www.nfa.pl/

:: Z Europejską Kartą Naukowca w Nowy Rok
Artykuł dodany przez: nfa (2007-12-19 09:19:42)

Józef Wieczorek

Z Europejską Kartą Naukowca w Nowy RokZalecenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców (KK) są w Polsce słabo znane, słabo popularyzowane i ignorowane w praktyce.

Zalecania mogą jednak odegrać istotną, pozytywną rolę w reformowaniu systemu nauki i edukacji w Polsce, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla naukowców, bardziej efektywnym, bardziej kompatybilnym z systemem anglosaskim.

Wprowadzenie w życie zaleceń Komisji byłoby dobrym krokiem na drodze do zwiększenia konkurencyjności polskich naukowców, do zmniejszenia patologii akademickich, do zmniejszenia marnotrawstwa potencjału intelektualnego, do zmniejszenia marnotrawstwa publicznych środków finansowych księgowanych po stronie wydatków na naukę.

Konieczne jest wprowadzenie zaleceń KK do polskiego systemu prawnego, tak aby najważniejsze zalecenia były obowiązujące. Dotyczy to w szczególności ustawy o szkolnictwie wyższym, ale także ustaw PAN, JBR i ustawy o stopniach naukowych.

Mimo, że generalnie nie ma sprzeczności między polskim systemem prawnym a zaleceniami KK, wdrożenie w życie KK nie będzie możliwe jeśli zalecenia te nie zostaną przełożone na język ustaw prawnych.

Nie ma u nas zakazu mobilności, ale mobilni naukowcy w naszym systemie tracą na mobilności, nie ma zakazu zatrudniania 'zwykłych' doktorów na stanowiskach profesorów uczelnianych, ale ogłoszenia o zatrudnieniu na stanowiskach profesorów uczelniach zawierają klauzulę posiadania habilitacji !

Nie ma zakazu podawania dorobku naukowego, albo rezultatów realizacji projektów badawczych,ale bazy danych rzadko te dane przedstawiają, a obywatel zainteresowany tymi danymi zostaje odesłany 'z kwitkiem' do ustawy o ochronie danych osobowych !

Niezbędny jest monitoring wprowadzania KK w życie np. na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konieczne jest uzależnianie akredytacji szkół wyższych od stanu wdrażania KK, uzależnienie finansowania projektów badawczych od respektowania KK, tj. od przekazania do bazy danych rezultatów realizacji projektów badawczych.

Ustawiane konkursy na stanowiska akademickie winny być unieważniane, a powtarzanie się takiego procederu winno skutkować odebraniem akredytacji i wstrzymania finansowania placówki ze środków budżetowych.

Opracowanie procedury wprowadzenia instancji mediatora akademickiego winno jak najszybciej znaleźć się w pracach komisji sejmowej.

Należy opracować model awansu naukowego kompatybilny z najbardziej efektywnym modelem anglosaskim, tak aby młodzi polscy naukowcy mieli szanse na rozwój naukowy także w Polsce, a pracujący za granicami nie musieli czekać do emerytury z powrotem do kraju.

Czego Życzy w Nowym Roku NFA!
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=455