www.nfa.pl/

:: Reforma Kudryckiej -różne stanowiska (poza NFA)
Artykuł dodany przez: nfa (2008-04-26 19:37:52)

List naukowców do premiera

http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=902&w=78622522

=======================================================

Stanowisko środowiska naukowego PAN w sprawie dyskusji nad projektem reformy nauki i szkolnictwa wyższego (561.01 KB)

http://www.pan.pl/images/stories/pliki/wydarzenia/2008/05/Stanowisko_ZO_reforma.pdf

Debata uczonych w FRP o reformach w szkolnictwie wyższym i nauceKomunikat ze spotkania
w Fundacji Rektorow Polskich w dniu 7 maja 2008 r.

http://www.frp.org.pl/habilitacja.htm

===============================

STANOWISKO Parlamentu Studentów RP w sprawie projektów zmian w szkolnictwie wyzszym przedstawionych w Kancelarii Premiera z dn. 16.04. 2008

http://www.psrp.org.pl/zalaczniki/stanow%20laczne[1].LC.BB.pdf

+ dla Pani Minister
czyli studenci o projekcie zmian w szkolnictwie wyższym

2008-04-18

http://www.psrp.org.pl/?sub=artykul&id_aktualnosci=1346
===================================================

2008-04-25
Drugie posiedzenie Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych w Pałacu Prezydenckim

http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=16528076

======================================

PAP-Nauka w Polsce 2008-04-30

Protest Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Przeciwko deprecjonowaniu polskiej nauki, a w szczególności nauk społecznych, w tym socjologii, protestuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Zdaniem socjologów, w celu uzasadnienia nieprzemyślanych projektów reform, w tym zniesienia habilitacji, niektórzy politycy i publicyści rozpowszechniają informacje o niskiej jakości wyników badań naukowych oraz niskich kwalifikacjach polskich uczonych.

http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance
=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&
dz=stronaGlowna&dep=73024&data=&lang=PL&
_CheckSum=-520774855

================================

LIST OTWARTY DO PREMIERA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ( z Wydziau Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
My niżej podpisani, zaniepokojeni niespójnymi propozycjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pragniemy przekazać Panu Premierowi nasze uwagi dotyczące reformy nauki i szkolnictwa wyższego. ...Kraków, dnia 29 kwietnia 2008 r.

List - http://www.fais.uj.edu.pl/list/

Lista podpisów - http://www.fais.uj.edu.pl/list/lista.php

Głosy poparcia zbiorowego - http://www.fais.uj.edu.pl/list/lista2.php

Inicjatywy i opinie środowiska naukowego w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego- http://www.fais.uj.edu.pl/list/srodowisko.php

List prof. dr hab. Jana Stankowskiego - http://www.fais.uj.edu.pl/list/prof_Stankowski_list.pdf

List Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk do Prezesa PAN w sprawie projektu reformy polskiej nauki
http://nszz.pan.pl/index.php?n=aktualnosci_pokaz&id=82

GŁOS W DYSKUSJI NA TEMAT POLSKIEJ NAUKI Krajowej Sekcji NSZZ "Solidarność" Polskiej Akademii Nauk

http://nszz.pan.pl/index.php?n=aktualnosci_pokaz&id=80

======================

Listy o reformie szkolnictwa wyższego

Habilitacje do likwidacji - listy do redakcji

http://wyborcza.pl/8,75402,5133784.html

Co dalej z habilitacją? - raport specjalny

http://wyborcza.pl/8,75402,5074487.html
================================
PAN

Posiedzenie Prezydium PAN i Prezydium KRASP
http://www.pan.pl/index.php?newlang=english

15 maja 2008 r. w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie odbyło się posiedzenie Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wypracowano wspólnie stanowisko w sprawie projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego. Podstawą dyskusji był Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego
http://www.pan.pl/images/stories/pliki/wydarzenia/2008/05/KRASP_PAN1.pdf KB(849.19)

Stanowisko Prezydium KRASP i Prezydium PAN w sprawie drogi awansu naukowego
http://www.pan.pl/images/stories/pliki/wydarzenia/2008/05/KRASP_PAN2.pdf KB(520.46)
===============================
Stanowisko Prezydium KRASP z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego (Dokument nr 68/IV)

http://www.krasp.org.pl/dok/dok/uchwala_68_IV.pdf

=========================

Stanowisko

Senatu Akademii Grniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Z DNIA 28 MAJA 2008 R.

w sprawie „PROJEKTU ZAŁOśEŃ REFORMY SYSTEMU NAUKI

I REFORMY SYSTEMU SZKOLNICTWA WYśSZEGO”

http://www.agh.edu.pl/files/common/rozne/Stanowisko%20AGH-reforma-27.05.2008.pdf

=====================================

Stanowisko Klubu Stypendystów Zagranicznych FNP

w sprawie reformy systemu nauki

 
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=535


adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=513