Strona główna    Kontakt z Redakcją NFA    Logowanie  
Szukaj:

Menu główne
Aktualności:
Gorący temat
NFA w mediach
NFA w opiniach
Jak wspierać NFA
Informacje

Linki

Rekomenduj nas
Redakcja
Artykuły
Nowości
Europejska Karta     Naukowca
Patologie środowiska     akademickiego
Oszustwa naukowców
Mobbing w środowisku     akademickim
Etyka w nauce i edukacji
Debata nad Ustawą o     Szkolnictwie Wyższym
Perspektywy nauki i     szkolnictwa wyższego
Czarna Księga     Komunizmu w Nauce i     Edukacji

Wszystkie kategorie
Inne
Reforma Kudryckiej
Postulaty NFA
Reformy systemu nauki
WHISTLEBLOWING
NFA jako WATCHDOG
NFA jako Think tank
Granty European Research Council
Programy,projekty
Kij w mrowisko
Kariera naukowa
Finanse a nauka
Sprawy studentów
Jakość kształcenia
Społeczeństwo wiedzy
Tytułologia stosowana
Cytaty, humor
Listy
Varia
Czytelnia
Lustracja w nauce i edukacji
Bibliografia NFA - chronologicznie
Subskrypcja
Informacje o nowościach na twój e-mail!
Wpisz swój e-mail i naciśnij ENTER.

Najczęściej czytane
Stanowisko NIEZAL...
Tajne teczki UJ, ...
Mobbing uczelniany
Darmowy program a...
Amerykańska konku...
Inna prawda o ucz...
Powracająca fala ...
O nauce instytucj...
Urodzaj na Akadem...
Jasełka akademick...
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Strefa NFA
Statystyki

użytkowników: 0
gości na stronie: 6


Polecamy

NFA na Facebook'u

Ranking Światowych Uczelni 2009Artykuły > Europejska Karta Naukowca > Monitoring wprowadzania w Polsce Europejskiej Karty Naukowca
Józef Wieczorek

Monitoring wprowadzania w Polsce

Europejskiej Karty Naukowca  Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych mówi m.in.
"8. Aby Państwa Członkowskie stworzyły niezbędne struktury monitorowania w celu regularnej oceny wykonania niniejszego zalecenia oraz określenia stopnia, w jakim pracownicy, grantodawcy oraz naukowcy stosują się do postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych."

Niestety do tej pory Polska takich struktur nie stworzyła. Nie ma ani jednej, jawnej oceny realizacji w Polsce zaleceń Karty i Kodeksu. Informacje o inicjatywach w Polsce dotyczących Karty dostępne na stronie

http://www.eracareers-poland.gov.pl/page.html?kid=450:3379&sct=402:5248

są nader skąpe i nie dostarczają informacji, o tym jak pracodawcy i grantodawcy realizują zalecenie .
Od czerwca 2006 r. nie została zanotowana ani jedna inicjatywa dotycząca Karty.

Jak Karta jest realizowana można ocenić w sposób pośredni, poprzez przegląd ustawodawstwa w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego - autonomicznego do tej pory względem zaleceń. Przegląd statutów uczelni i jednostek naukowych także wskazuje, że zasadnicze zalecenia, których realizacja zapobiegłaby generowaniu patologii w nauce i edukacji nie są respektowane. Co więcej, w praktyce wygląda to jeszcze gorzej.

Znajomość zaleceń Karty i Kodeksu jest znikoma w środowisku, także w środowisku KRASP, które Kartę podpisało, ale chyba przez pomyłkę.
Pracownicy nauki niechętnie odnoszą się do ankiet w sprawie realizacji zaleceń Karty, ale ci którzy się takiej oceny podejmują twierdzą, że zalecenia te w macierzystych jednostkach nie są respektowane. Takie były odpowiedzi na poniższą ankietę rozpowszechnioną w środowisku skupionym wokół Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl:


ANKIETA na temat wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

I. Rodzaj instytucji naukowej
uczelnia państwowa
uczelnia niepaństwowa
placówka PAN
jednostka badawczo-rozwojowa


II. Czy w Twojej jednostce podjęto działania mające na celu wdrożenie zaleceń Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych dotyczące:

a/ jawności dorobku naukowego,

b/ przejrzystości kryteriów i rezultatów oceny nauczycieli akademickich i jednostek uczelnianych,

c/ rekrutacji nauczycieli akademickich na podstawie otwartych konkursów przy zachowaniu zasady równego traktowania kandydatów (konkursy nieustawiane)

d/ przejrzystości zasad przydziału funduszy na badania i jawności rezultatów badań,

e/ obowiązku opracowania planów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich,

f/ stymulowania odpowiednimi regulacjami prawnymi mobilności naukowców, która winna być doceniana przy zatrudnianiu i ocenie pracowników oraz przy przydzielaniu funduszy na badania,

g/ dostępu do procedur odwoławczych we wszystkich kwestiach związanych z zatrudnieniem i finansowaniem

h/ możliwości korzystania z pomocy niezależnego od władz mediatora akademickiego w rozwiązywaniu konfliktów i/ innych zaleceń


III.Powyższe zalecenia umieszczono:

a/ w statucie ( prześlij statut, podaj jego adres internetowy)

b/ w innych przepisach i regulaminach ( prześlij odpowiednie zapisy, podaj adres )

IV.Czy Twoim zdaniem :

1.wdrożenie zaleceń Karty i Kodeksu będzie korzystne dla zmiany systemu nauki w Polsce ? Uzasadnij :

2.istnieją przeszkody we wprowadzaniu w życie zaleceń Karty i Kodeksu

a) przeszkody ogólnokrajowe (np. prawne) uzasadnij :

b) specyficzne w twoim miejscu pracy uzasadnij :


V.Skąd masz informacje o Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych ?
Bardzo proszę o rozpowszechnienie ankiety w środowisku akademickimFaktem jest, że ankieta UE

http://infopoll.net/live/surveys/s31098.htm

też nie cieszyła się zainteresowaniem. Niewątpliwie potrzebne jest utworzenie zespołu aby dane do przeprowadzenia takiej oceny zebrać. Najlepiej gdyby to był zespół niezależny od decydentów działający jako organizacja pożytku publicznego, czy "think tank".

======================================================================

Tekst ( wersja wstępna) przygotowany w ramach realizacji zadania "Analiza zasadności wprowadzenia w Polsce zaleceń "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu Postępowania przy Zatrudnianiu Naukowców" - Autor: Józef Wieczorek" dofinansowanego przez MNiSzW z zakresu działalności wspomagającej badania zgodnie z umową nr. 556/DWB/P/2007 r


nfa.pl

© 2007 NFA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.047 | powered by jPORTAL 2