www.nfa.pl/

:: GORĄCY TEMAT: 'Bezpłatność' studiów
Wiadomość dodana przez: nfa (2005-10-19 10:27:03)Zgodnie z Art. 70. Konstytucji III RP ' 'Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna' ale 'bezpłatność' studiów jest raczej fikcją niż rzeczywistością, a w dużej mierze ten zapis konstytucyjny jest generatorem patologii w szkołach wyższych. Politycy zabiegający o głosy środowiska studenckiego zapewniają jednak, że 'bezpłatność ' będzie utrzymana a nawet rozszerzona. Warto ten problem przedyskutować na NFA aby niezależny głos dotarł także do polityków.Problem został ostatnio podjęty w artykule
'Czesne, reforma i liberalizacja rynku szkolnictwa wyższego'

a Marcin Chałupka z Parlamentu Studentów RP zadał takie pytania do NFA:

Czy Państwa zdaniem ...
1) rozwiązanie zagadnienia płatności/'bezpłatności' jest w dużej mierze odpowiedzią na pytanie kto (dystrybuując pieniądze) 'rządzi/będzie rządził' w systemie szkolnictwa wyższego, tym samym narzucał standardy (student/klient, czy budżet/minister lub uczelnia/rektor)
2) czy w zw. z tym jest to zagadnienie najważniejsze i co może się Wielu czującym obrzydzenie do ;komercji nie podobać; fundamentalne dla postrzegania funkcjonowania czy zmian w systemie? .
3) czy zmiana systemu finansowania z etatystyczno-autonomicznego (politycy/władze uczelni) np. na bonowo-stypendialny (student/podatnik) uruchomiłaby procesy przebudowy całego systemu, w tym 'załatwiła' wiele kwestii o które zabiega NFA.
4) czy bez takiej zmiany postulaty reform, mimo ogromu dobrej woli, nie sprowadzą się w finale jedynie do zabiegów o więcej pieniędzy czy większą uczciwość lub wypaczą efekty zmiany i skompromitują pełnych zapału reformatorów nie dostrzegających braku ;sterowności systemu czy zdolności adaptacyjnych ;konserwatyzmu, wspieranego brakiem systemowych związków wysiłek-efekt, staranie-uznanie, praca-awans, wybór-odpowiedzialność itd?
5) czy każde proponowane rozwiązanie ignorujące zawsze (jak grawitacja) działający mechanizm rynkowy (który pętany i fałszowany wyznacza równowagi podażowo/popytowe na patologią znaczonych poziomach - http://www.e-mentor.edu.pl/artykul.php?numer=11&id=184&czesc=0 )
będzie jedynie nieudolną próbą zaklinania rzeczywistości
6) czy jednak taka 'rewolucja normalności/prostych odpowiedzi; jest być może dla Wielu zbyt wczesna, dla Części wciąż zbyt 'radykalna' a dla Niektorych po prostu niebezpieczna ?
Licząc na dyskusję ...

http://www.psrp.org.pl/mchalupka

autor: ~Marcin Chałupka


adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=142