www.nfa.pl/

:: List do premiera - Poparcie dla reform
Artykuł dodany przez: nfa (2008-04-15 18:03:43)


Cezary Wójcik

List do premiera  - Poparcie dla reform

=========================

----- Original Message -----

From: Cezary Wojcik

To: cirinfo@kprm.gov.pl

Cc: 'J. Wieczorek'

Sent: Tuesday, April 15, 2008 5:40 PM

Subject: poparcie dla reformW.P.

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

tel. 022 694 60 00

fax 022 625 26 37

e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl

 

Evansville, 15 kwietnia 2008 r.

 

Szanowny Panie Premierze,

 

Jako naukowiec polski pracujący w Stanach Zjednoczonych, któremu zależy na tym, by nauka w Polsce wreszcie dostosowała  się do światowych standardów, zwracam się z gorącą prośbą, ażeby Pan Premier  nie przejmował się głosami protestów polskich profesorów, którzy rozdzierają szaty na piersiach przed zniesieniem wymogu habilitacji i możliwością wolnej konkurencji w nauce.

Polska nauka wymaga reform, wymaga przystosowania do współczesności. Reformy proponowane przez zespół powołany przez panią minister Kudrycką stanowią krok we właściwym kierunku.  Jako przewodniczący Rady Niezależnego Forum Akademickiego reprezentuję liczną Polonie akademicką, która popiera reformy mające na celu przywrócenie polskiej nauki w krąg cywilizacji zachodniej.

Jesteśmy za zniesieniem habilitacji i profesury belwederskiej, za ograniczeniem kumoterstwa i układów na uczelniach, za wprowadzeniem instytucji ombudsmana akademickiego, za wprowadzeniem zarządzania uczelniami opartymi o rzeczywiste kompetencje, za wprowadzeniem systemu dystrybucji środków na badania opartej na zasadach wolnej konkurencji o fundusze grantowe na badania, których rzetelność powinna być gwarantowana przez udział recenzentów zagranicznych. System ten od lat sprawdza się w krajach, które są największymi potęgami naukowymi świata.System ten jest wskazywany przez Europejską Kartę Naukowca jako pożądany system w europejskiej przestrzeni badawczej. Prowadzi on do koncentracji ograniczonych środków budżetowych w rękach tych, którzy te środki potrafią najlepiej wykorzystać. Jest on najbardziej efektywny z punktu widzenia podatników, łożących pieniądze na naukę i szkolnictwo wyższe.

Tytuły profesorskie i habilitacje są w Polsce fałszywie pojmowane przez opinie publiczna jako równoznacznik statusu uznanego naukowca, tymczasem większość ich posiadaczy nie liczy się w światowej nauce. O słabości polskiej nauki najlepiej świadczy brak uczonych pracujących w Polsce wśród finalistów pierwszego konkursu grantowego Europejskiej Rady Badawczej.

 Tytuły profesorskie i habilitacje sankcjonują istnienie korporacji profesorskiej, która gwarantuje sobie przywileje zawodowe blokujące drogę kariery młodych naukowców w naszym kraju.  

Z wyrazami szacunku i poparcia,

 

Dr hab.n.med. Cezary Wójcik

Profesor pomocniczy Indiana University School of Medicine, Indiana, USA

Byly adiunkt AM w Warszawie 

http://shaw.medlib.iupui.edu/ecme/cwojcik.htm
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=503