www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: Dialog z KRASP - Jaki model awansu naukowego?
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-03-11 08:30:57)Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) organizuje konferencję poświęconą modelowi awansu naukowego . Niestety organizatorzy konferencji pominęli w rozdzielniku referatowym gremia niezależne, czyli inaczej mówiąc zablokowali tym gremiom awans naukowy. Taki model jest chyba mało atrakcyjny dla środowiska akademickiego w Polsce bo jest głęboko zakorzeniony w modelu konferencji dobrze znanym z czasów PRL.
Mimo wszystko dobrze by było wyjść naprzeciw organizatorom konferencji, ośmielić ich na otwarcie się na środowisko akademickie w Polsce, od którego tak się odseparowali.
W tym temacie dyskutujemy:
Jakie są drogi kariery naukowej (szczególnie niezależnej) w Polsce ?
Jakie są skutki pracy naukowej (szczególnie niezależnej) w Polsce ?
Jakie są cele polityki naukowej w Polsce w oczach niezależnego środowiska akademickiego ?
Czy mobilność kadry może pozytywnie wpłynąć na rozwój nauki w Polsce?
Jakie są efekty studiów doktoranckich ?
Czy bezrobocie po doktoracie to zachęcająca perspektywa ?
Czy wieloetatowość nie jest przestępstwem akademickim ?
Co jest awansem naukowym w Polsce ?
Jaki model awansu naukowego byłby w Polsce najbardziej odpowiedni ?

----------------------------------------------------------------

Apel do Szanownych Sympatyków NFA
o udział w konferencji "Model awansu naukowego w Polsce" w dniach 17-03-2006 do 18-03-2006
Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24. Otwarcie konferencji - 17.03.2006, godz. 14.00
Organizator: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)
Kontakt z organizatorem:
Telefon: Katarzyna Frankowicz, tel. 0-12 421 82 90
E-mail: biuro@krasp.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl/dispatch.jsp?item=konferencje/display.jsp&confer=176

Program
piątek, 17 marca, Aula Collegium Novum, ul. Gołebia 24
14.00 - 16.00
I sesja
powitanie prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania
Modelu Awansu Naukowego w Polsce
wystąpienia:
1. prof. dr hab. Michał Szulczewski (Rada Nauki przy MEiN) Drogi kariery w perspektywie zmian systemu badań naukowych
2. prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz (AGH) Kariera jako cel czy jako skutek pracy naukowej
3. prof. dr hab. Tadeusz Marek (UJ) System awansu naukowego a realizacja celów polityki naukowej

dyskusja podsumowująca
16.00 - 16.30 przerwa
16.30 - 19.00 II sesja
wystąpienia:
1. prof. dr hab. Marek Chmielewski (PAN Warszawa)
Czy mobilność kadry jest warunkiem rozwoju nauki w Polsce?
2. prof. dr hab. Tomasz Łuczak (UAM) Kilka uwag o nauce w Polsce
2. prof. dr hab. Marzena Weresa (SGH) Kariera akademicka w naukach ekonomicznych
3. prof. dr hab. Zdzisław Latajka (UWr) Czynniki wpływające na efektywność studiów doktoranckich

dyskusja podsumowująca
sobota, 18 marca, Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24
9.00- 10.30 III sesja
wystąpienia:
1. prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowa-Szefler (UW)
Model kształcenia doktorantów
w praktyce - w świetle badań ankietowych
2. prof. dr hab. Liliana Sikorska (UAM) Co dalej młody doktorze? Czyli o karierze naukowej po doktoracie
3. prof. dr hab. Ewa Chmielecka (SGH)
Wieloetatowość i jej skutki dla kariery naukowej; sytuacja w Polsce, rozwiązania w niektórych krajach europejskich

dyskusja podsumowująca

11.00- 14.00 IV sesja
Dyskusja panelowa z udziałem członków Zespołu ds. Opracowania Modelu Awansu Naukowego w Polsce oraz zaproszonych gości.
adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=201