www.nfa.pl/

:: Stanowisko SMS- nepotyzm na uczelniach
Artykuł dodany przez: nfa (2005-01-18 18:47:12)

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja (SMS)
Warszawa, dnia 18 stycznia 2005 r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję stanowisko Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja
z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie przeciwdziałaniu nepotyzmowi i protekcji na wyższych uczelniach państwowych, licząc na jego wykorzystanie w Państwa pracy.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący

Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja

/-/ Piotr Skubiszewski

- Stanowisko Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciwdziałania nepotyzmowi i protekcji na wyższych uczelniach państwowych.

Kontakt: Piotr Skubiszewski - Przewodniczący SMS, + 48 607 323 031, e-mail: pskubi@o2.pl
www.mlodzi.org.plStanowisko Stowarzyszenia Młoda Socjaldemokracja w sprawie przeciwdziałaniu nepotyzmowi i protekcji na wyższych uczelniach państwowych.

Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja, skupiające wielu studentów oraz absolwentów szkół wyższych, jest coraz bardziej zaniepokojone informacjami prasowymi na temat protekcji, układów i nepotyzmu na wyższych uczelniach państwowych. Przykładem jest niezgodne z prawem przyjmowanie dzieci znanych prawników na studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, następnie doniesienia prasowe na temat pani Barbary Giertych, która na egzamin na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza przychodzi w towarzystwie swojego męża Romana Giertycha, a ostatnio niejednoznaczne zaangażowanie poseł SLD Barbary Hyli-Makowskiej we wsparcie odwołania niedoszłej studentki Akademii Bydgoskiej.

Tego już za wiele! Tak dalej być nie może!

Jesteśmy świadomi, że podobne zdarzenia zapewne miały miejsce wcześniej. Jednak ilość publikacji prasowych na ten temat w ostatnim czasie, jak również uwikłanie w te wydarzenia osób, które powinny być wzorem do naśladowania prowadzą nas do jednego wniosku: czas powiedzieć STOP NEPOTYZMOWI I PROTEKCJI na uczelniach!!!

Jeżeli chcemy:

· aby studiowanie znaczyło studiowanie a nie kombinowanie;

· aby poziom nauczania na polskich uczelniach był coraz wyższy;

· aby uczciwość nie była tylko bezwartościowym sloganem;

· aby równe szanse nie były pustym i bezwartościowym słowem

musimy wspólnie powiedzieć NIE!!!

Wzywamy:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Sprawiedliwości do podjęcia działań na rzecz, z jednej strony, dostosowania prawa, aby możliwe było właściwe karanie wszystkich stron układów o charakterze nepotycznym i towarzyskim na uczelniach państwowych, a z drugiej strony – na rzecz właściwego stosowania tego prawa (a nie np.: umarzania ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu),

- władze państwowych uczelni do wyciągania surowych konsekwencji zarówno wobec pracowników, którzy wspomagają nielegalne działania, jak również studentów, którzy chcą wykorzystywać znajomości i układy do zaliczania przedmiotów,

- polityków, dziennikarzy, autorytety publiczne do potępiania zachowań, które są niegodne obecności na wyższych uczelniach.

Naszym zdaniem należy promować działania, które podnoszą standard etyczny na wyższych uczelniach i zmierzają do zapewnienia młodym ludziom równego startu w dorosłe życie.

Warszawa, dn. 17 stycznia 2005 r.

Stowarzyszenie Młoda SocjaldemokracjaUprzejmie informujemy, iż w październiku 2004 roku rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja (SMS). Jesteśmy organizacją niezależną i na zasadzie partnerstwa podjęliśmy programową współpracę z partią Socjaldemokracja Polska (SDPL).

Obecnie trwa procedura rejestracji naszego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Grupa Założycieli wytyczyła statutowe zadania, do których należą m.in.:

- działanie na rzecz ludzi młodych, zwiększenia ich udziału w życiu publicznym i likwidacji patologii w środowiskach młodzieżowych,

- popieranie równego statusu każdej jednostki, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, walka z wszelkimi formami dyskryminacji,

- wyrównywanie szans w obszarze edukacji, kultury i sportu,

- popieranie rozwoju i ochrony praw człowieka, promowanie ekologii,

- upowszechnianie postaw proeuropejskich,

- wspieranie działalności charytatywnej, humanitarnej i wolontariatu.

To wszystko składa się na cel, jakim jest budowa społeczeństwa obywatelskiego. Ważne są dla nas ideały sprawiedliwości społecznej i tolerancji. Nie zamykamy się na żadne środowiska.

Dlatego w przyszłości bardzo liczymy na konstruktywną współpracę w ramach wymienionych celów.Do wiadomości:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu
minister@menis.gov.pl
Pan
Mirosław Sawicki
Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa

Minister Sprawiedliwości
inagorska@ms.gov.pl
Pan
Andrzej Kalwas
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Wszyscy parlamentarzyści SDPL
Członkowie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS.nsf/K1?OpenForm&ENM
Danuta.Grabowska@sejm.pl
Ryszard.Hayn@sejm.pl
Teresa.Jasztal@sejm.pl
Henryk.Ostrowski@sejm.pl
Jaroslaw.Zielinski@sejm.pl
Cezary.Stryjak@sejm.pl

członkowie sejmowej Komisji Etyki
http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS.nsf/K1?OpenForm&EPS
Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl
Barbara.Blonska-Fajfrowska@sejm.pl
Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl
Leszek.Murzyn@sejm.pl
Elzbieta.Piela-Mielczarek@sejm.pl
Slawomir.Rybicki@sejm.pl

członkowie senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
irena@kurzepa.senatorowie.pl
knes@nw.senat.gov.pl

przewodniczący klubów parlamentarnych
Krzysztof.Janik@sejm.pl
Jan.Rokita@sejm.pl
biuro@janrokita.pl
Ludwik.Dorn@sejm.pl
biuro@ludwikdorn.pl
Waldemar.Pawlak@sejm.pl
pn@pawlak.pl
Jolanta.Banach@sejm.pl
Andrzej.Lepper@sejm.pl
info@lepper.com.pl
Marek.Kotlinowski@sejm.pl
Andrzej.Aumiller@sejm.pl

Marszałek + Wicemarszałkowie
Wlodzimierz.Cimoszewicz@sejm.pl
Tomasz.Nalecz@sejm.pl
Donald.Tusk@sejm.gov.pl
Kazimierz.Ujazdowski@sejm.pl
ujazdowski@ujazdowski.pnet.pl
Jozef.Zych@sejm.pl

rektorzy
Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Bydgoskiej
stlorenc@amu.edu.pl
januszw@amu.edu.pl
bmroz@amu.edu.pl
rekug@ug.gda.pl
rekdss@ug.gda.pl
rekdsk@ug.gda.pl
rektor@ab-byd.edu.pl

Organizacje studenckie, prasa, związki zawodowe
Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Bydgoskiej
p1p2@wp.pl
zsp@amu.edu.pl
poczta@nzs-uam.poznan.pl
aegeepoz@wp.pl
elsa@amu.edu.pl
redakcja@amu.edu.pl
znpuam@amu.edu.pl
pbrutel@wp.pl
pawel-cymcyk@wp.pl
znp@univ.gda.pl
nszz@univ.gda.p
gazeta@univ.gda.pl
scats@o2.pl

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
biuro@krasp.uj.edu.pl
krasp@rekt.pw.edu.pl

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
webmaster@krput.org.pl

Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych
biuro@krue.pl

Konferencja Rektorów Uczelni Niepublicznych
rektorat@wsfiz.man.bialystok.pl

Konferencja Rektorów Państwowych Szkół Zawodowych
winnicki@kk.jgora.pl

Fundacja Rektorów Polskich
frpfund@mbox.pw.edu.pl ,

Fundacja im. Stefana Batorego
przeciw-korupcji@batory.org.pl

Transparency International Polska
ti@transparency.pl

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
biuro@psrp.org.pl
mchalupka@psrp.org.pl
adoczyk@psrp.org.pl

Zrzeszenie Studentów Polskich
zsp@zsp.org.pl

ELSA
board@elsa.org.pl
Młodzieżówki

Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
radaglowna@menis.gov.pl

Media

Forum Akademickie
redakcja@forumakad.pl

Niezależne Forum Akademickie
jozef.wieczorek@interia.pl

Gazeta Wyborcza – Poznań
czytelnicy@poznan.agora.pl

Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz
redakcja@bydgoszcz.agora.pl

Gazeta Wyborcza – Trójmiasto
redakcja@gdansk.agora.pl

Gazeta Wyborcza – kraj
kraj@agora.pl

Rzeczpospolita
K.Gottesman@rzeczpospolita.pl

I.Janke@rzeczpospolita.pl

M.Solecka@rzeczpospolita.pl

Życie Warszawy
redakcja@zw.com.pl
kkaszynski@zw.com.pl

Życie
zycie@zycie.com.pl

Nasz Dziennik
redakcja@naszdziennik.pl
kraj@naszdziennik.pl
mlodzi@naszdziennik.pl

Trybuna
redakcja@trybuna.com.pl

Tygodnik Powszechny
redakcja@tygodnik.com.pl

Dlaczego
redakcja@dlaczego.korba.pl

Gazeta Prawna
gazeta_prawna@infor.pl

Przegląd
r.walenciak@przeglad-tygodnik.pl
j.domanski@przeglad-tygodnik.pl

Obywatel
okraska@obywatel.org.pl

Nowe Państwo
aarciuch@nowe-panstwo.pl

Gazeta Studencka
redakcja@studencka.pl

Polityka
polityka@polityka.com.pl

Wprost
redakcja@wprost.pl

Newsweek
redakcja@newsweek.pl

Fakt
redakcja@efakt.pl

Super Express
listy@superexpress.pl

Eurostudent
redakcja@feniksmedia.pl

Przekrój
redakcja@przekroj.pl

Decydent
decydent@decydent.pl

Gazeta Poznańska
gazeta@poczta.gp.pl

Głos Wielkopolski
redakcja@glos.com

Dziennik Bałtycki
opinie@prasabalt.gda.pl
m.paczesny@prasabalt.gda.pl
p.witek@prasabalt.gda.pl
m.klepacz@prasabalt.gda.pl

Głos Pomorza
mariola.skolimowska@glos-pomorza.pl
stefan@glos-pomorza.pl
agnieszka.kowalska@glos-pomorza.pl

Głos Wybrzeża
listy@glos.gda.pl

Express Bydgoski
redakcja@express.bydgoski.pl

Gazeta Pomorska
gp.redakcja@gpmedia.pl

Nowości
redakcja@nowosci.com.pl

Informacyjna Agencja Radiowa
iar@radio.com.pl

Katolicka Agencja Informacyjna
info@ekai.pl
adres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=45