www.nfa.pl/

:: List do sympatyków Niezależnego Forum Akademickiego
Artykuł dodany przez: nfa (2007-03-27 20:17:46)

Artur Śliwiński

Do sympatyków Niezależnego Forum Akademickiego


Do chwili obecnej wstrzymywałem się z aktywnym wsparciem działalności NFA, mimo przekonania o słuszności (i trochę o heroizmie) podejmowanych przez Forum wysiłków na rzecz przezwyciężenia kryzysu edukacji i nauki w naszym kraju. Sądziłem, chyba niezupełnie bez racji, że jest to rzucanie grochem o ścianę. Sytuację radykalnie zmieniły dwie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 21 marca b.r. „w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego” oraz „w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej” i dalszy bieg wydarzeń. Przez obydwie ustawy przebija niskiego polotu spryt polityczny, a jednocześnie bufonada. Oto starszyzna stołecznego uniwersytetu po raz pierwszy występuje – jawnie i „bezkompromisowo” – przeciw lustracji, czyli za utrzymaniem status quo polegającym na utrzymaniu szczególnej hierarchii „naukowej”, której wierzchołek zajmują agenci komunistycznych służb specjalnych oraz zrodzony przez nich układ mafijny. Na niższym szczeblu sadowią się mierni ale wierni, a na szarym końcu resztka tych, których jeszcze brak powietrza nie zdołał jeszcze skłonić do odejścia z uniwersytetu.
Są to uchwały za utrzymaniem istniejących patologii w edukacji i nauce. Są to jednocześnie ustawy antyrządowe. Nigdy nie wyobrażałem sobie podobnej lekkomyślności czy kompromitującej głupoty. Wszystko jednak ma dobre strony. Takie zagalopowanie się „uniwersyteckiej starszyzny” sprawia, że w walce o rozwój nauki i edukacji otwiera się nowa karta. Jej szczery sprzeciw wobec lustracji i rządu daje większe możliwości przezwyciężenia narastających patologii w nauce, aniżeli obietnice naprawy i ciągłe krętactwa. Osobiście cieszę się, że w ten sposób wystawiła się ona do odstrzału.
W tej sytuacji z pełnym przekonaniem przyłączam się do listy sygnatariuszy Postulatów w sprawie zmian w systemie nauki w Polsce, co traktuję jako zobowiązanie do energicznego działania na rzecz ich realizacji.
Załączam szczere życzenia pomyślności

Prof. dr hab. Artur Śliwińskiadres tego artykułu: www.nfa.pl//articles.php?id=366