www.nfa.pl/

:: Ustawianie konkursów na obsadzanie etatów akademickich
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-03-05 12:20:37)GORĄCY TEMAT:
Ustawianie konkursów na obsadzanie etatów akademickich jest jedną z największych patologii prowadzącą do degeneracji środowiska akademickiego. Niestety nowa ustawa o szkolnictwie wyższym bynajmniej nie likwiduje tej patologii o której traktuje Europejska Karta Naukowca
patrz: http://www.nfa.pl/articles.php?id=73&page=
Ustawiane konkursy na obsadzanie etatów akademickich podobnie jak ustawiane przetargi winny być ustawowo zakazane i ścigane prawem.

Stanowisko NIEZALEŻNEGO FORUM AKADEMICKIEGO w sprawie projektu ustawy 'Prawo o szkolnictwie wyższym' w świetle 'Europejskiej Karty Naukowa i Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców'

Pracodawcy i instytucje zajmujące się finansowaniem badań naukowych powinni opracować procedury rekrutacji pracowników, które są otwarte, jawne, skutecznie służą wyłonieniu najlepszego kandydata, są odpowiednie do danego stanowiska i porównywalne z procedurami stosowanymi za granicą.Ogłoszenia o konkursie powinny zawierać ogólną charakterystykę wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności kandydata. Nie powinny zawierać nazbyt szczegółowych wymagań, które mogłyby zniechęcać potencjalnych kandydatów. Pracodawca powinien w ogłoszeniu przedstawić opis warunków pracy i wynagrodzenia, w tym oferowanych możliwości rozwoju zawodowego. Czas między publikacją ogłoszenia o konkursie a terminem zamknięcia konkursu powinien być wystarczająco długi.

Uwagi NFA - W ustawie winien się znaleźć zapis o organizowaniu rzeczywistych konkursów na obsadzanie etatów uczelnianych a ogłoszenia o konkursach winny się znajdować na mocy ustawy na jednej, ogólnopolskiej tablicy ogłoszeń . To jest podstawa dla stworzenia przyjaznych warunków wzrostu mobilności naukowców w Polsce a także pomiedzy Polską a innymi krajami UE.Ustawiane konkursy na obsadzanie etatów akademickich podobnie jak ustawiane przetargi winny byc ustawowo zakazane i ścigane prawem.


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=200