życzkowski
NIM DOSTANIEMY NOBLA
http://www.nfa.pl/articles.php?id=36

Maciej Żylicz
Założenia polityki naukowej, naukowej-technicznej i innowacyjnej państwa
http://www.nfa.pl/articles.php?id=38adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=210