www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: Wraca problem lustracji środowiska akademickiego
Wiadomość dodana przez: nfa (2006-02-13 05:35:49)W związku z nowym projektem lustracji przygotowywanym przez PiS (info pod adresem http://serwisy.gazeta.pl/wyborcza/1,34513,3160070.html)wracamy w nowych warunkach do dyskusji o lustracji środowiska akdemickiego. Przypomnę, ze zgodnie ze stanowiskiem NFA (obecnie pod adresem http://www.nfa.pl/articles.php?id=63), jedynie ci pracownicy naukowi, którzy pozytywnie przejdą proces lustracyjny, mogliby pełnić funkcje kierownicze i decydenckie w środowisku akademickim, wliczając w to funkcje rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów, dyrektorów i kierowników zakładów, członków akademickich ciał kolegialnych, członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Ustawa lustracyjna winna obejmować także członków Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopnia Naukowego, członków Rady Nauki, dyrektorów i przewodniczących rad naukowych instytutów PAN i JBR oraz dyrektorów administracyjnych.adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=180