www.nfa.pl/

:: REFORMA KUDRYCKIEJ - Teksty i wypowiedzi NFA w mediach
Artykuł dodany przez: nfa (2008-04-23 14:43:13)REFORMA KUDRYCKIEJ - Teksty i wypowiedzi NFA w mediach

=====================================================

Dziennik Polski

Niezależne Forum Akademickie apeluje do premiera RP

o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego

http://dzis.dziennik.krakow.pl/public/?var/listy.html

--------------


Kontrateksty, Wydanie nr: 105, 9 maja 2008

136 naukowców broni reformy minister Kudryckiej

http://kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=34&pf=1&id=3531

=====================

Gazeta Wyborcza 8.05.2008

Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

http://wyborcza.pl/1,75248,5193796.html

-----------------------

POLSKA The Times, 05.05.2008

Habilitacje obniżają poziom polskiej nauki

W dniu 3 maja 2008 r. 136 naukowców skupionych wokół Niezależnego Forum Akademickiego
wystosowało apel do premiera RP o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego,
wyrażając zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na plany minister Barbary Kudryckiej.
W obecnym stanie, jak widać, habilitacja nie stanowi potwierdzenia samodzielności naukowej,
a habilitowani naukowcy często są bezradni wobec zadań, za realizację których odpowiadają.
Co więcej, wielu profesorów, także tzw. belwederskich, ma mniejszy dorobek naukowy i edukacyjny
od doktorów wykluczanych ze środowiska naukowego za podjęcie krytyki naukowej.
Nie bez przyczyny apele i petycje NFA podejmowane w ostatnich latach podpisują głównie Polacy "zagraniczni",
którzy nie muszą się obawiać konsekwencji swoich wypowiedzi na temat sytuacji w nauce polskiej.

http://www.polskatimes.pl/23,34491.htm

-------------------------------------

Rzeczpospolita, 7-05-2008

Reformujmy nauke !

Nie jest prawdą, że całe środowisko akademickie jest przeciwko reformie,

ani że ministerstwo nie chce nawet ze środowiskiem naukowym dyskutować.

W odpowiedzi na zachętę ministerstwa skierowaną do środowiska akademickiego aby

Uwagi i opinie związane z reformą systemu nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego

przesyłać do ministerstwa ( reforma@nauka.gov.pl) Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl

przygotowało Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego....

(tylko na papierze)

---------------------

Gazeta Wyborcza 6.05.2008

Niezależne Forum Akademickie za reformą minister Kudryckiej

Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

http://wyborcza.pl/1,75478,5181366.html

------------------------------------------

 Gazeta Wyborcza 6.05.2008

Bronią reformy Kudryckiej

Niezależne Forum Akademickie (powstało w 2005 r., skupia naukowców pracujących

w kraju i za granicą) apeluje do premiera Donalda Tuska, żeby rząd kontynuował reformę

nauki i szkolnictwa wyższego przygotowaną przez minister Barbarę Kudrycką.

"Projekt, choć niedoskonały, to krok we właściwym kierunku prowadzącym do efektywniejszego
wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia ucieczki młodych,
aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką"
- napisało 136 naukowców.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,5182209.html

---------------------------------------------------------------------

Kurier Lubelski 06.05.2008

Naukowcy bronią reformy szkolnictwa wyższego

136 naukowców skupionych wokół Niezależnego Forum Akademickiego

broni reformy zaproponowanej przez minister Barbarę Kudrycką.

3 maja wystosowali oni apel do premiera o kontynuowanie reformy

nauki i szkolnictwa wyższego. Członkowie NFA wyrazili też zaniepokojenie

atakami części środowiska akademickiego na plany min. Kudryckiej.

Powód? Naukowcy uważają, że projekt reformy, choć niedoskonały,

stanowi krok we właściwym kierunku, prowadzącym do efektywniejszego

wykorzystania funduszy przeznaczonych na badania naukowe, zmniejszenia

ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz do

zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Apel podpisali naukowcy z różnych

dziedzin nauki, z różnych ośrodków, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

NFA odniosło się też do najbardziej emocjonalnej kwestii reformy, a więc

kwestii habilitacji. Zdaniem naukowców stanowi ona jedną z barier dla

powrotu polskich naukowców formowanych w zagranicznych ośrodkach

naukowych i często jest wykorzystywana w kraju do utrącania karier zbyt

aktywnych, niewygodnych naukowców. Procedury sprawdzające przydatność

kadr do kontynuowania kariery naukowej winny być ostrzejsze niż obecnie

i zgodne ze standardami międzynarodowymi, tzn. na podstawie

otwartych konkursów i oceny dorobku.

http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-55080.html

-----------------------------------

Wiadomosci NGO2008-05-05
136 naukowców broni reformy minister Kudryckiej

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/347501.html

--------------------

Makroskop, laboratorium przyszłości

Apel Niezależnego Forum Akademickiego

http://makroskop.polityka.pl/?p=44

------------------

PAP - Nauka w Polsce, 2008-04-29

Niezależne Forum Akademickie apeluje o kontynuowanie

reformy nauki i szkolnictwa wyższego.
http://www.naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_
Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=
szablon.depesza&dz=szablon.depesza&dep=73019
&data=&lang=&_CheckSum=-2125582095

==========

Niezależne Forum Akademickie apeluje o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego

http://matura.onet.pl/1483215,informacje_artykul.html

===============

Niezależne Forum Akademickie apeluje o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

http://studia.studentnews.pl/serwis.php?s=24&id=85534

========

Kontrateksty- Wydanie nr: 104, 25 kwietnia 2008

Apel do Premiera RP

Niezależne Forum Akademickie http://www.nfa.pl/ zbiera podpisy pod apelem

do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

http://kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=3&pf=1&id=3495

=============

Polska The Times 25.04.2008
Apel do Premiera RP o kontynuowanie reformy nauki i szkolnictwa wyższego
Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju,

jak i za granicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na

projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez panią

minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką.
http://www.polskatimes.pl/17,33260.htm

================

Reforma nauki - NFA apeluje do premiera
By Edwin Bendyk on kwiecień 23rd, 2008
http://makroskop.polityka.pl/?p=26

==========================

Powrót polskiej nauki na Zachód

Cezary Wójcik 2008-04-22

http://www.gazetawyborcza.pl/1,75402,5144440.html

take na NFA: http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=501

===========================

Tygodnik Przegląd, 2008 Nihil novi

http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php

Komentarz

W Nihil novi
http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=felietony&name=959
czytamy:
"Rząd, w każdym razie min. Kudrycka i premier Tusk,
nie chcą nawet ze środowiskiem naukowym dyskutować."
Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czytamy:
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=1317&layout=2
"Uwagi i opinie związane z reformą systemu nauki oraz systemu szkolnictwa wyższego
prosimy przesyłać na adres e-mail reforma@nauka.gov.pl
Czyli Nihil novi !

Naukowcy z różnych dziedzin i ośrodków naukowych skupieni wokół
Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl czytają co ministerstwo
ma do zaoferowania w sprawie zmiany systemu nauki i szkolnictwa wyższego
i wyrażają swoje opinie w tych kwestiach, o czym mozna przeczytać z kolei na stronach NFA -
REFORMA KUDRYCKIEJ - Teksty i wypowiedzi
http://www.nfa.alfadent.pl/articles.php?id=509

Co więcej NFA przygotowało Apel do Premiera RP w sprawie
kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego
http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5694 który podpisało juz 66 naukowców .
Ministerstwo to czyta i dyskutuje, a nawet włącza pomysły do swojego projektu.
Gorzej z 'najwybitniejszymi naukowcami', którzy pomysłów nie przedstawiają i płaczą,
że ministerstwo nie dyskutuje nad tym - czego nie ma. I taka to jest nauka polska.
Najwyższy czas aby to się zmieniło.Dobrze, że minister Kydrycka ma wolę zmian. Trzymamy kciuki !

Józef Wieczorek, prezes Niezależnego Forum Akademickiego, www.nfa.pl
Józef Wieczorek

http://www.przeglad-tygodnik.pl/index.php

Portal NFA www.nfa.pl


Apel pod adresem :

http://www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5694

stan na dzień 23 kwietnia 2008 r


Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego ....

======================

Makroskop, laboratorium przyszłości

http://makroskop.polityka.pl/?p=26

Reforma nauki - NFA apeluje do premiera

Niezależne Forum Akademickie opublikowało “Apel do Premiera RP w sprawie

kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego”. Poniżej treść:

Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących

zarówno w kraju, jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części

środowiska akademickiego na projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego

przedłożony przez zespół powołany przez Panią Minister Barbarę Kudrycką.

Uważamy, że projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku,

prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe,

zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz

do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Projekt ten budzi opory głównie wśród

starszych profesorów nauk humanistycznych, którzy rozpętali kampanię medialną,

sprawiającą wrażenie, jakoby całe środowisko było przeciwne reformie.

Zwracamy uwagę, że osoby skupione wokół Niezależnego Forum Akademickiego

od lat walczą o reformę nauki i szkolnictwa wyższego a część naszych propozycji

znalazło się w rządowym projekcie reform nauki.

Przygotowane przez Niezależne Forum Akademickie “Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce”

zostały podpisane przez 200 naukowców i studentów pracujących w kraju i zagranicą.

Petycję Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji

obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych podpisało 88 naukowców.

Niestety informacje o tych stanowiskach pomijane są w serwisach mediów jednostronnie

informujących o postawach środowiska akademickiego.

Apelujemy do Pana Premiera ażeby Rząd, pomimo prowadzonej kampanii negatywnej ,

nie rezygnował z działań na rzecz wprowadzenia w życie tej niezbędnej reformy.

Niezależne Forum Akademickie deklaruje swoje poparcie dla tych działań.

Sygnatariuszy apelu można poznać na witrynie NFA.

Przypominam o dzisiejsze dyskusji o reformie nauki w “Polityce”.

=========================

wiadomosci ngo.pl

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/344598.html

Apel do Premiera RP w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego
autor(ka): Józef Wieczorek
2008-04-21

Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl zbiera podpisy pod apelem do Premiera RP

w sprawie kontynuowania reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Niezależne Forum Akademickie grupujące naukowców pracujących zarówno w kraju,

jak i zagranicą wyraża zaniepokojenie atakami części środowiska akademickiego na

projekt reformy nauki i szkolnictwa wyższego przedłożony przez zespół powołany przez Panią Minister Barbarę Kudrycką.

Uważamy, że projekt ten, choć niedoskonały, stanowi krok we właściwym kierunku,

prowadzącym do efektywniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na badania naukowe,

zmniejszenia ucieczki młodych, aktywnych ludzi od kariery akademickiej w kraju oraz

do zwiększenia powiązań nauki z gospodarką. Projekt ten budzi opory głównie wśród starszych

profesorów nauk humanistycznych, którzy rozpętali kampanię medialną, sprawiającą wrażenie,

jakoby całe środowisko było przeciwne reformie.

Zwracamy uwagę, że osoby skupione wokół Niezależnego Forum Akademickiego od lat walczą

o reformę nauki i szkolnictwa wyższego a część naszych propozycji znalazło się w rządowym projekcie reform nauki.

Przygotowane przez Niezależne Forum Akademickie “Postulaty zmian w systemie nauki w Polsce”

zostały podpisane przez 200 naukowców i studentów pracujących w kraju i zagranicą.

Petycję Niezależnego Forum Akademickiego do Sejmu i Rządu RP w sprawie dyskryminacji

obywateli polskich przy rekrutacji pracowników naukowych podpisało 88 naukowców.

Niestety informacje o tych stanowiskach pomijane są w serwisach mediów jednostronnie

informujących o postawach środowiska akademickiego.

Apelujemy do Pana Premiera ażeby Rząd, pomimo prowadzonej kampanii negatywnej ,

nie rezygnował z działań na rzecz wprowadzenia w życie tej niezbędnej reformy.

Niezależne Forum Akademickie deklaruje swoje poparcie dla tych działań.

Osoby popierające apel proszę o przesyłanie oświadczenia woli na adres: jozef.wieczorek@interia.pl.

Więcej pod adresem: www.nfa.alfadent.pl/news.php?id=5694.

skomentuj | wersja do druku | powrót do wiadomości ngo.pl
Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.
data wydarzenia: od 2008-04-18 do 2008-05-18
organizator: Niezależne Forum Akademickie
www: http://www.nfa.pl
=================================
Tygodnik Przegląd, 14,2008 - Profesorowie z szybkiej ścieżki
Komentarz
Tekst 'Profesorowie z szybkiej ścieżki' świadczy o tym , że autor nader słabo orientuje się w temacie.
Projekt zmian w szkolnictwie wyższym opracował nie MEN ( Ministerstwo Edukacji Narodowej) l
ecz MNiSzW ( Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Projekt zakłada kompleksową reformę
systemu nauki i szkolnictwa wyższego a rezygnacja z pracy habilitacyjnej to tylko jeden punkt tej reformy.
Szkoda, że autor nie pofatygował się na Hożą aby się coś więcej dowiedzieć na temat swojego artykułu.
Po takich tekstach, których jest wiele w mediach, a dominują w Gazecie Wyborczej,
kto jak kto, ale polski moherowy podatnik nie wyrobi sobie właściwego poglądu o materii,
której co prawda nie tworzy, ale utrzymuje.

Nie będę tu pisał osobnego artykułu aby prostować opinie autora o nauce w Polsce.
Odsyłam zainteresowanych do książeczki Drogi i bezdroża nauki polskiej
( dostępnej także w internecie http://www.nfa.pl/skany/drogi.pdf ).
Chciałbym jednak zaprotestować przeciwko nieuprawnionym insynuacjom autora jakoby „
Minister Barbara Kudrycka weszła w buty ministra Seweryńskiego..” Nie miała żadnych szans !
Jak pokazał niedawno tygodnik Wprost zabetonowano nogi Pani minister,
aby żadnego kroku do przodu nie mogła wykonać.
Kolejne media jakby tego betonu jeszcze dodają zamiast po dżentelmeńsku pomóc kobiecie.
Jak pisałem kilka lat temu w tygodniku PRZEGLĄD nr 47 z dnia 23 listopada 2003
„ Polska jest potęgą habilitacyjną czy profesorską, ale mizerią naukową”.
Obecnie mogę jeszcze dodać – także mizerią dżentelmeńską.

Józef Wieczorek, Niezależne Forum Akademickie, www.nfa.pl
Józef Wieczorek
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=510