www.nfa.pl/

:: Apel NFA o naprawę systemu nauki i szkolnictwa wyzszego
Wiadomość dodana przez: nfa (2005-10-05 12:27:51)

Niżej można zapoznać się z propozycją apelu NFA do nowego rządu (in statu nascendi) o przeprowadzenie niezbędnych reform systemu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To jest reakcja na apel władz KRASP i PAN dotyczący jedynie sfery finansowej. Bardzo proszę o dyskusję, propozycje, uzupełnienia.

STANOWISKO – APEL

Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl

W dniu 30 września 2005 roku, Polska Akademia Nauk oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowały STANOWISKO – APEL http://www.mnii.gov.pl/mnii/_gAllery/12/90/12902.pdf do nowego rządu RP o podtrzymanie zapowiedzianej w projekcie budżetu na rok 2006 (złożonym przez ustępujący rząd) tendencji wzrostowej na nakłady na badania naukowe i szkolnictwo wyższe. Nie ma wątpliwości, że nakłady na naukę w Polsce są za małe i należy je podwyższać. Obecny system odziedziczony jeszcze po PRL jest jednak tak marnotrwany, że jest w stanie skonsumować każdą podwyżkę nakładów finansowych bez poprawy efektów. Żeby planowane zwiększenie nakładów przyniosły pożądane przez społeczeństwo efekty niezbędna jest głęboka systemowa reforma nauki i szkolnictwa wyższego oparta na sprawdzonych wzorach anglosaskich i rekomendacjach Europejskiej Karty Naukowca. Niestety jak do tej pory nie było woli ustawodawców aby takie zmiany wprowadzić.

Polski nie stać na utrzymywanie obecnego nieefektywnego systemu, natomiast środowisko akademickie niestety utraciło zdolność do samooczyszczenia i naprawy.

Niezależne Forum Akademickie skupiające naukowców pracujących zarówno w Polsce jak i poza granicami a działające na rzecz podniesienia jakości nauki i edukacji deklaruje swoje wsparcie w procesie reformowania tych dziedzin stanowiących gwarancję rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.

Zwracamy się z gorącym apelem do nowego Rządu RP o uwzględnienie naprawy systemu nauki i szkolnictwa wyższego w planach naprawy struktur Państwa Polskiego.
adres tej wiadomości: www.nfa.pl//news.php?id=138